Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

KARTA INFORMACYJNA SP-016A

1. Zaświadczenie o samodzielności lokalu.
Zaświadczenie wydaje się na wniosek osoby (fizycznej lub prawnej) ubiegającej się o ustanowienie odrębnej własności lokali mieszkalnych oraz lokali o innym przeznaczeniu.

2. Nazwa wydziału:
Wydział Architektury i Budownictwa
Toruń, ul. Towarowa 4-6 (I piętro, pokój nr 122), tel./fax. +48 56 662 89 30

3. Podstawa prawna:

 • Art. 2 ustawy z 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1892),
 • Art. 217 ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2017r. poz. 1257).

4. Wymagane dokumenty:
Wniosek o wydanie zaświadczenia o samodzielności lokalu. Do wniosku należy dołączyć:

 • opis danych ewidencyjnych lokalu który winien zawierać określenie:
  - rodzaju lokalu z wyróżnieniem lokali mieszkalnych oraz lokali niemieszkalnych
  - liczby izb wchodzących w skład lokalu,
  - numeru kondygnacji na której znajduje się główne wejście do lokalu,
  - powierzchni użytkowej lokalu,
  W przypadku występowania pomieszczeń przynależnych określenie:
  - liczby i rodzaju pomieszczeń przynależnych do lokalu,
  - powierzchni pomieszczeń przynależnych do lokalu,
  - budynku w którym znajduje się pomieszczenie przynależne,
 • inwentaryzację lokalu wraz z pomieszczeniami do niego przynależnymi, sporządzoną w formie rysunku technicznego,
 • rzut odpowiedniej kondygnacji budynku z naniesioną lokalizacją lokalu i pomieszczeń do niego przynależnych
 • wyrys z operatu ewidencyjnego, względnie kopię planu sytuacyjnego z naniesioną lokalizacją lokalu i pomieszczeń przynależnych.
 • dowód zapłaty opłaty skarbowej za pełnomocnictwo

5. Opłata skarbowa:
Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia:

 • złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia – od każdego stosunku pełnomocnictwa – 17 zł.
 • od wydania zaświadczenia – 17 zł.

Nie podlegają opłacie skarbowej wnioski, załączniki do wniosku oraz pozwolenia w sprawach:

 •  budownictwa mieszkaniowego,
 • budowy lub remontu obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych wskutek działalności zakładu górniczego lub klęsk żywiołowych,
 • budynków przeznaczonych na cele naukowe, socjalne i kulturalne,
 • instytucji jednostek budżetowych i jednostek samorządu terytorialnego.

Forma wnoszenia opłaty skarbowej:
Opłaty skarbowej - bez prowizji - można dokonywać:

 • w kasie Starostwa Powiatowego w Toruniu – u l. Towarowa 4-6 - parter
 • w kasach organu podatkowego tj. w Urzędzie Miasta Torunia - przy ul. Grudziądzkiej 126B

Wpłaty bezgotówkowe winny być kierowane na rachunek Urzędu Miasta w Banku Millennium nr 37 1160 2202 0000 0000 8344 0799.

6. Termin załatwienia sprawy:
do 7 dni

7. Jednostka prowadząca sprawę:
Wydział Architektury i Budownictwa
Toruń, ul. Towarowa 4-6 (I piętro, pokój nr 122), tel./fax. +48 56 662 89 30

8. Tryb odwoławczy:
Na postanowienie odmawiające wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia o treści żądanej przez wnioskodawcę, służy zażalenie do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego za pośrednictwem Starosty Toruńskiego w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia.

9. Dodatkowe informacje:
Samodzielnym lokalem mieszkalnym w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali, jest wydzielona trwałymi ścianami w obrębie budynku izba lub zespół izb przeznaczonych na stały pobyt ludzi, które wraz z pomieszczeniami pomocniczymi służą zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych. Przepis ten stosuje się odpowiednio również do samodzielnych lokali wykorzystywanych zgodnie z przeznaczeniem na cele inne niż mieszkalne.
Do lokalu mogą przynależeć, jako jego części składowe, pomieszczenia, choćby nawet do niego bezpośrednio nie przylegały lub były położone w granicach nieruchomości gruntowej poza budynkiem, w którym wyodrębniono dany lokal, a w szczególności: piwnica, strych, komórka, garaż, zwane pomieszczeniami przynależnymi.

10. Druki do pobrania:
Druk Wniosku o wydanie zaświadczenia o samodzielności lokalu - do pobrania poniżej.

drukuj ()

 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2007-04-17 14:37
 • zmodyfikował: Marzena Pietruszyńska
  ostatnia modyfikacja: 2017-07-06 11:20
 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2010-10-19 12:29

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3577
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2017-07-06 11:20

Banery

 • Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Dane kontatkowe

Starostwo Powiatowe w Toruniu

ul. Towarowa 4-6

87-100 Toruń

tel. +48 56 662 88 88
fax +48 56 662 88 89

e-mail: starostwo@powiattorunski.pl

epuap: /lt8ks4a58b/skrytka

Godziny przyjęć

poniedziałek: 7.30 - 15.30
wtorek: 7.30 - 16.30
środa: 7.30 - 15.30
czwartek: 7.30 - 15.30
piątek: 7.30 - 14.30

Konta bankowe

Opłaty za czynności geodezyjne
38 9550 0003 2024 0201 1255 0007

Opłaty komunikacyjne, najem, czynsze itp.
76 9550 0003 2024 0201 1255 0002

Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów oraz
Powiatowy Zespół ds. Orzekania
o Niepełnosprawności
92 9550 0003 2024 0201 1255 0005

Wadium
22 9550 0003 2024 0201 1255 0004

Opłaty skarbowe
37 1160 2202 0000 0000 8344 0799

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 9193500
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-08-21 15:41

Stopka strony

baner toplayer
Informacja RODO