Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W TORUNIU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Ankieta

Kalendarium

« poprzedni miesiąclipiec 2024» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.powiattorunski.pl

Treść strony

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu dokonało wyboru w trybie analizy rynki nr AD.271.1.2018.MM na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby tut. Centrum.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu, dziękując za złożenie ofert na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu, uprzejmie informuje, że wybrana została oferta złożona przez:

POCZTA POLSKA S.A.
ul. Rodziny Hiszpańskich 8
00-940 Warszawa

za cenę brutto 48 839,70 zł za cały okres realizacji zamówienia.

Uzasadnienie: jedyna ważna oferta.

Toruń, dnia 11.12.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE W TRYBIE ANALIZY RYNKU nr AD.271.1.2018.MM Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zamówienia na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Autor informacji: Jolanta Zielińska
 • opublikował: Ryszard Bukowski
  data publikacji: 2018-11-29 09:26

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu, dziękując za złożenie ofert na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu, uprzejmie informuje, że wybrana została oferta złożona przez:

POCZTA POLSKA S.A.
ul. Rodziny Hiszpańskich 8
00-940 Warszawa

za cenę brutto 24 855,50 zł za cały okres realizacji zamówienia.

Uzasadnienie: jedyna ważna oferta.

Toruń, dnia 20.12.2017

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Autor informacji: Jolanta Zielińska
 • opublikował: Ryszard Bukowski
  data publikacji: 2017-12-20 13:49
 • zmodyfikował: Ryszard Bukowski
  ostatnia modyfikacja: 2018-12-11 09:39

WYJAŚNIEIE TRAŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO Z DNIA 06.12.2017 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Autor informacji: Jolanta Zielińska
 • opublikował: Ryszard Bukowski
  data publikacji: 2017-12-08 12:55

ZAPYTANIE OFERTOWE Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu zwraca się z prośbą o złożenie oferty na „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu”.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jolanta Zielińska
 • opublikował: Ryszard Bukowski
  data publikacji: 2017-12-06 08:17

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY PONIŻEJ 30 000 EURO NA USŁUGI POCZTOWE.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu, dziękując za złożenie ofert na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu, uprzejmie informuje, że wybrana została oferta złożona przez:

POCZTA POLSKA S.A.
ul
. Rodziny Hiszpańskich 8
00-940 Warszawa

za cenę brutto 26 334,10 zł za cały okres realizacji zamówienia.

 

Uzasadnienie: jedyna ważna oferta.

 

Toruń, dnia 16.12.2016

Metryka

 • opublikował: Ryszard Bukowski
  data publikacji: 2016-12-19 10:55

WYJAŚNIENIE TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO Z DNIA 7.12.2016

Pytanie 1

Czy Zamawiający jest zainteresowany usługą Poczta Firmowa ?

W rozdziale 1 pkt. 2) Zapytania ofertowego, Zamawiający wskazuje, że „do zakresu usług należy także odbiór przesyłek z siedziby Zamawiającego we wszystkie dni robocze”.

Wykonawca oświadcza, że istnieje taka możliwość, z tym że, usługa ta jest dodatkowo płatna.

Informacja dodatkowa do zapytania ofertowego na świadczenie usług pocztowych.

Informacja dodatkowa do zapytania ofertowego na świadczenie usług pocztowych
w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu.

 

W zapytaniu ofertowym  na „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu” w części dot. terminu składania ofert punkt 6. otrzymuje brzmienie:

„Propozycja ofertowa winna być złożona w sekretariacie Zamawiającego – 87-100 Toruń ul. Towarowa 4 – 6, parter, pokój nr 50 do dnia 16.12.2016 r. do godz. 10:00 w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie oznaczonej danymi Wykonawcy (pieczątką firmową) oraz napisem: „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu”.

 

 

Metryka

 • opublikował: Ryszard Bukowski
  data publikacji: 2016-12-12 12:41
 • zmodyfikował: Ryszard Bukowski
  ostatnia modyfikacja: 2016-12-12 12:39

Zapytanie ofertowe poniżej 30 000 Euro na usługi pocztowe

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu zwraca się z prośbą o złożenie oferty na „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu”

Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30 000 euro.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY PONIZEJ 30 000 EURO NA ZAKUP SERWERA

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu, dziękując za złożenie ofert zakup serwera wraz z oprogramowaniem i konfiguracją na potrzeby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu, uprzejmie informuje, że wpłynęła jedna ważna oferta.

 

Wybrana została oferta złożona przez:

INFOCOMP Sp. z o. o.

ul. Szosa Chełmińska 191

87-100 Toruń

za cenę brutto 22.469,64 zł.

Uzasadnienie: wpłynęła jedna ważna oferta

 

Toruń, dnia 12.12.2016 r.

 

Metryka

 • opublikował: Ryszard Bukowski
  data publikacji: 2016-12-12 12:24
 • zmodyfikował: Ryszard Bukowski
  ostatnia modyfikacja: 2016-12-19 10:51

Zapytanie ofertowe poniżej 30 000 Euro

Metryka

 • opublikował: Ryszard Bukowski
  data publikacji: 2016-12-06 14:25

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu, dziękując za złożenie ofert na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu, uprzejmie informuje, że wpłynęły dwie ważne oferty.

Wybrana została oferta złożona przez:

InPost S.A

ul. Malborska 130

30-624 Kraków

za cenę brutto 25 098,58 zł za cały okres realizacji zamówienia.

Uzasadnienie: wybrano najtańszą ofertę cenową.

 

Toruń, dnia 19.02.2016 r.

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jolanta Zielińska
  data wytworzenia: 2016-02-19
 • opublikował: Ryszard Bukowski
  data publikacji: 2016-02-19 13:56
 • zmodyfikował: Karolina Gorczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2016-02-26 14:20

WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO z dnia 10-02-2016 r.

Pytanie 1: Wykonawca zwraca się z wnioskiem o wyjaśnienie, czy Zamawiający przewiduje nadawanie tzw. „przesyłek terminowych”, tj. przesyłek rejestrowanych zawierających specjalistyczną korespondencję skierowaną do sądów (jak apelacja w postępowaniu cywilnym, skarga w postępowaniu administracyjnym bądź skarga na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej) lub organów administracji publicznej (jak odwołania od decyzji w postępowaniu administracyjnym), z których nadaniem w placówce pocztowej operatora wyznaczonego odpowiednie przepisy prawa (np. art. 57 § 5 pkt. 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, art. 12 § 6 pkt 2 Ordynacji podatkowej, art. 165 § 2 Kodeksu prawa cywilnego, art. 83 § 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz art. 198b ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych) łączą skutek wniesienia pisma do sądu/urzędu przez stronę postępowania? Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje nadawania tzw. „przesyłek terminowych”.

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Rodzaj zamówienia: Usługi

Tryb zamówienia: Art.4 pkt. 8 PZP

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu zwraca się z prośbą o złożenie oferty na „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu”.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jolanta Zielińska
  data wytworzenia: 2016-02-10
 • opublikował: Ryszard Bukowski
  data publikacji: 2016-02-10 13:37

Odpowiedzi na zadane pytania ofertowe dot. "Świadczenia usług pocztowych ..."

Metryka

 • opublikował: Ryszard Bukowski
  data publikacji: 2015-02-17 15:07
 • zmodyfikował: Karolina Gorczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2015-02-17 15:10

ZAPYTANIE OFERTOWE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu zwraca się z prośbą o złożenie oferty na „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu”

Metryka

 • opublikował: Ryszard Bukowski
  data publikacji: 2015-02-06 14:24

Ogłoszenie nr UZP 84197-2014
w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984,1047,1473 ze zm.)

1. Zamawiający :
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu, ul Towarowa 4-6
87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie tel.(56)662-87-50, fax (56)662-87-51
e-mail sekretariat@pcpr-torun.pl
NIP 879-208-37-66 REGON 871125371
2.Tryb zamówienia:
Zamówienie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art.11 ust.8 Prawo zamówień publicznych, zgodnie z wymogami określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ według przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 907, 984, 1047, 1473 ze zm.)
3.Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego – sekretariat , Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu, ul Towarowa 4-6 codziennie w godz. 8:30 – 14:30 we wszystkie dni tygodnia oprócz sobót i niedziel.
4.Przedmiot zamówienia:
Świadczenie usług związanych z wykonaniem zadania,„Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć szkoleniowych, warsztatowych oraz turnusu rehabilitacyjnego” dla uczestników projektu systemowego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki 7.1.2, realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu pod tytułem „Uwierzyć w siebie-aktywna integracja osób przebywających w rodzinach zastępczych i je opuszczających”
5.Termin realizacji zamówienia:
Umowa obejmuje okres od 01-05-2014 r. do 31-12-2014 r.
6.Kryteria dotyczące oferentów:
a/ w przetargu mogą brać udział oferenci nie wykluczeni na podst. art.24 i spełniający warunki zawarte w art.22 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz wymogi określone w SIWZ;
b/ zamawiający dokona oceny spełnienia warunków na podstawie kompletności wymaganych dokumentów zgodnie z formułą „spełnia/nie spełnia”;
c/każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
8.Kryteria oceny ofert:
Najniższa cena – 100 %
9.Termin składania ofert upływa w dniu 30-04-2014 r. do godz. 9:00 w siedzibie zamawiającego.
10.Termin związania ofertą – 30 dni od dnia złożenia.
11.Termin otwarcia ofert w siedzibie zamawiającego dnia 30-04-2014 r. o godz. 10:00
12.Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej oraz ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.
13.Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

                                                                   Dyrektor PCPR

                                                                 Jolanta Zielińska

Metryka

 • opublikował: Ryszard Bukowski
  data publikacji: 2014-04-16 14:38

Opis strony

Redaguje: Karolina Gorczyńska, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu, tel. 056 662 87 61, 87-100 Toruń, ul. Towarowa 4-6, p. 57

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 105181
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-12-10 10:40:13

Banery

 • Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji