Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Rozdział 8
Zasady opracowywania i wydawania aktów prawnych Zarządu i Starosty

§ 36. 1. Zarząd na podstawie upoważnień ustawowych podejmuje:
1) uchwały,
2) zarządzenia – przepisy porządkowe podlegające zatwierdzeniu na najbliższej sesji Rady,
3) decyzje i postanowienia – w rozumieniu przepisów kodeksu postępowania administracyjnego.
2. Starosta wydaje:
1) zarządzenia – wydane na podstawie upoważnień zawartych w aktach prawnych, niniejszym Regulaminie oraz porządkujące sprawy organizacyjne powiatu,
2) obwieszczenia – wykonawcze w odniesieniu do uchwał Rady,
3) pisma okólne – o charakterze instrukcyjnym, regulujące tok pracy,
4) decyzje i postanowienia - w rozumieniu kodeksu postępowania administracyjnego.
§ 37. 1. Projekty aktów prawnych winny być przygotowane zgodnie z powszechnie stosowanymi zasadami techniki prawodawczej.
2. Redakcja projektów aktów prawnych winna być jasna, zwięzła i poprawna pod względem językowym i powszechnie zrozumiała.
3. Akt prawny składa się z tytułu, treści i uzasadnienia.
4. Tytuł aktu prawnego zawiera następujące części:
1) oznaczenie rodzaju aktu,
2) numer aktu,
3) oznaczenie organu podejmującego akt,
4) datę aktu,
5) określenie przedmiotu aktu.
5. W treści aktu należy:
1) określić podstawę prawną z powołaniem się na konkretne przepisy upoważniające organ do określonego działania i dokładnie wskazać źródło publikacji,
2) podać zwięźle istotne postanowienia aktu ujęte w paragrafy, ustępy, punkty i litery,
3) wskazać termin realizacji,
4) określić podmioty odpowiedzialne za wykonanie lub nadzorujące realizację aktu,
5) określić sposób wejścia w życie aktu,
6) podać pełne tytuły aktów, które tracą moc,
7) umieścić klauzulę o ogłoszeniu w przypadku, jeżeli przewidują to przepisy.
§ 38. 1. Projekty aktów prawnych przygotowują właściwe pod względem merytorycznym wydziały i powiatowe jednostki organizacyjne.
2. Projekty uzgodnione i zaparafowane przez bezpośredniego przełożonego przekazuje się do Biura Radców Prawnych celem zaopiniowania pod względem formalnoprawnym.
3. W przypadku stwierdzenia uchybień, dokumenty zwraca się projektodawcy w celu usunięcia wad. Poprawione projekty podlegają ponownemu opiniowaniu.
4. Prawidłowo sporządzone projekty aktów prawnych wnoszą do porządku posiedzenia Zarządu kierownicy komórek organizacyjnych Starostwa.
5. Akty prawne – po ich podpisaniu – podlegają ewidencji w rejestrach prowadzonych przez Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich.
6. Tryb uzgodnień określony w ust. 2 i 3 obowiązuje także w odniesieniu do opracowywanych w wydziałach projektów uchwał Rady.

Metryka

  • opublikował: Marzena Pietruszyńska
    data publikacji: 2020-03-02 09:45
  • zmodyfikował: Marzena Pietruszyńska
    ostatnia modyfikacja: 2020-07-01 12:32

Opis strony

Redaguje: Marzena Pietruszyńska, Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich, tel. (56) 662 88 10, fax 662 88 89, 87-100 Toruń, ul. Towarowa 4-6, p.112

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 6389
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-07-01 12:32

Banery

  • Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Ważne strony

Dane kontatkowe

Starostwo Powiatowe w Toruniu

ul. Towarowa 4-6

87-100 Toruń

tel. +48 56 662 88 88
fax +48 56 662 88 89

e-mail: starostwo@powiattorunski.pl

epuap: /lt8ks4a58b/skrytka

Godziny przyjęć

poniedziałek: 7.30 - 15.30
wtorek: 7.30 - 16.30
środa: 7.30 - 15.30
czwartek: 7.30 - 15.30
piątek: 7.30 - 14.30

Konta bankowe

Opłaty za czynności geodezyjne
38 9550 0003 2024 0201 1255 0007

Opłaty komunikacyjne, najem, czynsze itp.
76 9550 0003 2024 0201 1255 0002

Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów oraz
Powiatowy Zespół ds. Orzekania
o Niepełnosprawności
92 9550 0003 2024 0201 1255 0005

Wadium
22 9550 0003 2024 0201 1255 0004

Opłaty skarbowe
37 1160 2202 0000 0000 8344 0799

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 12307061
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-18 14:13

Stopka strony