Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Rozdział 3
Organizacja Starostwa

§ 12. 1. Wewnętrzną strukturę organizacyjną Starostwa stanowią:
1) wydział – podstawowa, samodzielna komórka organizacyjna, zajmującą się określoną problematyką i działalnością w sposób kompleksowy lub kilkoma pokrewnymi zagadnieniami, których realizacja w jednej komórce organizacyjnej ułatwia prawidłowe zarządzanie, podlegająca bezpośrednio Staroście, Wicestaroście, Członkom Zarządu, Skarbnikowi lub Sekretarzowi,
2) biuro, zespół – może działać jako samodzielna komórka organizacyjna albo wchodzić w skład wydziału, którą tworzy się w wypadku konieczności organizacyjnego wyodrębnienia określonej problematyki (zadania jednobranżowe) nie uzasadniającej powołania wydziału,
3) referat - komórka organizacyjna, która wchodzi w skład wydziału, wykonująca zadania zbliżone tematycznie lub wymagające stosowania podobnych procedur działania.
2. Podziału struktury organizacyjnej na wewnętrzne komórki organizacyjne Starostwa, ich szczegółowy zakres działania i określone stanowiska pracy w tych komórkach dokonuje Starosta w oparciu o posiadane etaty.
§ 13. Starosta może powoływać Zespoły problemowe, w skład których wchodzą przedstawiciele różnych komórek organizacyjnych, w celu rozwiązywania określonych problemów.
§ 14. W skład Starostwa wchodzą następujące wydziały, biura, referaty i zespoły, którym przy oznaczaniu akt przypisuje się następujące symbole literowe:
1) Wydział Środowiska - OS,
2) Wydział Architektury i Budownictwa - AB,
3) Wydział Inwestycji i Remontów - IR,
4) Wydział Komunikacji i Transportu - KD,
5) Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami - GN,
 a) Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej - GOD,
 b) Referat Geodezji, Ewidencji Gruntów i Budynków - GEG,
 c) Referat Gospodarki Nieruchomościami - GGN,
6) Wydział Edukacji, Spraw Społecznych i Promocji - EK,
7) Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich - OR,
8) Wydział Finansowy - FN,
9) Biuro Radców Prawnych - RP,
10) Biuro Ochrony Informacji Niejawnych - IN,
11) Biuro Audytu Wewnętrznego - AW,
12) Biuro ds. Kadr - KA,
13) Powiatowy Rzecznik Konsumentów - RK,
14) Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności - PZOON,
15) Służba Bezpieczeństwa i Higieny Pracy - BH,
16) Archiwum zakładowe - AR,
17) Wieloosobowe stanowisko ds. kontaktów z mediami - PR.
§ 15. 1. Wydziałami kierują naczelnicy na zasadzie jednoosobowego kierownictwa, z zastrzeżeniem ust. 3, 4 i 5.
2. W wydziałach mogą być tworzone stanowiska zastępców Naczelników, jeżeli wydział wykonuje różnorodne zadania i ma liczną obsadę kadrową.
3. Wydziałem, o którym mowa w § 14 pkt 8, kieruje Skarbnik Powiatu.
4. Pracą wydziału, o którym mowa w § 14 pkt 5, kieruje naczelnik, który jednocześnie pełni funkcję Geodety Powiatowego.
5. Biurem, o którym mowa w § 14 pkt 10 kieruje Pełnomocnik Ochrony Informacji Niejawnych.
6. Powiatowym Zespołem do spraw Orzekania o Niepełnosprawności, o którym mowa w § 14 pkt 14 kieruje Przewodniczący, którego powołuje i odwołuje Starosta.
7. Referatami kierują kierownicy referatów, którzy odpowiadają za powierzony zakres zadań przed naczelnikiem wydziału.
8. W przypadku niewyznaczenia kierownika, prace referatu organizuje koordynator wyznaczony przez Starostę na wniosek naczelnika wydziału.
9. Pracami biura działającego jako samodzielna komórka organizacyjna wyodrębniona w strukturze organizacyjnej urzędu i zatrudniającego więcej niż jednego pracownika, może kierować koordynator wyznaczony przez Starostę.
10. Pracami biur wchodzących w skład wydziałów kierują naczelnicy wydziałów.
11. Starosta może upoważnić pracowników, którzy wykonują zadania o szczególnym charakterze do używania tytułu służbowego odpowiadającego powierzonym zadaniom jak np. pełnomocnik.

Metryka

  • opublikował: Marzena Pietruszyńska
    data publikacji: 2020-03-02 09:25
  • zmodyfikował: Marzena Pietruszyńska
    ostatnia modyfikacja: 2020-07-01 12:19

Opis strony

Redaguje: Marzena Pietruszyńska, Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich, tel. (56) 662 88 10, fax 662 88 89, 87-100 Toruń, ul. Towarowa 4-6, p.112

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 8009
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-07-01 12:19

Banery

  • Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Ważne strony

Dane kontatkowe

Starostwo Powiatowe w Toruniu

ul. Towarowa 4-6

87-100 Toruń

tel. +48 56 662 88 88
fax +48 56 662 88 89

e-mail: starostwo@powiattorunski.pl

epuap: /lt8ks4a58b/skrytka

Godziny przyjęć

poniedziałek: 7.30 - 15.30
wtorek: 7.30 - 16.30
środa: 7.30 - 15.30
czwartek: 7.30 - 15.30
piątek: 7.30 - 14.30

Konta bankowe

Opłaty za czynności geodezyjne
38 9550 0003 2024 0201 1255 0007

Opłaty komunikacyjne, najem, czynsze itp.
76 9550 0003 2024 0201 1255 0002

Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów oraz
Powiatowy Zespół ds. Orzekania
o Niepełnosprawności
92 9550 0003 2024 0201 1255 0005

Wadium
22 9550 0003 2024 0201 1255 0004

Opłaty skarbowe
37 1160 2202 0000 0000 8344 0799

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 12639403
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-11-26 14:57

Stopka strony