Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

§ 27. Biuro Ochrony Informacji Niejawnych – „IN”

 1. Biuro do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych jest wyspecjalizowaną komórką organizacyjną zajmującą się ochroną informacji niejawnych.
 2. Biuro Ochrony Informacji Niejawnych tworzą:
  1. Pełnomocnik Ochrony Informacji Niejawnych;
  2. Kierownik Kancelarii Specjalnej;
  3. Inspektor Bezpieczeństwa Teleinformatycznego.
 3. Pełnomocnik Ochrony Informacji Niejawnych kieruje Biurem Ochrony Informacji Niejawnych.
 4. Do podstawowych zadań Pełnomocnika Ochrony Informacji Niejawnych należy w szczególności:
  1. zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym stosowanie środków bezpieczeństwa fizycznego;
  2. zapewnienie ochrony systemów teleinformatycznych , w których są przetwarzane informacje niejawne;
  3. zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, w szczególności szacowanie ryzyka;
  4. kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji, w szczególności okresowa (co najmniej raz na trzy lata) kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów;
  5. opracowywanie i aktualizowanie, wymagającego akceptacji kierownika jednostki organizacyjnej, planu ochrony informacji niejawnych w jednostce organizacyjnej, w tym wprowadzenia stanu nadzwyczajnego, i nadzorowanie jego realizacji;
  6. prowadzenie szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych;
  7. prowadzenie zwykłych postępowań sprawdzających oraz kontrolnych postępowań sprawdzających;
  8. prowadzenie aktualnego wykazu osób zatrudnionych lub pełniących służbę w jednostce organizacyjnej albo wykonujących czynności zlecone, które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych, oraz osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub je cofnięto;
  9. przekazywanie odpowiednio ABW lub SKW do ewidencji, o których mowa w art. 73 ust. 1, danych o których mowa w art. 73 ust. 2 osób uprawnionych do dostępu do informacji niejawnych, a także osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub wobec których podjęto decyzję o cofnięciu poświadczenia bezpieczeństwa, na podstawie wykazu, o którym mowa w pkt. 8;
  10. terminowe i merytoryczne załatwianie spraw, a w szczególności prawidłowe i zgodne z przepisami szczególnymi realizowanie zadań w zakresie ochrony informacji niejawnych,
 5. Kierownik Kancelarii Specjalnej kieruje kancelarią specjalną i podlega bezpośrednio Pełnomocnikowi Ochrony Informacji Niejawnych.
 6. Do podstawowych zadań Kierownika Kancelarii Specjalnej, wyznaczonego przez Starostę należy w szczególności:
  1. bezpośredni nadzór nad obiegiem dokumentów niejawnych,
  2. udostępnianie i wydawanie dokumentów niejawnych osobom do tego uprawnionym,
  3. egzekwowanie zwrotu dokumentów pobranych z kancelarii tajnej,
  4. kontrolowanie przestrzegania przez pracowników Starostwa właściwego oznaczania i rejestrowania dokumentów zawierających informacje niejawne,
  5. prowadzenie bieżącej kontroli postępowania z dokumentami zawierającymi informacje niejawne,
  6. prowadzenie rejestrów, dzienników, książek ewidencyjnych i teczek oraz innych urządzeń ewidencyjnych,
  7. udział w niszczeniu dokumentów niearchiwalnych,
  8. informowanie Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych o stwierdzonych nieprawidłowościach w zakresie ochrony informacji niejawnych w Starostwie,
  9. wykonywanie poleceń Pełnomocnika Ochrony Informacji Niejawnych.
 7. Inspektor Bezpieczeństwa Teleinformatycznego podlega bezpośrednio Pełnomocnikowi Ochrony Informacji Niejawnych i odpowiada za weryfikację i bieżącą kontrolę zgodności funkcjonowania systemu teleinformatycznego ze szczególnymi wymaganiami bezpieczeństwa oraz przestrzegania procedur bezpiecznej eksploatacji.
  Do jego zadań należy w szczególności:
  1. kontrola realizacji Szczególnych Wymagań Bezpieczeństwa(SWB) oraz Procedur Bezpiecznej Eksploatacji(PBE) systemu teleinformatycznego do przetwarzania informacji niejawnych w Starostwie,
  2. reagowanie na incydenty bezpieczeństwa TI oraz wyjaśnianie ich przyczyn,
  3. udział w prowadzeniu okresowej analizie ryzyka systemu TI,
  4. tworzenie planów awaryjnych i organizowanie treningów w zakresie bezpieczeństwa TI,
  5. okresowa kontrola logów systemowych,
  6. szkolenie użytkowników systemu TI do przetwarzania informacji niejawnych,
  7. uczestnictwo w pracach zespołu ds. opracowania i aktualizacji SWB i PBE,
  8. informowanie Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych o zdarzeniach związanych lub mogących mieć związek z bezpieczeństwem teleinformatycznym.

Metryka

 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2020-03-02 12:26
 • zmodyfikował: Marzena Pietruszyńska
  ostatnia modyfikacja: 2020-07-01 10:22

Opis strony

Redaguje: Marzena Pietruszyńska, Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich, tel. (56) 662 88 10, fax 662 88 89, 87-100 Toruń, ul. Towarowa 4-6, p.112

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5758
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-07-01 10:22

Banery

 • Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Ważne strony

Dane kontatkowe

Starostwo Powiatowe w Toruniu

ul. Towarowa 4-6

87-100 Toruń

tel. +48 56 662 88 88
fax +48 56 662 88 89

e-mail: starostwo@powiattorunski.pl

epuap: /lt8ks4a58b/skrytka

Godziny przyjęć

poniedziałek: 7.30 - 15.30
wtorek: 7.30 - 16.30
środa: 7.30 - 15.30
czwartek: 7.30 - 15.30
piątek: 7.30 - 14.30

Konta bankowe

Opłaty za czynności geodezyjne
38 9550 0003 2024 0201 1255 0007

Opłaty komunikacyjne, najem, czynsze itp.
76 9550 0003 2024 0201 1255 0002

Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów oraz
Powiatowy Zespół ds. Orzekania
o Niepełnosprawności
92 9550 0003 2024 0201 1255 0005

Wadium
22 9550 0003 2024 0201 1255 0004

Opłaty skarbowe
37 1160 2202 0000 0000 8344 0799

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 12144669
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-08-14 09:36

Stopka strony