Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 132, poz. 1110) udostępnieniu podlega informacja publiczna, w szczególności o danych publicznych, w tym:

a) treść i postać dokumentów urzędowych, w szczególności:
treść aktów administracyjnych i innych rozstrzygnięć, dokumentacja przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów ją przeprowadzających.

 

Kontrole zewnętrzne Zespołu Szkół Specjalnych:

 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: brak informacji
  data wytworzenia: 2012.12.05
 • opublikował: Paweł Makowski
  data publikacji: 2012-12-04 10:21
 • zmodyfikował: Paweł Makowski
  ostatnia modyfikacja: 2013-11-26 10:45

Kontrola Państwowej Straży Pożarnej

 

Pozycja w książce kontroli: 24
Jednostka kontrolująca: Komenda Miejska PSP w Toruniu
Rodzaj kontroli: kontrola problemowa
Czas trwania kontroli: 16 kwietnia 2012 r..
Okres obięty kontrolą: -
Zakres kontroli: ocena zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej zastosowanych rozwiązań technicznych, kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych oraz rozpoznawania możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ratowniczo-gaśnicze Państwowej Straży Pożarnej.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paweł Makowski
  data wytworzenia: 2012.12.05
 • opublikował: Paweł Makowski
  data publikacji: 2012-12-05 08:54
 • zmodyfikował: Paweł Makowski
  ostatnia modyfikacja: 2012-12-05 11:09

Dokumenty kontroli

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Andrzej Seroczyński PSP Toruń
   data wytworzenia: 2012.12.05
  • opublikował: Paweł Makowski
   data publikacji: 2012-12-05 08:56
  • zmodyfikował: Paweł Makowski
   ostatnia modyfikacja: 2012-12-05 11:11
  • autor lub odpowiedzialny za treść: Kazimierz Stafiej PSP Toruń
   data wytworzenia: 2012.12.05
  • opublikował: Paweł Makowski
   data publikacji: 2012-12-05 09:02
  • zmodyfikował: Paweł Makowski
   ostatnia modyfikacja: 2012-12-05 11:12
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paweł Makowski
  data wytworzenia: 2012.12.05
 • opublikował: Paweł Makowski
  data publikacji: 2012-12-05 08:55
 • zmodyfikował: Paweł Makowski
  ostatnia modyfikacja: 2012-12-05 11:15

Kontrola Kuratorium Oświaty

 

Pozycja w książce kontroli: 24A
Jednostka kontrolująca: Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy
Rodzaj kontroli: kontrola problemowa
Czas trwania kontroli: 18 maja 2012 r..
Okres obięty kontrolą: rok szkolny 2011/2012 r.
Zakres kontroli: Prawidłowe wykonywanie prez dyrektorów publicznych szkół i placówek planowanych zadań w zakresie nadzoru pedagogicznego.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paweł Makowski
  data wytworzenia: 2012.12.05
 • opublikował: Paweł Makowski
  data publikacji: 2012-12-05 09:14
 • zmodyfikował: Paweł Makowski
  ostatnia modyfikacja: 2012-12-05 11:16

Dokumenty kontroli

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Zabłudowska
   data wytworzenia: 2012.12.05
  • opublikował: Paweł Makowski
   data publikacji: 2012-12-05 09:17
  • zmodyfikował: Paweł Makowski
   ostatnia modyfikacja: 2012-12-05 11:17
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paweł Makowski
  data wytworzenia: 2012.12.05
 • opublikował: Paweł Makowski
  data publikacji: 2012-12-05 09:15
 • zmodyfikował: Paweł Makowski
  ostatnia modyfikacja: 2012-12-05 11:19

Kontrola Kuratorium Oświaty

 

Pozycja w książce kontroli: 25
Jednostka kontrolująca: Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy
Rodzaj kontroli: kontrola problemowa
Czas trwania kontroli: 8 czerwca 2012 r..
Okres obięty kontrolą: -
Zakres kontroli: organizowanie i realizacja zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w publicznych przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach oraz publicznych i niepublicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych i ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paweł Makowski
  data wytworzenia: 2012.12.05
 • opublikował: Paweł Makowski
  data publikacji: 2012-12-05 09:19
 • zmodyfikował: Paweł Makowski
  ostatnia modyfikacja: 2012-12-05 11:19

Dokumenty kontroli

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Banach
   data wytworzenia: 2012.12.05
  • opublikował: Paweł Makowski
   data publikacji: 2012-12-05 09:48
  • zmodyfikował: Paweł Makowski
   ostatnia modyfikacja: 2012-12-05 11:20
  • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Banach
   data wytworzenia: 2012.12.05
  • opublikował: Paweł Makowski
   data publikacji: 2012-12-05 09:49
  • zmodyfikował: Paweł Makowski
   ostatnia modyfikacja: 2012-12-05 11:21
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paweł Makowski
  data wytworzenia: 2012.12.05
 • opublikował: Paweł Makowski
  data publikacji: 2012-12-05 09:46
 • zmodyfikował: Paweł Makowski
  ostatnia modyfikacja: 2012-12-05 11:22

Kontrola Starostwa Powiatowego

 

Pozycja w książce kontroli: 26
Jednostka kontrolująca: Starostwo Powiatowe w Toruniu
Rodzaj kontroli: kontrola problemowa
Czas trwania kontroli: od 15 października 2012 r. do 23 października 2012 r..
Okres obięty kontrolą: rok 2011 i 2012 r.
Zakres kontroli: Sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych, środowisko wewnętrzne: struktura organizacyjne i kompetencje zawodowe, informacja i komunikacja, mechanizmy kontroli, monitorowanie i ocena.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paweł Makowski
  data wytworzenia: 2012.12.05
 • opublikował: Paweł Makowski
  data publikacji: 2012-12-05 10:05
 • zmodyfikował: Paweł Makowski
  ostatnia modyfikacja: 2012-12-05 11:22

Dokumenty kontroli

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Kornacka
   data wytworzenia: 2012.12.05
  • opublikował: Paweł Makowski
   data publikacji: 2012-12-05 10:07
  • zmodyfikował: Paweł Makowski
   ostatnia modyfikacja: 2012-12-05 11:31
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paweł Makowski
  data wytworzenia: 2012.12.05
 • opublikował: Paweł Makowski
  data publikacji: 2012-12-05 10:06
 • zmodyfikował: Paweł Makowski
  ostatnia modyfikacja: 2012-12-05 11:31

Kontrola Kuratorium Oświaty

Pozycja w książce kontroli: 27
Jednostka kontrolująca: Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy
Rodzaj kontroli: kontrola problemowa
Czas trwania kontroli: 19 grudnia 2012 r..
Okres obięty kontrolą: -
Zakres kontroli: organizowanie i realizacja zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w publicznych przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach oraz publicznych i niepublicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych i ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paweł Makowski
  data wytworzenia: 2013-11-25
 • opublikował: Paweł Makowski
  data publikacji: 2013-11-26 11:06
 • zmodyfikował: Paweł Makowski
  ostatnia modyfikacja: 2013-11-26 11:07

dokumenty kontroli

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Zabłudowska
   data wytworzenia: 2013-11-25
  • opublikował: Paweł Makowski
   data publikacji: 2013-11-26 11:27
  • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Zabłudowska
   data wytworzenia: 2013-11-25
  • opublikował: Paweł Makowski
   data publikacji: 2013-11-26 11:43
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paweł Makowski
  data wytworzenia: 2013-11-25
 • opublikował: Paweł Makowski
  data publikacji: 2013-11-26 11:25
 • zmodyfikował: Paweł Makowski
  ostatnia modyfikacja: 2013-11-26 11:44

Kontrola Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego

Pozycja w książce kontroli: 28
Jednostka kontrolująca: Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny
Rodzaj kontroli: kontrola problemowa
Czas trwania kontroli: 15.10.2013 r.
Okres obięty kontrolą: -
Zakres kontroli: Ocena stanu sanitarno-higienicznego zakładu żywienia zbiorowego, dokumentacji dot. GHP/GMP oraz systemu HACCP.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paweł Makowski
  data wytworzenia: 2013-11-26
 • opublikował: Paweł Makowski
  data publikacji: 2013-11-26 08:58
 • zmodyfikował: Paweł Makowski
  ostatnia modyfikacja: 2013-11-26 09:18

Dokumenty kontroli

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Danuta Banaczek PWIS
   data wytworzenia: 2013-11-20
  • opublikował: Paweł Makowski
   data publikacji: 2013-11-26 09:13
  • autor lub odpowiedzialny za treść: Bogumiła Drzycimska-Tatka
   data wytworzenia: 2013-11-25
  • opublikował: Paweł Makowski
   data publikacji: 2013-11-26 09:16
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paweł Makowski
  data wytworzenia: 2013-11-26
 • opublikował: Paweł Makowski
  data publikacji: 2013-11-26 09:10

Kontrola Starostwa Powiatowego

Pozycja w książce kontroli: 29
Jednostka kontrolująca: Starostwo Powiatowe w Toruniu
Rodzaj kontroli: kontrola problemowa
Czas trwania kontroli: od 16 grudnia 2013 r. do 20 grudnia 2013 r..
Okres obięty kontrolą: rok 2012 i 2013 r.
Zakres kontroli: Sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych, udzielanie zamówień publicznych do i powyżej 14000 E, umowy cywilnoprawne, prawidłowość wydatków środków publicznych, prawidłowość funkcjonowania wybranej procedury wewnętrznej, ochrona mienia, karty ewidencji pracy, aktualność orzeczeń wydanych przez PPP, prawidłowość likwidacji składników majątkowych.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paweł Makowski
  data wytworzenia: 2014-03-06
 • opublikował: Paweł Makowski
  data publikacji: 2014-03-06 08:21
 • zmodyfikował: Paweł Makowski
  ostatnia modyfikacja: 2014-03-06 08:22

Dokumenty kontroli

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Kornacka
   data wytworzenia: 2013-12-20
  • opublikował: Paweł Makowski
   data publikacji: 2014-03-06 08:32
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paweł Makowski
  data wytworzenia: 2014-03-06
 • opublikował: Paweł Makowski
  data publikacji: 2014-03-06 08:30

Kontrola Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego

Pozycja w książce kontroli: 30
Jednostka kontrolująca: Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny
Rodzaj kontroli: kontrola problemowa
Czas trwania kontroli: 23.01.2014 r.
Okres obięty kontrolą: -
Zakres kontroli: kontrola sprawdzająca wykonanie zaleceń wynikających z protokołu kontroli sanitarnej nr 47/NHŻ/2013 z dnia 21.10.2013 r. oraz decyzji nr 477/2013 PWIS w Bydgoszczy z dnia 20.11.2013 r.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paweł Makowski
  data wytworzenia: 2014-03-06
 • opublikował: Paweł Makowski
  data publikacji: 2014-03-06 08:49
 • zmodyfikował: Paweł Makowski
  ostatnia modyfikacja: 2014-03-06 08:50

Dokumenty kontroli

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Tylmann PWIS
   data wytworzenia: 2014-01-23
  • opublikował: Paweł Makowski
   data publikacji: 2014-03-06 08:59
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paweł Makowski
  data wytworzenia: 2014-03-06
 • opublikował: Paweł Makowski
  data publikacji: 2014-03-06 08:57

Kontrola Kuratorium Oświaty

Pozycja w książce kontroli: 31
Jednostka kontrolująca: Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy
Rodzaj kontroli: kontrola problemowa
Czas trwania kontroli: 30 stycznia 2014 r..
Okres obięty kontrolą: -
Zakres kontroli: kontrola planowa w zakresie zgodności realizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych w klasach I i II oraz IV i V z ramowym planem nauczania 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paweł Makowski
  data wytworzenia: 2014-03-06
 • opublikował: Paweł Makowski
  data publikacji: 2014-03-06 09:09

Dokumenty kontroli

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Banach
   data wytworzenia: 2014-01-30
  • opublikował: Paweł Makowski
   data publikacji: 2014-03-06 09:16
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paweł Makowski
  data wytworzenia: 2014-03-06
 • opublikował: Paweł Makowski
  data publikacji: 2014-03-06 09:12

Kontrola Kuratorium Oświaty

Pozycja w książce kontroli: 32
Jednostka kontrolująca: Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy - Delegatura w Toruniu
Rodzaj kontroli: kontrola problemowa
Czas trwania kontroli: 24 marca 2014 r..
Okres obięty kontrolą: -
Zakres kontroli: Monitorowanie stanu przygotowania szkół podstawowych na przyjęcie uczniów klas pierwszych "Szkoła Twego dziecka" 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paweł Makowski
  data wytworzenia: 2015-03-04
 • opublikował: Paweł Makowski
  data publikacji: 2015-03-04 13:00
 • zmodyfikował: Paweł Makowski
  ostatnia modyfikacja: 2015-06-23 09:24

dokumenty kontroli

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Ignaszak
   data wytworzenia: 2015-06-23
  • opublikował: Paweł Makowski
   data publikacji: 2015-06-23 09:27
  • zmodyfikował: Paweł Makowski
   ostatnia modyfikacja: 2015-06-23 09:28
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paweł Makowski
  data wytworzenia: 2015-06-23
 • opublikował: Paweł Makowski
  data publikacji: 2015-06-23 09:25

Kontrola Kuratorium Oświaty

Pozycja w książce kontroli: 33
Jednostka kontrolująca: Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy Delegatura w Toruniu
Rodzaj kontroli: kontrola problemowa
Czas trwania kontroli: 8 stycznia 2015 r..
Okres obięty kontrolą: -
Zakres kontroli: Monitorowanie kształcenia zwodowego w Zasadniczej Szkole Zawodowej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paweł Makowski
  data wytworzenia: 2015-06-23
 • opublikował: Paweł Makowski
  data publikacji: 2015-03-06 08:27
 • zmodyfikował: Paweł Makowski
  ostatnia modyfikacja: 2015-06-23 09:30

Dokumenty kontroli

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paweł Makowski
  data wytworzenia: 2015-06-23
 • opublikował: Paweł Makowski
  data publikacji: 2015-03-06 08:51
 • zmodyfikował: Paweł Makowski
  ostatnia modyfikacja: 2015-06-23 09:30

Kontrola Kuratorium Oświaty

Pozycja w książce kontroli: 34
Jednostka kontrolująca: Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy Delegatura w Toruniu
Rodzaj kontroli: kontrola problemowa
Czas trwania kontroli: 13 lutego 2015 r..
Okres obięty kontrolą: -
Zakres kontroli: Ewaluacja problemowa

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paweł Makowski
  data wytworzenia: 2015-06-23
 • opublikował: Paweł Makowski
  data publikacji: 2015-03-06 09:13
 • zmodyfikował: Paweł Makowski
  ostatnia modyfikacja: 2015-06-23 09:33

Kontrola Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Toruniu

Pozycja w książce kontroli: 35
Jednostka kontrolująca: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Toruniu
Rodzaj kontroli: kontrola problemowa
Czas trwania kontroli: 04 sierpnia 2015 r..
Okres obięty kontrolą: -
Zakres kontroli: Kontrola stanu technicznego obiektów i przestrzegania rozdziału 6 Prawa Budowlanego

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paweł Makowski
  data wytworzenia: 2015-10-01
 • opublikował: Paweł Makowski
  data publikacji: 2015-10-01 13:16

dokumenty kontroli

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Kolasiński
   data wytworzenia: 2015-09-04
  • opublikował: Paweł Makowski
   data publikacji: 2015-10-01 12:56
  • zmodyfikował: Paweł Makowski
   ostatnia modyfikacja: 2015-10-01 12:56
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paweł Makowski
  data wytworzenia: 2015-10-01
 • opublikował: Paweł Makowski
  data publikacji: 2015-10-01 13:16

Kontrola Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny

Pozycja w książce kontroli: 36
Jednostka kontrolująca: Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy
Rodzaj kontroli: kontrola problemowa
Czas trwania kontroli: 02 września 2015 r.
Okres obięty kontrolą: -
Zakres kontroli: kontrola w zakresie biezpieczeństwa i higieny pracy

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paweł Makowski
  data wytworzenia: 2015-10-01
 • opublikował: Paweł Makowski
  data publikacji: 2015-10-01 13:16

dokumenty kontroli

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Aleksandra Cegłowska
   data wytworzenia: 2015-09-02
  • opublikował: Paweł Makowski
   data publikacji: 2015-10-01 13:15
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paweł Makowski
  data wytworzenia: 2015-10-01
 • opublikował: Paweł Makowski
  data publikacji: 2015-10-01 13:16

Kontrola Starostwa Powiatowego

 

Pozycja w książce kontroli: 37
Jednostka kontrolująca: Starostwo Powiatowe w Toruniu
Rodzaj kontroli: kontrola problemowa
Czas trwania kontroli: od 2 grudnia 2015 r. do 15 grudnia 2015 r..
Okres obięty kontrolą: rok 2014 r.
Zakres kontroli: dane ogólne, organizacja jednostki, aktualizacja dokumentacji systemu kontroli finansowej, funkcjonowanie kontroli zarządczej, ochrona danych osobowych.

 • opublikował: Paweł Makowski
  data publikacji: 2016-03-31 14:14

Dokumenty kontroli

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Kornacka
   data wytworzenia: 2015-12-15
  • opublikował: Paweł Makowski
   data publikacji: 2016-03-31 14:09
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paweł Makowski
  data wytworzenia: 2016-03-31
 • opublikował: Paweł Makowski
  data publikacji: 2016-03-31 14:14

Kontrola Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego

 

Pozycja w książce kontroli: 38
Jednostka kontrolująca: Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny
Rodzaj kontroli: kontrola sprawdzająca wykonanie obowiązków nałożonych dec. 552/2015
Czas trwania kontroli: 22.03.2016 r.
Okres obięty kontrolą: -
Zakres kontroli: sprawdzenie wykonania obowiązków nałożonych dec. 552/2015

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paweł Makowski
  data wytworzenia: 2016-03-31
 • opublikował: Paweł Makowski
  data publikacji: 2016-03-31 14:14

Dokumenty kontroli

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Aleksandra Cegłowska
   data wytworzenia: 2016-03-22
  • opublikował: Paweł Makowski
   data publikacji: 2016-03-31 14:13
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paweł Makowski
  data wytworzenia: 2016-03-31
 • opublikował: Paweł Makowski
  data publikacji: 2016-03-31 14:14

Kontrola Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Toruńskiego

Tytuł obiektu: Kontrola Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Toruńskiego

 

Pozycja w książce kontroli: 39
Jednostka kontrolująca: Rada Powiatu Toruńskiego
Rodzaj kontroli: bieżąca kontrola 
Czas trwania kontroli: 09.12.2016 r.
Okres obięty kontrolą: -
Zakres kontroli: bieżąca kontrola funkcjonowania jednostki organizacyjnej Powiatu Toruńskiego, wypełniania zaleceń pokontrolnych wcześniejszych kontroli zgodnie z rocznym planem kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Toruńskiego.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paweł Makowski
  data wytworzenia: 2018-03-01
 • opublikował: Paweł Makowski
  data publikacji: 2018-03-01 14:18

Kontrola Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Toruniu

Tytuł obiektu: Kontrola Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Toruniu

Pozycja w książce kontroli: 40
Jednostka kontrolująca: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Toruniu
Rodzaj kontroli: kontrola problemowa
Czas trwania kontroli: 22 marca 2017 r.
Okres obięty kontrolą: -
Zakres kontroli: Dokonano sprawdzenia wykonania obowiązków nałożonych decyzją znak: PINB.443.77.2015.AU z dnia 16.02.2016 r. związanych z usunięciem nieprawidłowości w budynku Zespołu Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paweł Makowski
  data wytworzenia: 2018-03-01
 • opublikował: Paweł Makowski
  data publikacji: 2018-03-01 14:18

Dokumenty kontroli

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Żak, Anna Górska
   data wytworzenia: 2017-03-22
  • opublikował: Paweł Makowski
   data publikacji: 2018-03-01 13:41
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paweł Makowski
  data wytworzenia: 2018-03-01
 • opublikował: Paweł Makowski
  data publikacji: 2018-03-01 14:18

Opis strony

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do

informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198, z 2002 r. Nr 153, poz.

1271, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 132, poz.

1110) udostępnieniu podlega informacja publiczna, w szczególności o danych

publicznych, w tym:

a) treść i postać dokumentów urzędowych, w szczególności:
treść aktów administracyjnych i innych rozstrzygnięć,
dokumentacja przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i

opinie podmiotów ją przeprowadzających.

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5921
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2018-03-01 13:41

Banery

 • Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Dane kontatkowe

Starostwo Powiatowe w Toruniu

ul. Towarowa 4-6

87-100 Toruń

tel. +48 56 662 88 88
fax +48 56 662 88 89

e-mail: starostwo@powiattorunski.pl

epuap: /lt8ks4a58b/skrytka

Godziny przyjęć

poniedziałek: 7.30 - 15.30
wtorek: 7.30 - 16.30
środa: 7.30 - 15.30
czwartek: 7.30 - 15.30
piątek: 7.30 - 14.30

Konta bankowe

Opłaty za czynności geodezyjne
38 9550 0003 2024 0201 1255 0007

Opłaty komunikacyjne, najem, czynsze itp.
76 9550 0003 2024 0201 1255 0002

Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów oraz
Powiatowy Zespół ds. Orzekania
o Niepełnosprawności
92 9550 0003 2024 0201 1255 0005

Wadium
22 9550 0003 2024 0201 1255 0004

Opłaty skarbowe
37 1160 2202 0000 0000 8344 0799

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 10009533
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-03-20 09:53

Stopka strony