Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W TORUNIU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Ankieta

Kalendarium

«czerwiec 2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.powiattorunski.pl

Treść strony

ZAPYTANIE OFERTOWE

Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30 000 euro.

1. Przedmiot zamówienia:

1) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu oraz Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Toruniu.

2) Zakres usług obejmuje przyjmowanie, sortowanie, przemieszczanie i doręczanie przesyłek pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym oraz ich zwrot po wyczerpaniu możliwości ich doręczenia lub wydania odbiorcy i zwrot ZPO (zwrotnego potwierdzenia odbioru) pokwitowane przez adresata.

3) Do zakresu usług należy także odbiór przesyłek z siedziby Zamawiającego w dni robocze.

4) Przez przesyłki pocztowe będące przedmiotem zamówienia rozumie się: a) przesyłki listowe krajowe i zagraniczne o wadze do 2000g (Gabaryt A i B): • zwykłe ekonomiczne i priorytetowe nierejestrowane, • rejestrowane ekonomiczne i priorytetowe – przesyłki rejestrowane, przemieszczane i doręczane w sposób zabezpieczający je przed utratą, ubytkiem zawartości lub uszkodzeniem, • rejestrowane ekonomiczne i priorytetowe ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru (ZPO) – przesyłki rejestrowane, przyjęte za potwierdzeniem nadania i doręczana za pokwitowaniem odbioru, - Wymiary przesyłek listowych: - Gabaryt A – to przesyłka o wymiarach: - Minimum – wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90 x 140 mm, - Maksimum – żaden z wymiarów nie może przekroczyć wysokości (grubości) 20mm, długości 325 mm, szerokości 230 mm. - Gabaryt B – to przesyłka o wymiarach: - Minimum – jeśli choć jeden z wymiarów przekracza wysokość (grubość) 20mm lub długość 325mm lub szerokość 230mm, - Maksimum – suma długości, szerokości i wysokości (grubości) 900mm, przy czym największy z tych wymiarów (długość) nie może przekroczyć 600mm. b) paczki pocztowe krajowe i zagraniczne o wadze do 10 kg (Gabaryt A i B): • ekonomiczne – paczki rejestrowane nie będące paczkami najszybszej kategorii, • ekonomiczne ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru (ZPO) – paczki rejestrowane, • ekonomiczne pobraniowe – paczki rejestrowane, przemieszczane i dostarczane adresatowi; w momencie dostarczenia paczki pobierana jest należna kwota i niezwłocznie przekazywana na rachunek bankowy lub adres wskazany przez nadawcę. - Wymiary paczek pocztowych: - Gabaryt A – to paczka o wymiarach: - Minimum – wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90 x 140mm, - Maksimum – żaden z wymiarów nie może przekroczyć: długość 600mm, szerokość 500mm, wysokość 300mm. - Gabaryt B – to paczka o wymiarach: - Minimum – jeśli choć jeden z wymiarów przekracza długość 600mm, szerokość 500mm, wysokość 300mm, - Maksimum – suma długości i największego obwodu mierzonego w innym kierunku niż długość – 3000mm, przy czym największy wymiar nie może przekroczyć 1500mm, - Ustala się tolerancje wszystkich wymiarów +/- 2mm.

5) Przez zwroty rozumie się zwroty niedoręczonych przesyłek pocztowych po wyczerpaniu możliwości ich doręczenia lub wydania odbiorcy, z podaniem przyczyny niedoręczenia.

6) Przez ZPO (zwrotne potwierdzenie odbioru) rozumie się zwrot pokwitowanego przez adresata potwierdzenia odbioru.

7) Usługa dostarczania przesyłek pocztowych świadczona będzie przez Wykonawcę do każdego wskazanego przez Zamawiającego adresu w Polsce i poza granicami Polski.

8) Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania jeden raz dziennie przesyłek pocztowych oraz ZPO (zwrotne potwierdzenie odbioru) i zwroty do siedziby Zamawiającego codziennie, od poniedziałku do piątku, w dni robocze w godzinach od 8.00 do 12.00,

9) Wykonawca zobowiązany jest do honorowania i obsługiwania zwrotnego potwierdzenia odbioru stanowiącego potwierdzenie doręczenia i odbioru przesyłki na zasadach określonych w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z póz. zm.). Zamawiający będzie korzystał z druków zwrotnego potwierdzenia odbioru należących do Wykonawcy. Zamawiający będzie korzystał z należących do Wykonawcy druków zwrotnego potwierdzenia odbioru dla przesyłek zagranicznych.

10) Potwierdzenie nadania przesyłki rejestrowanej wydane przez Wykonawcę musi mieć moc dokumentu urzędowego.

2. Dodatkowe wymagania:

1) Wykonawca biorący udział w postępowaniu zobowiązany jest wykazać że jest wpisany do rejestru operatorów pocztowych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r., poz. 1529)

2) Usługi pocztowe będą świadczone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności zgodnie z : a) ustawą z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r., poz. 1529 z późn. zm.) i wydanymi na jej podstawie aktami wykonawczymi, b) regulaminami świadczenia usług pocztowych wydanymi przez Wykonawcę, c) Światową Konwencją Pocztową wraz z aktami wykonawczymi.

3) Znaczek opłaty pocztowej musi zostać zastąpiony pieczęcią wykonaną wg wzoru dostarczonego przez Wykonawcę lub innym uzgodnionym oznaczeniem.

3. Warunki płatności:

1) Przelew na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze w terminie do 14 dni od daty otrzymania faktury VAT od Wykonawcy,

2) Wymagany załącznik do faktury w formie specyfikacji z podziałem na przesyłki dla: - Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu - Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

4. Termin wykonania: Usługi sukcesywne wykonywane w terminie 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.

5. Informacje dodatkowe:

1) Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę odpowiadającą wszystkim wymogom postawionym przez niego dla prawidłowej, terminowej i efektywnej realizacji zamówienia.

2) W sprawach dotyczących zapytania ofertowego informacji udziela:

- odnośnie strony technicznej – Karolina Gorczyńska

- w kwestiach formalnych – Małgorzata Markowska sekretariat@pcpr-torun.pl

Wyjaśnienia telefoniczne i przekazane drogą elektroniczną nie są wiążące bez zachowania formy pisemnej.

6. Propozycja ofertowa winna być złożona w Sekretariacie Zamawiającego

 87-100 Toruń ul. Towarowa 4 – 6, parter, pokój nr 50

do dnia 20.02.2015 r. do godz. 11.00

w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie oznaczonej danymi Wykonawcy (pieczątką firmową) oraz napisem: „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu”.

7. Propozycja ofertowa otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania podanym powyżej zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną propozycję cenową przed upływem terminu jej składania.

8. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie zawarta umowa w terminie do 7 dni od daty powiadomienia o wyborze oferty, w komórce merytorycznej – Dział Administracyjny parter nr 53.

9. W sprawach związanych z zapytaniem cenowym dopuszcza się porozumiewanie wyłącznie drogą: pisemną lub faksem

– nr faksu Zamawiającego: (0-56) 662 87

Załączniki:

1. Wzór propozycji ofertowej,

2. Formularz cenowy.

drukuj (ZAPYTANIE OFERTOWE)

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Jolanta Zielińska
    data wytworzenia: 2015-02-06
  • opublikował: Ryszard Bukowski
    data publikacji: 2015-02-06 14:22

« wstecz

Opis strony

Redaguje: Karolina Gorczyńska, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu, tel. 056 662 87 61, 87-100 Toruń, ul. Towarowa 4-6, p. 57

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 57234
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2018-12-11 09:42

Banery

  • Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji