Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Rozdział 5
Zadania wspólne komórek organizacyjnych

§ 17. 1. Komórki organizacyjne Starostwa, każda w zakresie określonym w Regulaminie, podejmują działania i prowadzą sprawy związane z realizacją zadań powiatu.
2. Do wspólnych zadań należy w szczególności:
1) wykonywanie zadań określonych przepisami prawa należących do kompetencji Starosty,
2) przygotowywanie projektów uchwał, materiałów, sprawozdań i analiz na sesje Rady, posiedzenia Zarządu oraz dla potrzeb Starosty,
3) realizacja zadań wynikających z uchwał Rady i Zarządu Powiatu,
4) współuczestniczenie w opracowywaniu zamierzeń rozwojowych powiatu,
5) współdziałanie ze Skarbnikiem Powiatu w zakresie opracowywania projektu budżetu,
6) rozpatrywanie i załatwianie w porozumieniu z Wydziałem Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich interpelacji i wniosków radnych,
7) prowadzenie postępowania administracyjnego i przygotowywanie decyzji w sprawach indywidualnych oraz wykonywanie zadań wynikających z przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
8) usprawnianie organizacji, metod i form pracy wydziałów oraz podejmowanie działań na rzecz usprawnienia pracy Starostwa,
9) przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków,
10) prowadzenie w zakresie ustalonym przez Starostę kontroli i instruktażu w jednostkach organizacyjnych powiatu,
11) współpraca z komisjami Rady w zakresie zadań realizowanych przez wydziały,
12) programowanie, planowanie i nadzorowanie realizacji inwestycji i remontów,
13) wykonywanie zadań wynikających z ustawy o zamówieniach publicznych,
14) współpraca z odpowiednimi służbami w zakresie reagowania kryzysowego i ochrony ludności,
15) wykonywanie zadań obronnych planowanych do realizacji w okresie pokoju, w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny,
16) przygotowywanie w ramach właściwości Wydziału materiałów informacyjnych wymaganych przepisami prawa do zamieszczenia ich w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na powiatowej stronie internetowej,
17) udzielanie informacji publicznej,
18) wdrażanie, utrzymywanie i doskonalenie systemu zarządzania jakością,
19) archiwizowanie dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Metryka

  • opublikował: Marzena Pietruszyńska
    data publikacji: 2020-03-02 09:34
  • zmodyfikował: Marzena Pietruszyńska
    ostatnia modyfikacja: 2020-07-01 12:26

Opis strony

Redaguje: Marzena Pietruszyńska, Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich, tel. (56) 662 88 10, fax 662 88 89, 87-100 Toruń, ul. Towarowa 4-6, p.112

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 7285
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-07-01 12:26

Banery

  • Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Ważne strony

Dane kontatkowe

Starostwo Powiatowe w Toruniu

ul. Towarowa 4-6

87-100 Toruń

tel. +48 56 662 88 88
fax +48 56 662 88 89

e-mail: starostwo@powiattorunski.pl

epuap: /lt8ks4a58b/skrytka

Godziny przyjęć

poniedziałek: 7.30 - 15.30
wtorek: 7.30 - 16.30
środa: 7.30 - 15.30
czwartek: 7.30 - 15.30
piątek: 7.30 - 14.30

Konta bankowe

Opłaty za czynności geodezyjne
38 9550 0003 2024 0201 1255 0007

Opłaty komunikacyjne, najem, czynsze itp.
76 9550 0003 2024 0201 1255 0002

Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów oraz
Powiatowy Zespół ds. Orzekania
o Niepełnosprawności
92 9550 0003 2024 0201 1255 0005

Wadium
22 9550 0003 2024 0201 1255 0004

Opłaty skarbowe
37 1160 2202 0000 0000 8344 0799

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 12100873
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-08-03 14:06

Stopka strony