Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Rozdział 10
Tryb przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków i petycji

§ 42. 1. Starosta, Wicestarosta, Członkowie Zarządu, Sekretarz i Skarbnik przyjmują obywateli w sprawach skarg i wniosków we wtorki.
2. W przypadku, gdy we wtorek przypada dzień ustawowo wolny od pracy, Starosta, Wicestarosta, Członkowie Zarządu, Sekretarz i Skarbnik przyjmują obywateli w następnym dniu roboczym.
3. Pozostali pracownicy przyjmują obywateli w sprawach skarg i wniosków codziennie w godzinach pracy Starostwa.
4. Informację o terminach przyjmowania w sprawach skarg i wniosków umieszcza się w widocznym miejscu w siedzibie Starostwa.
§ 43. 1. Pracownik przyjmujący obywateli w ramach skarg, wniosków sporządza protokół przyjęcia zawierający:
1) datę przyjęcia,
2) imię, nazwisko i adres składającego,
3) zwięzłe określenie sprawy,
4) imię i nazwisko przyjmującego,
5) podpis składającego.
2. Skargi, wnioski przyjęte do protokołu ewidencjonowane są w rejestrze skarg, wniosków i petycji.
3.Petycję składa się pisemnie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Petycja złożona w formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot wnoszący lub przez osobę reprezentującą podmiot wnoszący, w przypadku, gdy petycję wnosi grupa podmiotów, albo wnoszącym nie jest osoba fizyczna. Petycja złożona za pomocą środków komunikacji elektronicznej może być opatrzona podpisem kwalifikowanym oraz powinna zawierać adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję.
§ 44. 1. Skargi, wnioski i petycje obywateli podlegają rejestracji w centralnym rejestrze, który prowadzi Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich, który koordynuje ich przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie.
2. Zarejestrowaną skargę, wniosek lub petycję przekazuje się do załatwienia komórce organizacyjnej właściwej ze względu na przedmiot sprawy.
§ 45. 1. Skargi, wnioski i petycje składane lub adresowane do Zarządu, Starosty lub Rady koordynuje Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich.
2. Pozostałe skargi, wnioski rozpatrują naczelnicy wydziałów w ramach swej właściwości rzeczowej.
3. Naczelnicy wydziałów lub inne osoby wyznaczone do zbadania skargi, wniosku, petycji są odpowiedzialne za:
wszechstronne wyjaśnienia i terminowe załatwianie skarg i wniosków i petycji,
niezwłoczne przekazywanie Wydziałowi Organizacyjnemu i Spraw Obywatelskich wyjaśnień oraz dokumentacji niezbędnej do rozpatrzenia skarg, wniosków, petycji przez ten wydział.
4. Odpowiedzi na skargi i wnioski podpisują Starosta, Wicestarosta, Członkowie Zarządu lub Sekretarz.
5. Odpowiedzi na petycje podpisuje Starosta.

Metryka

  • opublikował: Marzena Pietruszyńska
    data publikacji: 2020-03-02 09:58
  • zmodyfikował: Marzena Pietruszyńska
    ostatnia modyfikacja: 2020-07-01 12:45

Opis strony

Redaguje: Marzena Pietruszyńska, Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich, tel. (56) 662 88 10, fax 662 88 89, 87-100 Toruń, ul. Towarowa 4-6, p.112

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 6693
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-07-01 12:45

Banery

  • Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Ważne strony

Dane kontatkowe

Starostwo Powiatowe w Toruniu

ul. Towarowa 4-6

87-100 Toruń

tel. +48 56 662 88 88
fax +48 56 662 88 89

e-mail: starostwo@powiattorunski.pl

epuap: /lt8ks4a58b/skrytka

Godziny przyjęć

poniedziałek: 7.30 - 15.30
wtorek: 7.30 - 16.30
środa: 7.30 - 15.30
czwartek: 7.30 - 15.30
piątek: 7.30 - 14.30

Konta bankowe

Opłaty za czynności geodezyjne
38 9550 0003 2024 0201 1255 0007

Opłaty komunikacyjne, najem, czynsze itp.
76 9550 0003 2024 0201 1255 0002

Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów oraz
Powiatowy Zespół ds. Orzekania
o Niepełnosprawności
92 9550 0003 2024 0201 1255 0005

Wadium
22 9550 0003 2024 0201 1255 0004

Opłaty skarbowe
37 1160 2202 0000 0000 8344 0799

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 12123322
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-08-07 13:12

Stopka strony