Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Karta informacyjna SP-034

 1. Nazwa procedury:
  Wymiana tablic rejestracyjnych oraz wydanie wtórnika tablicy rejestracyjnej
 2. Nazwa wydziału:
  Wydział Komunikacji i Transportu
 3. Podstawa prawna:
 4. Wymagane dokumenty:
  Wniosek o wymianę tablic rejestracyjnych lub wydanie wtórnika tablicy lub wydanie dodatkowej tablicy rejestracyjnej służącej do oznaczania bagażnika
  1. W przypadku kradzieży tablic /tablicy/ rejestracyjnych na wniosek właściciela pojazdu wydaje się nowy dowód rejestracyjny i zalegalizowane tablice (tablicę) rejestracyjne z nowym numerem rejestracyjnym oraz nalepkę kontrolną po:
   • oddaniu dotychczasowego dowodu rejestracyjnego,
   • przedstawieniu karty pojazdu, jeżeli była wydana,
   • przedstawieniu zaświadczenia wydanego przez właściwy organ Policji potwierdzającego zgłoszenie kradzieży tablic (tablicy) rejestracyjnych.
  2. W przypadku zgubienia tablic /tablicy/ rejestracyjnych na wniosek właściciela pojazdu wydaje się nowy dowód rejestracyjny i zalegalizowane tablice (tablicę) rejestracyjne z nowym numerem rejestracyjnym oraz nalepkę kontrolną po:
   • oddaniu dotychczasowego dowodu rejestracyjnego,
   • przedstawieniu karty pojazdu, jeżeli była wydana,
   • złożeniu przez właściciela oświadczenia o zgubieniu tablic (tablicy) rejestracyjnych.
   • zdaniu pozostałej tablicy rejestracyjnej.
  3. W przypadku zniszczenia tablic /tablicy/ rejestracyjnych (na wniosek właściciela pojazdu wydaje się nowy dowód rejestracyjny pojazdu i zalegalizowane tablice (tablicę) rejestracyjne z nowym numerem rejestracyjnym oraz nalepkę kontrolną po:
   • oddaniu dotychczasowego dowodu rejestracyjnego i tablic (tablicy) rejestracyjnych
   • przedstawieniu karty pojazdu, jeżeli była wydana,
  4. W przypadkach opisanych powyżej na wniosek właściciela wydaje się wtórnik tablicy rejestracyjnej z zachowaniem dotychczasowego wyróżnika po przedstawieniu:
   • dowodu rejestracyjnego oraz karty pojazdu (jeżeli była wydana),
   • przedstawieniu pozostałej tablicy rejestracyjnej,
  5. Na okres konieczny do wykonania tablicy rejestracyjnej (wtórnika), ale nie dłuższy niż określony w art. 74 ust. 3 ustawy*, organ rejestracyjny wydaje na wniosek właściciela pojazdu pozwolenie czasowe oraz zalegalizowane tymczasowe tablice (tablicę) rejestracyjne (biorąc do depozytu aktualne DR i tablicę).
   *Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym
  6. W przypadku zamówienia przez właściciela pojazdu dodatkowej tablicy służącej do oznaczania bagażnika, o tym samym numerze rejestracyjnym co numer rejestracyjny pojazdu samochodowego organ rejestrujący wydaje dodatkową tablicę rejestracyjną po:
   • przedstawieniu dotychczasowego dowodu rejestracyjnego,
   • przedstawieniu karty pojazdu, jeżeli była wydana.
  7. W przypadku kradzieży, zgubienia albo zniszczenia dodatkowej tablicy rejestracyjnej, na wniosek właściciela pojazdu, wydaje wtórnik tej tablicy, po złożeniu przez właściciela pojazdu oświadczenia, że dodatkowa tablica rejestracyjna została skradziona, zgubiona albo zniszczona.
 5. Opłaty:
  Złożenie pełnomocnictwa lub jego odpisu, wypisu lub kopii - od każdego stosunku pełnomocnictwa - opłata skarbowa 17 zł. Opłaty skarbowej można dokonać w kasie Starostwa lub na konto Urzędu Miasta Torunia: 37 1160 2202 0000 0000 8344 0799.
  • Wykaz wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic (tablicy) rejestracyjnych oraz karty pojazdu:
   • dowód rejestracyjny.......................................................................54,00 zł
   • komplet znaków legalizacyjnych...................................................12,50 zł
   • nalepka kontrolna na szybę pojazdu..............................................18,50 zł
   • pozwolenie czasowe z urzędu........................................................13,50 zł
   • pozwolenie czasowe na wniosek....................................................18,50 zł
   • komplet nalepek na tablice tymczasowe........................................12,50 zł
   • karta pojazdu ………………............……………………….…....75,00 zł
  • Za wydanie tablic rejestracyjnych pobiera się następujące opłaty:
   • samochodowe.................................................................................80,00 zł
   • motocyklowe..................................................................................40,00 zł
   • motorowerowe................................................................................30,00 zł
   • tablica (przyczepa, naczepa) ............................................................40,00 zł
   • indywidualne samochodowe........................................................1.000,00 zł
   • indywidualne motocyklowe............................................................500,00 zł
   • zabytkowe samochodowe...............................................................100,00 zł
   • zabytkowe motocyklowe...................................................................50,00 zł
  • Za wydanie tablic tymczasowych z urzędu lub na wniosek właściciela:
   • samochodowe....................................................................................30,00 zł
   • motocyklowe.....................................................................................12,00 zł
   • motorowerowe...................................................................................12,00 zł
   • 1 tablica (przyczepa, naczepa)...........................................................15,00 zł
  • Za wydanie tablic tymczasowych na wywóz pojazdu za granicę:
   • samochodowe.....................................................................................80,00 zł
   • motocyklowe.......................................................................................40,00 zł
   • motorowerowe....................................................................................30,00 zł
   • 1 tablica (przyczepa, naczepa)............................................................40,00 zł
  • Za wydanie karty pojazdu:
   • przy pierwszej rejestracji pojazdu na terytorium RP..........................75,00 zł
   • za wydanie wtórnika ……………………..........................................75,00 zł
    Opłata ewidencyjna za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, nalepki kontrolnej, karty pojazdu, znaków legalizacyjnych 0,50 zł za każdy dokument.
    Wpłaty za rejestrację można dokonać w kasie Starostwa Powiatowego w Toruniu lub na konto Starostwa Powiatowego w Toruniu: KDBS 76 9550 0003 2024 0201 1255 0002.
 6. Termin załatwienia sprawy:
  Niezwłocznie od daty złożenia wniosku, pod warunkiem przedłożenia wszystkich wymaganych dokumentów.
 7. Jednostka prowadząca sprawę:
  Wydział Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Toruniu
  ul. Towarowa 4-6,
  tel. 56 662 89 20,22
  fax 56 662 89 23
  e-mail: rejestracja@powiattorunski.pl
  Interesanci przyjmowani są w dni robocze w godzinach otwarcia urzędu.
  Można też umówić termin wizyty na określoną godzinę za pomocą systemu rezerwacji internetowej dostępnej tutaj.
 8. Tryb odwoławczy:
  Odwołanie od decyzji wnosi się od Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu za pośrednictwem Starosty Toruńskiego w terminie 14 dni od daty doręczenia stronie decyzji.
 9. Dodatkowe informacje:
  • Wszystkie czynności związane z rejestracją pojazdów, zmianami zapisów w dowodzie rejestracyjnym oraz odbiorem zatrzymanego dowodu rejestracyjnego lub pozwolenia czasowego dokonuje właściciel - współwłaściciele pojazdu lub osoba upoważniona przez właściciela - współwłaściciel.
  • Właściciel - osoba fizyczna przedkłada przy rejestracji dowód osobisty z wpisanym numerem PESEL. W przypadku braku dowodu - aktualne zaświadczenie z ewidencji ludności o stałym meldunku wraz z numerem PESEL oraz dokument ze zdjęciem np. paszport, prawo jazdy itp.
  • Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej znajdującego się w urzędzie gminy, może zarejestrować pojazd jedynie na nazwisko właściciela lub właścicieli (tak jak osoba fizyczna).
  • W przypadku braku danych dotyczących pojazdu organ rejestrujący ma prawo wymagać przedstawienia zaświadczenia o przeprowadzonym dodatkowym badaniu technicznym, w którym ustalone będą brakujące dane. - Prawo o ruchu drogowym
  • Jeżeli za właściciela pojazdu sprawę załatwia inna osoba powinna mieć upoważnienie pisemne
  • Jeżeli natomiast właścicielem pojazdu jest osoba prawna to sprawę załatwia osoba(y) upoważniona do reprezentowania tej osoby prawnej na podstawie dokumentów danej osoby prawnej (np. KRS-u) lub inna osoba pisemnie przez nią upoważniona
  • Wtórnik załatwia się w pokoju 164.
  • W przypadku, gdy tablica, której wtórnik jest wyrabiany posiada na niebieskim pasku flagę polską zamawiane są dwie tablice z flagą unijną.
 10. Formularze do pobrania:
  • Druki wniosków – „O wydanie wtórnika tablicy rejestracyjnej”, „O wymianę tablic rejestracyjnych” oraz "O wydanie dodatkowej tablicy rejestracyjnej" – do pobrania poniżej.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Piotrkowski
  data wytworzenia: 2018-04-23
 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2018-08-29 14:18
 • zmodyfikował: Marzena Pietruszyńska
  ostatnia modyfikacja: 2019-10-11 10:51

Rejestr zmian

 • zmieniono 2019-10-10 15:10 przez Marzena Pietruszyńska: Aktualizacja karty informacyjnej.
 • zmieniono 2019-10-11 10:51 przez Marzena Pietruszyńska: Dodano link do aktu prawnego.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Piotrkowski
  data wytworzenia: 2018-04-23
 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2018-08-29 14:18
 • zmodyfikował: Marzena Pietruszyńska
  ostatnia modyfikacja: 2019-10-10 11:07

Rejestr zmian

 • zmieniono 2019-10-10 11:07 przez Marzena Pietruszyńska: Publikacja zaktualizowanych wniosków.

« wstecz

Opis strony

Redaguje: Marzena Pietruszyńska, Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich, tel. (056) 662 88 10, fax 662 88 89, 87-100 Toruń, ul. Towarowa 4-6, p.112

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 9670
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-05-20 12:27

Banery

 • Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Ważne strony

Dane kontatkowe

Starostwo Powiatowe w Toruniu

ul. Towarowa 4-6

87-100 Toruń

tel. +48 56 662 88 88
fax +48 56 662 88 89

e-mail: starostwo@powiattorunski.pl

epuap: /lt8ks4a58b/skrytka

Godziny przyjęć

poniedziałek: 7.30 - 15.30
wtorek: 7.30 - 16.30
środa: 7.30 - 15.30
czwartek: 7.30 - 15.30
piątek: 7.30 - 14.30

Konta bankowe

Opłaty za czynności geodezyjne
38 9550 0003 2024 0201 1255 0007

Opłaty komunikacyjne, najem, czynsze itp.
76 9550 0003 2024 0201 1255 0002

Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów oraz
Powiatowy Zespół ds. Orzekania
o Niepełnosprawności
92 9550 0003 2024 0201 1255 0005

Wadium
22 9550 0003 2024 0201 1255 0004

Opłaty skarbowe
37 1160 2202 0000 0000 8344 0799

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 12457300
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-10-20 11:13

Stopka strony