Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Rozdział 4
Zadania naczelników wydziałów

§ 16. 1. Naczelnicy wydziałów są bezpośrednimi przełożonymi podległych im pracowników i sprawują nadzór nad nimi.
2. Naczelnicy wydziałów ponoszą przed Starostą i osobą sprawującą bezpośredni nadzór nad wydziałem jednoosobową odpowiedzialność za wyniki pracy wydziału, jego organizację pracy oraz prawidłowe i sprawne wykonywanie zadań.
3. Naczelnicy wydziałów ustalają podział zadań i kompetencji oraz ustalają szczegółowe zakresy czynności, uprawnień i odpowiedzialności dla podległych pracowników oraz zastępstwa w czasie nieobecności pracownika.
4. Naczelnicy wydziałów przydzielają dla podległych pracowników szczegółowe zadania w zakresie zadań obronnych w formie „kart realizacji zadań operacyjnych”.
5. Do kompetencji naczelników należy w szczególności:
1) nadzór nad wypełnianiem obowiązków służbowych przez podległych pracowników,
2) załatwianie indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w ramach udzielonych upoważnień,
3) zapewnienie właściwych warunków pracy podległym pracownikom oraz nadzór nad przestrzeganiem przez pracowników Regulaminu Organizacyjnego, dyscypliny pracy, przepisów o ochronie danych osobowych oraz innych przepisów prawnych,
4) organizowanie pracy, wdrażanie usprawnień i efektywnych metod pracy mających wpływ na obsługę interesantów,
5) wykonywanie kontroli zarządczej stosownie do obowiązujących przepisów,
6) uczestnictwo w posiedzeniach Rady i jej komisjach na zasadach określonych w Statucie Powiatu,
7) dokonywanie okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników według zasad ustalonych przez Starostę odrębnym zarządzeniem,
8) uczestniczenie w realizacji zadań z zakresu działania urzędu w dziedzinie obronności państwa w czasie pokoju, ochrony ludności i zarządzania kryzysowego,
9) zapewnienie realizacji zadań wydziału wynikających z wprowadzenia systemu zarządzania jakością w urzędzie,
10) sporządzanie opracowań, sprawozdań, analiz, informacji o realizacji zadań, także na wniosek innego wydziału,
11) podpisywanie pism w zakresie właściwości rzeczowej wydziału – nie zastrzeżonych do podpisu Starosty,
12) nadzór nad przestrzeganiem przepisów o zamówieniach publicznych.

Metryka

  • opublikował: Marzena Pietruszyńska
    data publikacji: 2020-03-02 09:29
  • zmodyfikował: Marzena Pietruszyńska
    ostatnia modyfikacja: 2020-07-01 12:22

Opis strony

Redaguje: Marzena Pietruszyńska, Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich, tel. (56) 662 88 10, fax 662 88 89, 87-100 Toruń, ul. Towarowa 4-6, p.112

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 7984
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-07-01 12:22

Banery

  • Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Ważne strony

Dane kontatkowe

Starostwo Powiatowe w Toruniu

ul. Towarowa 4-6

87-100 Toruń

tel. +48 56 662 88 88
fax +48 56 662 88 89

e-mail: starostwo@powiattorunski.pl

epuap: /lt8ks4a58b/skrytka

Godziny przyjęć

poniedziałek: 7.30 - 15.30
wtorek: 7.30 - 16.30
środa: 7.30 - 15.30
czwartek: 7.30 - 15.30
piątek: 7.30 - 14.30

Konta bankowe

Opłaty za czynności geodezyjne
38 9550 0003 2024 0201 1255 0007

Opłaty komunikacyjne, najem, czynsze itp.
76 9550 0003 2024 0201 1255 0002

Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów oraz
Powiatowy Zespół ds. Orzekania
o Niepełnosprawności
92 9550 0003 2024 0201 1255 0005

Wadium
22 9550 0003 2024 0201 1255 0004

Opłaty skarbowe
37 1160 2202 0000 0000 8344 0799

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 12004624
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-07-13 08:42

Stopka strony