Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Informacja o bonifikacie w wysokości 99% z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego

Starosta Toruński informuje, iż w związku z nowelizacją ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 916 ze zm.) istnieje możliwość udzielenia, na wniosek, właścicielom budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych służących wyłącznie zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych tych osób bonifikaty od opłaty jednorazowej w wysokości 99%.

Obwieszczenie Starosty Toruńskiego z 2 lipca 2019 roku

Starosta Toruński zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie dotyczącej wydania decyzji administracyjnej ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 83 o pow. 0,7400 ha, położonej w miejscowości Kończewice, gmina Chełmża, zapisanej w księdze wieczystej nr TO1T/00017594/2, w celu wymiany urządzeń napowietrznej linii elektroenergetycznej SN-15 kV relacji Chełmża- ZDZ.

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. paz. 2096 z późn. zm.) w związku z art. 401 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 z póżn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 16 maja 2019 r. wydałem decyzję z dnia 16 maja 2019 r., znak: GD.ZUZ.5.421.528.2018.JL udzielającą Województwu Kujawsko-Pomorskie, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń, reprezentowanemu przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz, pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych rowów infiltracyjnych, w tym jednego z przepustem oraz koryt infiltracyjnych wypełnionych substratem podczyszczającym w m. Czarnowo i Solec Kujawski, przebudowę urządzenia wodnego rowu przydrożnego polegającą na przebudowie przepustu P1w m. Solec Kujawski oraz lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko, w ramach realizacji inwestycji pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa".

Obwieszczenie Starosty Toruńskiego z 24 kwietnia 2019 roku

Starosta Toruński zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie dotyczącej wydania decyzji zobowiązującej do udostępnienia nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 83 o pow. 0,7400 ha, położonej w miejscowości Kończewice, gmina Chełmża, zapisanej w księdze wieczystej nr TO1T/00017594/2, w celu wymiany urządzeń napowietrznej linii elektroenergetycznej SN-15 kV relacji Chełmża- ZDZ.

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów

Z dniem 1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształca się w prawo własności tych gruntów. Starosta wydaje zaświadczenie z urzędu nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia przekształcenia, albo na wniosek właściciela w terminie 4 miesięcy od dnia otrzymania wniosku.

Szczegółowe informacje po rozwinięciu linku „więcej”.

Opis strony

Redaguje: Marzena Pietruszyńska, Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich, tel. 56 662 88 10, 87-100 Toruń, ul. Towarowa 4-6, p.101

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 95685
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-07-23 09:45

Banery

  • Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Dane kontatkowe

Starostwo Powiatowe w Toruniu

ul. Towarowa 4-6

87-100 Toruń

tel. +48 56 662 88 88
fax +48 56 662 88 89

e-mail: starostwo@powiattorunski.pl

epuap: /lt8ks4a58b/skrytka

Godziny przyjęć

poniedziałek: 7.30 - 15.30
wtorek: 7.30 - 16.30
środa: 7.30 - 15.30
czwartek: 7.30 - 15.30
piątek: 7.30 - 14.30

Konta bankowe

Opłaty za czynności geodezyjne
38 9550 0003 2024 0201 1255 0007

Opłaty komunikacyjne, najem, czynsze itp.
76 9550 0003 2024 0201 1255 0002

Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów oraz
Powiatowy Zespół ds. Orzekania
o Niepełnosprawności
92 9550 0003 2024 0201 1255 0005

Wadium
22 9550 0003 2024 0201 1255 0004

Opłaty skarbowe
37 1160 2202 0000 0000 8344 0799

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 10588903
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-08-22 15:33

Stopka strony