Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Ogłoszenie o zamówieniu nr 77

ZAPYTANIE OFERTOWE W TRYBIE ANALIZY RYNKU nr OR.272.2.2.2019
Powiat Toruński reprezentowany przez Zarząd Powiatu z siedzibą w Toruniu ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń
zaprasza
do złożenia oferty na wykonanie zamówienia
Wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość nieruchomości


Informacje o zamówieniu:

 • Rodzaj zamówienia: usługa
 • Opis przedmiotu zamówienia:
  Sporządzenie operatu szacunkowego określającego wartość nieruchomości w celu ustalenia wysokości odszkodowania na podstawie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.), za grunt przejęty pod drogę gminną: działka nr 498 o pow. 0,2094 ha, położona w Czarnowie gm. Zławieś Wielka, przejęta na rzecz Gminy Zławieś Wielka na podstawie decyzji Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 27 maja 2015 r. znak GP.6831.65.2013.  
 • Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu oceny ich spełnienia.
  O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy:
  - posiadają co najmniej od 12 miesięcy uprawnienia zawodowe w zakresie wyceny nieruchomości, zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2018, poz. 2204 ze zm.).
  - posiadają wiedzę i doświadczenie z zakresu sporządzania operatów szacunkowych (doświadczenie winno być potwierdzone co najmniej 3 opiniami stanowiącymi referencje z wykonanych prac).
 • Ocena spełnienia warunków – na zasadzie spełnia/nie spełnia.
 • Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
 • Informacja o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny ofert: cena – 100%.
 • Termin realizacji zamówienia ze wskazaniem terminów odbiorów/dostaw częściowych: 7 dni od dnia oględzin nieruchomości.
 • Dokumenty, których dostarczenia wymaga zamawiający:
  - formularz oferty,
  - kserokopia uprawnień zawodowych w zakresie wyceny nieruchomości,
  - referencje poświadczające doświadczenie.
 • Termin składania ofert: 4 lutego 2019 do godz. 10:00. 
 • Miejsce składania ofert: pokój nr 100, I piętro, ul. Towarowa 4-6, Toruń.
 • Osoba odpowiedzialna za udzielanie informacji: Natalia Żochowska n.zochowska@powiattorunski.pl

Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego z wykonawcą, który złożył ofertę najkorzystniejszą.

Postępowanie o udzielenie zamówienia  zostaje unieważnione, w przypadku gdy:
a)    cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę przeznaczoną na realizację zamówienia, chyba że istnieje możliwość zwiększenia tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty,
b)    nie złożono żadnej ważnej oferty.

Ofertę należy złożyć w jednej zamkniętej kopercie, opisanej jako, „Oferta na zamówienie realizowane w trybie analizy rynku na zadanie pn.: „Wykonanie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości”. Ponadto należy wpisać nazwę (firmę) wykonawcy i adres jego siedziby.

Pełna treść zapytania ofertowego i załączniki do pobrania poniżej.

 

drukuj (Ogłoszenie o zamówieniu nr 77)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Natalia Żochowska
  data wytworzenia: 2019-01-28
 • opublikował: Natalia Żochowska
  data publikacji: 2019-01-28 12:31
 • zmodyfikował: Natalia Żochowska
  ostatnia modyfikacja: 2019-01-29 10:36
 • formularz oferty.docx (DOCX)
  (dodano: 2019-01-28 12:18)
 • Wzór umowy (DOC)
  (dodano: 2019-01-28 12:18)
 • zapytanie.pdf (PDF)
  (dodano: 2019-01-29 10:38, ostatnia modyfikacja: 2019-01-29 10:39)

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Natalia Żochowska
   data wytworzenia: 2019-01-28
  • opublikował: Natalia Żochowska
   data publikacji: 2019-01-29 10:38
  • zmodyfikował: Natalia Żochowska
   ostatnia modyfikacja: 2019-01-29 10:39

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Natalia Żochowska
  data wytworzenia: 2019-01-28
 • opublikował: Natalia Żochowska
  data publikacji: 2019-01-28 12:31

Informacja o wyniku postępowania Nr OR.272.2.2.2019

drukuj (Informacja o wyniku postępowania Nr OR.272.2.2.2019)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Natalia Żochowska
  data wytworzenia: 2019-02-04
 • opublikował: Natalia Żochowska
  data publikacji: 2019-02-04 12:30

« wstecz

Opis strony

Redaguje: Marzena Pietruszyńska, Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich, tel. (056) 662 88 10, fax 662 88 89, 87-100 Toruń, ul. Towarowa 4-6, p.101

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 121277
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2010-06-15 10:11

Banery

 • Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Ważne strony

Dane kontatkowe

Starostwo Powiatowe w Toruniu

ul. Towarowa 4-6

87-100 Toruń

tel. +48 56 662 88 88
fax +48 56 662 88 89

e-mail: starostwo@powiattorunski.pl

epuap: /lt8ks4a58b/skrytka

Godziny przyjęć

poniedziałek: 7.30 - 15.30
wtorek: 7.30 - 16.30
środa: 7.30 - 15.30
czwartek: 7.30 - 15.30
piątek: 7.30 - 14.30

Konta bankowe

Opłaty za czynności geodezyjne
38 9550 0003 2024 0201 1255 0007

Opłaty komunikacyjne, najem, czynsze itp.
76 9550 0003 2024 0201 1255 0002

Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów oraz
Powiatowy Zespół ds. Orzekania
o Niepełnosprawności
92 9550 0003 2024 0201 1255 0005

Wadium
22 9550 0003 2024 0201 1255 0004

Opłaty skarbowe
37 1160 2202 0000 0000 8344 0799

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 11538327
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-04-09 09:09

Stopka strony