Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu

Dyrektor Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie informuje i podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu, na żądanie Strony, postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne: pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych z gminnego ujęcia wód podziemnych zlokalizowanego w miejscowości Gostkowo, gm. Łysomice, składającego się z trzech studni głębinowych, tj. studni nr 1A, nr 2 i Nr 3 i wprowadzanie ścieków - podczyszczonych wód popłucznych pochodzących ze stacji uzdatniania wody, za pomocą istniejącego wylotu do rowu melioracyjnego T-25 zlokalizowanego na działce ewid. nr 208, obręb ewid. nr 0001 Gostkowo).
  • Metryka

    • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
      data publikacji: 2019-12-09 09:07

Metryka

  • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
    data publikacji: 2019-12-09 09:04

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu

Dyrektor Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie informuje i podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu, na żądanie Strony, postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne: pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych z gminnego ujęcia wód podziemnych zlokalizowanego w miejscowości Świerczyny, gm. Łysomice, składającego się z dwóch studni głębinowych, tj. studni nr 1 i nr 2 i wprowadzanie ścieków - podczyszczonych wód popłucznych pochodzących ze stacji uzdatniania wody, za pomocą istniejącego wylotu do stawu retencyjnego przepływowego (dz. ewid. nr 336/8 obręb ewid. nr 0011 Różankowo-Świerczyny) z ujściem do rurociągu melioracyjnego „A" oraz: rowu melioracyjnego PC.

Obwieszczenie Starosty Toruńskiego z 26 listopada 2019 roku

Starosta Toruński zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie dotyczącej wydania decyzji administracyjnej ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 493/10 o pow. 0,1242 ha, położona w miejscowości Złotoria, gmina Lubicz, dla której nie jest prowadzona księga wieczysta, w celu wymiany przewodów i słupów linii SN-15 kV, w związku z realizacją inwestycji polegającej na wymianie urządzeń napowietrznej linii SN-15 kV na podziemną linię kablową relacji GPZ Rubinkowo - Rubinkowo ST78 odg. kier. odł. nr 2002 w miejscowości Złotoria.

Informacja o bonifikacie w wysokości 99% z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego

Starosta Toruński informuje, iż w związku z nowelizacją ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 916 ze zm.) istnieje możliwość udzielenia, na wniosek, właścicielom budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych służących wyłącznie zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych tych osób bonifikaty od opłaty jednorazowej w wysokości 99%.

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów

Z dniem 1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształca się w prawo własności tych gruntów. Starosta wydaje zaświadczenie z urzędu nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia przekształcenia, albo na wniosek właściciela w terminie 4 miesięcy od dnia otrzymania wniosku.

Szczegółowe informacje po rozwinięciu linku „więcej”.

Opis strony

Redaguje: Marzena Pietruszyńska, Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich, tel. 56 662 88 10, 87-100 Toruń, ul. Towarowa 4-6, p.101

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 100632
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-12-09 09:07

Banery

  • Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Ważne strony

Dane kontatkowe

Starostwo Powiatowe w Toruniu

ul. Towarowa 4-6

87-100 Toruń

tel. +48 56 662 88 88
fax +48 56 662 88 89

e-mail: starostwo@powiattorunski.pl

epuap: /lt8ks4a58b/skrytka

Godziny przyjęć

poniedziałek: 7.30 - 15.30
wtorek: 7.30 - 16.30
środa: 7.30 - 15.30
czwartek: 7.30 - 15.30
piątek: 7.30 - 14.30

Konta bankowe

Opłaty za czynności geodezyjne
38 9550 0003 2024 0201 1255 0007

Opłaty komunikacyjne, najem, czynsze itp.
76 9550 0003 2024 0201 1255 0002

Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów oraz
Powiatowy Zespół ds. Orzekania
o Niepełnosprawności
92 9550 0003 2024 0201 1255 0005

Wadium
22 9550 0003 2024 0201 1255 0004

Opłaty skarbowe
37 1160 2202 0000 0000 8344 0799

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 11040736
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-12-13 14:03

Stopka strony