Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Obwieszczenie Starosty Toruńskiego z 11 września 2020 roku

Starosta Toruński zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie dotyczącej ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości oznaczonej jako działka nr 479/4 o pow. 0,0700 ha, położonej w miejscowości Mała Nieszawka, gmina Wielka Nieszawka, zapisanej w księdze wieczystej nr TO1T/0003626/5, w celu wymiany urządzeń linii elektroenergetycznej SN-15 kV.

Obwieszczenie Starosty Toruńskiego z 7 września 2020 roku

Starosta Toruński zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie dotyczącej wydania decyzji zobowiązującej do udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej jako działka nr 618/14 o pow. 0,0400 ha, położonej w miejscowości Grębocin, gmina Lubicz, zapisanej w KW TO1T/6365/8.

Obwieszczenie Starosty Toruńskiego z 7 września 2020 roku

Starosta Toruński zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie dotyczącej wydania decyzji administracyjnej ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości położonej w Chełmży dla której nie jest prowadzona księga wieczysta, w związku z realizacją zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej w m. Chełmża oraz w m. Grzywna gm. Chełmża”.

Obwieszczenie Starosty Toruńskiego z 4 września 2020 roku

Starosta Toruński zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego o wydanie decyzji w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości gruntowej o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Złotoria, gm. Lubicz, poprzez zezwolenie Spółce Energa Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku na założenie i przeprowadzenie przewodów i urządzeń służących do dystrybucji energii elektrycznej w postaci podziemnej elektroenergetycznej linii kablowej SN-15 kV.

Obwieszczenie Starosty Toruńskiego z 2 września 2020 roku

Starosta Toruński informuje o wszczęciu na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. postępowania o wydanie decyzji w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości gruntowej o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w obrębie Zławieś Mała, gm. Zławieś Wielka, oznaczonej jako działki nr 256/7 o pow. 0,13 ha, i nr 270/13 o pow. 0,2035 ha, w celu budowy gazociągu średniego ciśnienia dn63PE.

Obwieszczenie Starosty Toruńskiego z 31 sierpnia 2020 roku

Starosta Toruński zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego o wydanie decyzji w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości gruntowej o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej przy ulicy Ks. Piotra Skargi w Chełmży, w celu budowy gazociągu średniego ciśnienia dn 160 mm PE wraz z przyłączami dn 63 mm do 5 budynków przy ul. Ks. P. Skargi.

Obwieszczenie Starosty Toruńskiego z 7 sierpnia 2020 roku

Starosta Toruński zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie dotyczącej wydania decyzji zobowiązującej do udostępnienia nieruchomości oznaczonej jako działka nr 82/9 o pow. 0,0805 ha, położonej w miejscowości Rozgarty, gmina Zławieś Wielka, dla której nie założono księgi wieczystej, w celu przeprowadzenia na niej przewodów i  urządzeń  łączności publicznej / kanalizacji kablowej składającej się z rury osłonowej wraz kablem światłowodowym /.

Obwieszczenie Starosty Toruńskiego z 7 sierpnia 2020 roku

Starosta Toruński zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie dotyczącej wydania decyzji zobowiązującej do udostępnienia nieruchomości oznaczonej jako działka nr 22/9 o pow. 0,0578 ha, położonej w miejscowości Rozgarty, gmina Zławieś Wielka, dla której nie założono księgi wieczystej, w celu przeprowadzenia na niej przewodów i  urządzeń  łączności publicznej / kanalizacji kablowej składającej się z rury osłonowej wraz kablem światłowodowym /.

 

Obwieszczenie Starosty Toruńskiego z 30 lipca 2020 roku

Starosta Toruński zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego o wydanie decyzji w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości gruntowej o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Grębocin, gm. Lubicz. Jeżeli po upływie 2 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia nie zgłoszą się osoby, którym przysługują po zmarłym prawa rzeczowe do nieruchomości, wszczęte zostanie postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji dotyczącej ograniczenia sposobu korzystania z w/w nieruchomości.

Obwieszczenie Starosty Toruńskiego z 6 maja 2020 roku

Starosta Toruński zawiadamia o wszczęciu postępowania i możliwości zapoznania się z aktami w sprawie dotyczącej wydania decyzji administracyjnej ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości położonej w miejscowości Dzikowo, gmina Obrowo.

Informacja o bonifikacie w wysokości 99% z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego

Starosta Toruński informuje, iż w związku z nowelizacją ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 916 ze zm.) istnieje możliwość udzielenia, na wniosek, właścicielom budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych służących wyłącznie zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych tych osób bonifikaty od opłaty jednorazowej w wysokości 99%.

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów

Z dniem 1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształca się w prawo własności tych gruntów. Starosta wydaje zaświadczenie z urzędu nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia przekształcenia, albo na wniosek właściciela w terminie 4 miesięcy od dnia otrzymania wniosku.

Szczegółowe informacje po rozwinięciu linku „więcej”.

Opis strony

Redaguje: Marzena Pietruszyńska, Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich, tel. 56 662 88 10, 87-100 Toruń, ul. Towarowa 4-6, p.101

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 110210
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-09-14 13:24

Banery

  • Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Ważne strony

Dane kontatkowe

Starostwo Powiatowe w Toruniu

ul. Towarowa 4-6

87-100 Toruń

tel. +48 56 662 88 88
fax +48 56 662 88 89

e-mail: starostwo@powiattorunski.pl

epuap: /lt8ks4a58b/skrytka

Godziny przyjęć

poniedziałek: 7.30 - 15.30
wtorek: 7.30 - 16.30
środa: 7.30 - 15.30
czwartek: 7.30 - 15.30
piątek: 7.30 - 14.30

Konta bankowe

Opłaty za czynności geodezyjne
38 9550 0003 2024 0201 1255 0007

Opłaty komunikacyjne, najem, czynsze itp.
76 9550 0003 2024 0201 1255 0002

Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów oraz
Powiatowy Zespół ds. Orzekania
o Niepełnosprawności
92 9550 0003 2024 0201 1255 0005

Wadium
22 9550 0003 2024 0201 1255 0004

Opłaty skarbowe
37 1160 2202 0000 0000 8344 0799

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 12307046
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-18 14:13

Stopka strony