Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Obwieszczenie Starosty Toruńskiego z 11 października 2019 roku

Starosta Toruński zawiadamia, że z urzędu zostało wszczęte i prowadzone jest postępowanie w przedmiocie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomości, oznaczone w ewidencji gruntów jako działki nr 125/7 o pow. 0,0133 ha oraz nr 125/9 o pow. 0,0040 ha, położone w Lubiczu Górnym gm. Lubicz. Nieruchomość stanowiła własność m.in. nieżyjących: Zdzisławy Wesołowskiej, córki Feliksa i Zofii w udziale 48/144 części, Pawła Kazimierza Wesołowskiego, córki Kazimierza i Frydy w udziale 32/144 części we wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej, których spadkobiercy nie wykazali praw do spadku. Wzywam wszystkie osoby, które rościłyby sobie prawo własności do ww. nieruchomości, aby w terminie 2 miesięcy od daty ukazania zawiadomienia zgłosiły swoje prawa na piśmie i złożyły stosowne dowody potwierdzające, że były właścicielem tej nieruchomości.

Obwieszczenie Starosty Toruńskiego - zawiadomienie o prowadzonym postępowaniu w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym

Starosta Toruński zawiadamia, że z urzędu zostało wszczęte i prowadzone jest postępowanie w przedmiocie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w Lubiczu Górnym gm. Lubicz. Zgodnie z zapisem w rejestrze ewidencji gruntów dla działki 115, obręb Lubicz Górny wynika, że nieruchomość ta była we władaniu samoistnym nieżyjącego od 20 października 1989 r. Czesława Karolewskiego, syna Feliksa i Weroniki. Dla działki nie ma założonej księgi wieczystej.
W związku z powyższym wzywam wszystkie osoby, które rościłyby sobie prawo własności do ww. nieruchomości, aby w terminie 2 miesięcy od daty ukazania zawiadomienia zgłosiły swoje prawa na piśmie i złożyły stosowne dowody potwierdzające, że były właścicielem tej nieruchomości.

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania

Starosta Toruński zawiadamia o zebraniu materiału dowodowego w postępowaniu administracyjnym o wydanie decyzji ustalającej wysokość odszkodowania za nieruchomość położoną w Czernikowie, oznaczoną numerem ewidencyjnym 172/1 o pow. 0,0003 ha, zapisaną w KW WL1L/00042651/0. Do dnia wydania niniejszego zawiadomienia organ nie otrzymał dokumentów ustalających aktualnych spadkobierców po zmarłych: Anieli Lewandowskiej, córki Jana i Katarzyny (udział w 20/64 części).
Organ mając na uwadze zapewnienie stronom czynnego udziału w postępowaniu, zawiadamia wszystkie osoby, które rościłyby sobie prawo do udziału w ww. nieruchomości, że przed wydaniem decyzji można zapoznać się z aktami sprawy a także wypowiedzieć się do zebranych materiałów, zgłosić uwagi w przedmiocie postępowania w terminie 14 dni, od dnia ukazania się niniejszego zawiadomienia.
Po tym terminie tutejszy organ wyda decyzję administracyjną, która zakończy postępowanie w przedmiotowej sprawie.

Informacja o bonifikacie w wysokości 99% z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego

Starosta Toruński informuje, iż w związku z nowelizacją ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 916 ze zm.) istnieje możliwość udzielenia, na wniosek, właścicielom budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych służących wyłącznie zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych tych osób bonifikaty od opłaty jednorazowej w wysokości 99%.

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów

Z dniem 1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształca się w prawo własności tych gruntów. Starosta wydaje zaświadczenie z urzędu nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia przekształcenia, albo na wniosek właściciela w terminie 4 miesięcy od dnia otrzymania wniosku.

Szczegółowe informacje po rozwinięciu linku „więcej”.

Opis strony

Redaguje: Marzena Pietruszyńska, Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich, tel. 56 662 88 10, 87-100 Toruń, ul. Towarowa 4-6, p.101

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 98244
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-10-14 09:12

Banery

  • Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Ważne strony

Dane kontatkowe

Starostwo Powiatowe w Toruniu

ul. Towarowa 4-6

87-100 Toruń

tel. +48 56 662 88 88
fax +48 56 662 88 89

e-mail: starostwo@powiattorunski.pl

epuap: /lt8ks4a58b/skrytka

Godziny przyjęć

poniedziałek: 7.30 - 15.30
wtorek: 7.30 - 16.30
środa: 7.30 - 15.30
czwartek: 7.30 - 15.30
piątek: 7.30 - 14.30

Konta bankowe

Opłaty za czynności geodezyjne
38 9550 0003 2024 0201 1255 0007

Opłaty komunikacyjne, najem, czynsze itp.
76 9550 0003 2024 0201 1255 0002

Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów oraz
Powiatowy Zespół ds. Orzekania
o Niepełnosprawności
92 9550 0003 2024 0201 1255 0005

Wadium
22 9550 0003 2024 0201 1255 0004

Opłaty skarbowe
37 1160 2202 0000 0000 8344 0799

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 10822843
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-10-17 12:13

Stopka strony