Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Newsletter

Newsletter
Chcesz otrzymywać informacje na temat Biuletynu? Zapisz się!

Nawigacja

Treść strony

KARTA INFORMACYJNA SP-046

1. Wydawanie zezwoleń do dokonywania badań technicznych pojazdów.

2. Nazwa wydziału:
Wydział Komunikacji i Transportu

3. Podstawa prawna:

 • rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdów (Dz. U. z 2006, nr 40, poz. 275)
 • ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2017.1260 j.t.)
 • ustawa o opłacie skarbowej (Dz.U. 2016.1827 j.t) ,załącznik: część I, poz. 36, pkt 1

4. Wymagane dokumenty:
Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów jest dokonywany na wniosek przedsiębiorcy zawierający następujące dane:

 • firmę przedsiębiorcy oraz jego adres i siedzibę albo miejsce zamieszkania;
 • numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej - o ile taki numer przedsiębiorca posiada;
 • numer identyfikacji podatkowej (NIP) - jeżeli podmiot jest obowiązany posługiwać się tym numerem na podstawie przepisów o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników;
 • adres stacji kontroli pojazdów przedsiębiorcy;
 • zakres badań, jakie przedsiębiorca zamierza przeprowadzać;
 • imiona i nazwiska zatrudnionych diagnostów wraz numerami ich uprawnień.

Wraz z wnioskiem przedsiębiorca składa oświadczenie następującej treści:
"Oświadczam, że:
1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów są kompletne i zgodne z prawdą;
2) znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów, określone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym.".

Oświadczenie powinno również zawierać:

 • firmę przedsiębiorcy oraz jego miejsce zamieszkania albo siedzibę i adres;
 • oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;
 • podpis osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy, ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.

5. Opłaty:
Podlega opłacie skarbowej – 412 zł.
Wnoszona w Kasie Starostwa lub na konto Urzędu Miasta Torunia, nr konta: 37 1160 2202 0000 0000 8344 07 99.

6. Termin załatwienia sprawy:
Do 30 dni od daty złożenia wniosku.

7. Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Komunikacji i Transportu, tel. 56 662 89 11, fax. 56 662 89 12,
pokój nr 126, I piętro

8. Tryb odwoławczy:
Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu za pośrednictwem Starosty Toruńskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

9. Dodatkowe informacje: -

10. Formularze do pobrania: 
Druk Wniosku o wpis/lub zmiany do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów - do pobrania poniżej.

drukuj

 • autor informacji: Milena Madurajska
 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2011-02-14 08:50
 • zmodyfikował: Marzena Pietruszyńska
  ostatnia modyfikacja: 2017-07-05 12:59
 • autor informacji: Milena Madurajska
  data wytworzenia: 2015-11-16
 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2015-11-17 09:24

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2831
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2017-07-05 12:59

Baner

Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Dane kontatkowe

Starostwo Powiatowe w Toruniu

ul. Towarowa 4-6

87-100 Toruń

tel. +48 56 662 88 88
fax +48 56 662 88 89

e-mail: starostwo@powiattorunski.pl

Godziny przyjęć

poniedziałek: 7.30 - 15.30
wtorek: 7.30 - 16.30
środa: 7.30 - 15.30
czwartek: 7.30 - 15.30
piątek: 7.30 - 14.30

Konta bankowe

Opłaty za czynności geodezyjne
38 9550 0003 2024 0201 1255 0007

Opłaty komunikacyjne, najem, czynsze itp.
76 9550 0003 2024 0201 1255 0002

Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów oraz
Powiatowy Zespół ds. Orzekania
o Niepełnosprawności
92 9550 0003 2024 0201 1255 0005

Wadium
22 9550 0003 2024 0201 1255 0004

Opłaty skarbowe
37 1160 2202 0000 0000 8344 0799

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 8794453
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-02-21 12:33

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl