Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Newsletter

Newsletter
Chcesz otrzymywać informacje na temat Biuletynu? Zapisz się!

Nawigacja

Treść strony

Rozdział 3
Organizacja Starostwa

§ 12. 1. Wewnętrzną strukturę organizacyjną Starostwa stanowią:
1) wydział – podstawowa, samodzielna komórka organizacyjna, zajmującą się określoną problematyką i działalnością w sposób kompleksowy lub kilkoma pokrewnymi zagadnieniami, których realizacja w jednej komórce organizacyjnej ułatwia prawidłowe zarządzanie, podlegająca bezpośrednio Staroście, Wicestaroście, Członkom Zarządu, Skarbnikowi lub Sekretarzowi;
2) biuro – może działać jako samodzielna komórka organizacyjna albo wchodzić w skład wydziału, którą tworzy się w wypadku konieczności organizacyjnego wyodrębnienia określonej problematyki (zadania jednobranżowe) nie uzasadniającej powołania wydziału;
3) referat - komórka organizacyjna, która wchodzi w skład wydziału, wykonująca zadania zbliżone tematycznie lub wymagające stosowania podobnych procedur działania;
4) samodzielne stanowisko pracy - utworzone w ramach wydziału bądź jako samodzielna komórka organizacyjna wyodrębniona w strukturze organizacyjnej urzędu;
2. Podziału struktury organizacyjnej na wewnętrzne komórki organizacyjne Starostwa, ich szczegółowy zakres działania i określone stanowiska pracy w tych komórkach dokonuje Starosta w oparciu o posiadane etaty.

§ 13. Starosta może powoływać Zespoły problemowe, w skład których wchodzą przedstawiciele różnych komórek organizacyjnych, w celu rozwiązywania określonych problemów.

§ 14. W skład Starostwa wchodzą następujące wydziały, biura, referaty i samodzielne stanowiska pracy, którym przy oznaczaniu akt przypisuje się następujące symbole literowe:
1) Wydział Promocji i Rozwoju - PR,
2) Wydział Środowiska - OS,
3) Wydział Architektury i Budownictwa - AB,
a) Referat Administracji Architektoniczno – Budowlanej – ABA,
b) Referat Inwestycji i Remontów – ABR,
4) Wydział Komunikacji i Transportu - KD,
5) Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami - GN,
a) Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej - GOD,
b) Referat Geodezji, Ewidencji Gruntów i Budynków - GEG,
c) Referat Gospodarki Nieruchomościami - GGN,
6) Wydział Edukacji i Spraw Społecznych - EK,
7) Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich - OR,
8) Wydział Finansowy - FN,
9) Biuro Radców Prawnych - RP,
10) Biuro Ochrony Informacji Niejawnych - IN,
11) Biuro Audytu Wewnętrznego - AW
12) Powiatowy Rzecznik Konsumentów - RK,
13) Samodzielne stanowisko ds. pracowniczych - KA,
14) Służba Bezpieczeństwa i Higieny Pracy - BH

§ 15. 1. Wydziałami kierują naczelnicy na zasadzie jednoosobowego kierownictwa, z zastrzeżeniem ust. 3, 4 i 5.
2. W wydziałach mogą być tworzone stanowiska zastępców Naczelników, jeżeli wydział wykonuje różnorodne zadania i ma liczną obsadę kadrową.
3. Wydziałem, o którym mowa w § 14 pkt 8, kieruje Skarbnik Powiatu.
4. Pracą wydziału, o którym mowa w § 14 pkt 5, kieruje naczelnik, który jednocześnie pełni funkcję Geodety Powiatowego.
5. Pracą wydziału, o którym mowa w § 14 pkt 2, kieruje naczelnik, który jednocześnie pełni funkcję Geologa Powiatowego.
6. Biurem, o którym mowa w § 14 pkt 10 kieruje Pełnomocnik Ochrony Informacji Niejawnych.
7. Referatami kierują kierownicy referatów, którzy odpowiadają za powierzony zakres zadań przed naczelnikiem wydziału.
8. W przypadku niewyznaczenia kierownika, prace referatu organizuje koordynator wyznaczony przez Starostę na wniosek naczelnika wydziału.
9. Pracami biura działającego jako samodzielna komórka organizacyjna wyodrębniona w strukturze organizacyjnej urzędu i zatrudniającego więcej niż jednego pracownika, może kierować koordynator wyznaczony przez Starostę.
10. Pracami biur lub samodzielnych stanowisk pracy wchodzących w skład wydziałów kierują naczelnicy wydziałów.
11. Samodzielne stanowiska pracy, wyodrębnione w strukturze organizacyjnej urzędu jako samodzielna komórka organizacyjna, podlegają bezpośrednio Staroście oraz ponoszą przed Starostą odpowiedzialność za wyniki pracy i sprawne wykonywanie zadań ustalonych w zakresach czynności.
12. Starosta może upoważnić pracowników, którzy wykonują zadania o szczególnym charakterze do używania tytułu służbowego odpowiadającego powierzonym zadaniom jak np. pełnomocnik.

  • data wytworzenia: 2015-02-04
  • opublikował: Marzena Pietruszyńska
    data publikacji: 2015-02-04 10:44
  • zmodyfikował: Marzena Pietruszyńska
    ostatnia modyfikacja: 2017-03-22 08:57

Opis strony

Redaguje: Marzena Pietruszyńska, Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich, tel. (056) 662 88 10, fax 662 88 89, 87-100 Toruń, ul. Towarowa 4-6, p.101

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5567
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2017-03-22 08:57

Baner

Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Dane kontatkowe

Starostwo Powiatowe w Toruniu

ul. Towarowa 4-6

87-100 Toruń

tel. +48 56 662 88 88
fax +48 56 662 88 89

e-mail: starostwo@powiattorunski.pl

Godziny przyjęć

poniedziałek: 7.30 - 15.30
wtorek: 7.30 - 16.30
środa: 7.30 - 15.30
czwartek: 7.30 - 15.30
piątek: 7.30 - 14.30

Konta bankowe

Opłaty za czynności geodezyjne
38 9550 0003 2024 0201 1255 0007

Opłaty komunikacyjne, najem, czynsze itp.
76 9550 0003 2024 0201 1255 0002

Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów
92 9550 0003 2024 0201 1255 0005

Wadium
22 9550 0003 2024 0201 1255 0004

Opłaty skarbowe
37 1160 2202 0000 0000 8344 0799

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 8650978
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2017-12-12 14:44

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl
baner toplayer
02.01.2017  dniem wolnym od pracy