Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

2. Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 03.102.1480     uchwała
Numer:
                                               VI/45/03
Autor: rada powiatu
Tytuł: Zm. Statutu Powiatu Toruńskiego
Data aktu:               2003.06.23
Data ogłoszenia:      2003.09.24
Wejście w życie:       2003.10.09

 

UCHWAŁA Nr VI/45/03
Rady Powiatu Toruńskiego
z dnia 23 czerwca 2003 r.
w sprawie zmian w Statucie Powiatu Toruńskiego.

Na podstawie art. 12 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), w związku z
§ 77 Statutu Powiatu Toruńskiego (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. z 2002 r. Nr 33, poz. 607)

Rada Powiatu Toruńskiego
uchwala, co następuje:

§ 1. W Statucie Powiatu Toruńskiego uchwalonym uchwałą Nr XXII/178/01 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 23 sierpnia 2001 r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Toruńskiego oraz przyjęcia tekstu jednolitego (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. z 2002 r. Nr 33, poz. 607) wprowadza się następujące zmiany:


1) § 4 otrzymuje brzmienie:
„§ 4.1. Herbem Powiatu jest umieszczony w polu czerwonym wizerunek orła srebrnego z koroną na szyi i ramieniem zbrojnym w srebrną szablę, wyrastającym z barku; dziób, język i szpony o barwie złotej.
      2. Flaga Powiatu ma postać płata składającego się z trzech niejednakowej szerokości pionowych słupów: czerwonego, żółtego i czerwonego, w proporcjach: 2:8, 4;8, 2;8. Na środku płata umieszczony jest herb Powiatu Toruńskiego. Stosunek szerokości do długości flagi wynosi 5;8.
      3. Wzór herbu i flagi Powiatu określają załączniki nr 2 i 3 do statutu.”;
2) w § 8 w ust. 4 wyraz „24” zastępuje się wyrazem „21”;
3) w § 37 w ust. 2 wyraz „5” zastępuje się wyrazem „4”;
4) § 65c otrzymuje brzmienie:
     „§ 65c. Dokumenty z zakresu działania Rady, Komisji oraz Zarządu udostępnia się w Biurze Rady, w dniach pracy Starostwa Powiatowego.”;
5) dotychczasowy załącznik nr 2 oznacza się jako załącznik nr 4;
6) w załączniku nr 4:
    a) pozycje 4-6 otrzymują brzmienie:
        „4. Zespół Szkół w Chełmży.
         5. Zespół Szkół Specjalnych im. Unii Europejskiej w Chełmży.
         6. Zespół Szkół w Gronowie  Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego.”,
    b) pozycję 11 skreśla się.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

ZAŁĄCZNIK Nr 2

           herb
(grafikę pominięto)

ZAŁĄCZNIK Nr 3

           flaga
(grafikę pominięto)

Metryka

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2005-06-07 14:04
  • zmodyfikował: Administrator - Dorota Wróblewska
    ostatnia modyfikacja: 2006-05-10 10:18

Rejestr zmian

  • 1. Po Kujaw dodano kropkę.
  • 2. Wyjustowano tekst.
  • 3. Poprawiono metrykę aktu.

« wstecz

Opis strony

Redaguje: Marzena Pietruszyńska, Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich, tel. (56) 662 88 10, fax 662 88 89, 87-100 Toruń, ul. Towarowa 4-6, p.101

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5238
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-04-18 10:22

Banery

  • Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Ważne strony

Dane kontatkowe

Starostwo Powiatowe w Toruniu

ul. Towarowa 4-6

87-100 Toruń

tel. +48 56 662 88 88
fax +48 56 662 88 89

e-mail: starostwo@powiattorunski.pl

epuap: /lt8ks4a58b/skrytka

Godziny przyjęć

poniedziałek: 7.30 - 15.30
wtorek: 7.30 - 16.30
środa: 7.30 - 15.30
czwartek: 7.30 - 15.30
piątek: 7.30 - 14.30

Konta bankowe

Opłaty za czynności geodezyjne
38 9550 0003 2024 0201 1255 0007

Opłaty komunikacyjne, najem, czynsze itp.
76 9550 0003 2024 0201 1255 0002

Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów oraz
Powiatowy Zespół ds. Orzekania
o Niepełnosprawności
92 9550 0003 2024 0201 1255 0005

Wadium
22 9550 0003 2024 0201 1255 0004

Opłaty skarbowe
37 1160 2202 0000 0000 8344 0799

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 12615063
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-11-23 12:23

Stopka strony