Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Podstawy prawne funkcjonowania Zespołu Szkół Specjalnych w Chełmży:

 • Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. 2004 r. nr 256, poz. 2572 ze zmianami,
 • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. 2006 r. nr 97 poz. 674 ze zmianami,
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 1997 r. w sprawie zasad organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych  dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim (Dz. U. 1997, Nr 14, poz. 76),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz ośrodkach (Dz. U.  2010 Nr 228, poz. 1489),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. 2001 Nr 61 poz 624 ze zmianami),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. 2007 Nr 83 poz. 562 ze zmianami),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46 poz. 432 ze zmianami),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. 2002 nr 15 poz. 142 ze zmianami).

Akty założycielskie:

 • Akt założycielski szkoły publicznej z dnia 24 października 1994 r.,
 • Uchwała Nr V/37/99 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 16 marca 1999 r.
 • Uchwała Nr XIII/91/08 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 24 kwietnia 2008 r.
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paweł Makowski
  data wytworzenia: 2012.03.15
 • opublikował: Paweł Makowski
  data publikacji: 2012-03-15 10:12
 • zmodyfikował: Paweł Makowski
  ostatnia modyfikacja: 2012-03-15 10:31

statut Zespołu Szkół Specjalnych w Chełmży

Opis strony

podstawy prawne funkcjonowania Zespół Szkół Specjalnych w Chełmży

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3488
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2015-12-09 11:30

Banery

 • Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Dane kontatkowe

Starostwo Powiatowe w Toruniu

ul. Towarowa 4-6

87-100 Toruń

tel. +48 56 662 88 88
fax +48 56 662 88 89

e-mail: starostwo@powiattorunski.pl

epuap: /lt8ks4a58b/skrytka

Godziny przyjęć

poniedziałek: 7.30 - 15.30
wtorek: 7.30 - 16.30
środa: 7.30 - 15.30
czwartek: 7.30 - 15.30
piątek: 7.30 - 14.30

Konta bankowe

Opłaty za czynności geodezyjne
38 9550 0003 2024 0201 1255 0007

Opłaty komunikacyjne, najem, czynsze itp.
76 9550 0003 2024 0201 1255 0002

Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów oraz
Powiatowy Zespół ds. Orzekania
o Niepełnosprawności
92 9550 0003 2024 0201 1255 0005

Wadium
22 9550 0003 2024 0201 1255 0004

Opłaty skarbowe
37 1160 2202 0000 0000 8344 0799

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 10010004
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-03-20 09:53

Stopka strony