Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Podstawy prawne funkcjonowania Zespołu Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży:

 • Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1457)
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 996)
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 60)
 • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 967)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 kwietnia 2013 roku w sprawie zasad organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim (Dz. U. z 2013 r., poz. 529),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 roku w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1113)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 roku w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r., Nr 61, poz. 624)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 roku w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. 2015 r., poz. 843)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 roku w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 204 ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz. U. z 2017 r., poz. 703)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 roku w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r., Nr 46, poz. 432 ze zm.)

Akty założycielskie:

 • Akt założycielski szkoły publicznej z dnia 24 października 1994 r.
 • Uchwała Nr V/37/99 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 16 marca 1999 r.
 • Uchwała Nr V/38/99 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 16 marca 1999 r.
 • Uchwała Nr XXIX/246/02 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 28 sierpnia 2002 r.
 • Uchwała Nr XIII/91/08 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 24 kwietnia 2008 r.
 • Uchwała Nr XVI/101/2016 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 31 marca 2016 r.
 • Uchwała Nr XX/120/2016 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 24 sierpnia 2016 r.
 • Uchwała Nr XXV/161/2017 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 23 lutego 2017 r.
 • Uchwała Nr XXVI/168/2017 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 30 marca 2017 r.
 • Uchwała Nr XXXII/208/2017 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 26 października 2017 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paweł Makowski
  data wytworzenia: 2012-03-15
 • opublikował: Karolina Grabowska
  data publikacji: 2012-03-15 10:12
 • zmodyfikował: Karolina Grabowska
  ostatnia modyfikacja: 2019-04-19 08:48

Statut Zespołu Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Hanna Jeżewska
  • opublikował: Karolina Grabowska
   data publikacji: 2019-04-15 13:41

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Hanna Jeżewska
 • opublikował: Karolina Grabowska
  data publikacji: 2019-04-15 13:39

Opis strony

Redaguje: Karolina Grabowska Zespół Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży, ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 7, 87-140 Chełmża telefon 56 675 56 80

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5352
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-04-19 08:48

Banery

 • Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Ważne strony

Dane kontatkowe

Starostwo Powiatowe w Toruniu

ul. Towarowa 4-6

87-100 Toruń

tel. +48 56 662 88 88
fax +48 56 662 88 89

e-mail: starostwo@powiattorunski.pl

epuap: /lt8ks4a58b/skrytka

Godziny przyjęć

poniedziałek: 7.30 - 15.30
wtorek: 7.30 - 16.30
środa: 7.30 - 15.30
czwartek: 7.30 - 15.30
piątek: 7.30 - 14.30

Konta bankowe

Opłaty za czynności geodezyjne
38 9550 0003 2024 0201 1255 0007

Opłaty komunikacyjne, najem, czynsze itp.
76 9550 0003 2024 0201 1255 0002

Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów oraz
Powiatowy Zespół ds. Orzekania
o Niepełnosprawności
92 9550 0003 2024 0201 1255 0005

Wadium
22 9550 0003 2024 0201 1255 0004

Opłaty skarbowe
37 1160 2202 0000 0000 8344 0799

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 12460205
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-10-21 11:40

Stopka strony