Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Ogłoszenie o zamówieniu nr 85

ZAPYTANIE OFERTOWE W TRYBIE ANALIZY RYNKU
Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu
zaprasza
do złożenia oferty na wykonanie zamówienia
Zakup i dostawa oznakowania pionowego i elementów BRD
 

Informacje o zamówieniu:

 • Rodzaj zamówienia: Dostawa (rodzaj zamówienia: roboty budowlane, usługa lub dostawa)
 • Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa oznakowania pionowego i elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Toruniu. Odbiór dostarczonego oznakowania przez zamawiającego odbywać się będzie w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg w Toruniu – Obwód Drogowy w m. Mała Grzywna gmina Chełmża w godz. 7:00 – 15.00 w dni robocze. Przewidywana ilość zapotrzebowania na rok 2019, w załączniku do niniejszego zamówienia sporządzonego w oparciu o rok 2018.
 • Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu oceny ich spełnienia: posiadanie doświadczenia w realizacji zadania tożsamego z przedmiotem zamówienia – ocena ich spełniania: spełnia/nie spełnia
 • Kryteria oceny ofert: najniższa cena
 • Informację o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny ofert: cena 100%
 • Opis sposobu przyznania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny ofert: średnia arytmetyczna wartość dla danej kategorii oznakowania; tj. Znaki grupy wielkości – średnia, Znaki kierunku i miejscowości, Znaki uzupełniające, Tabliczki do znaków Drogowych, Dodatkowe znaki pionowe, Urządzenia bezpieczeństwa ruchu, Inne – zgodnie z zamieszczonym kosztorysem ofertowym. Każda z kategorii będzie oceniana przez Zamawiającego oddzielnie.
 • Termin realizacji zamówienia ze wskazaniem terminów odbiorów/dostaw częściowych (jeśli są one przewidziane): termin dostaw do dn. 31.12.2019r., odbiory częściowe: maksymalnie 3 dni robocze  od otrzymania zlecenia przez Wykonawcę.
 • Dokumenty, których dostarczenia wymaga zamawiający: Formularz oferty, kosztorys ofertowy, pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy), dokument potwierdzający posiadanie doświadczenia w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia.
 • Termin składania ofert: 06.03.2019r. godz. 15:00.
 • Miejsce składania ofert: Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu, ul. Polna 113, 87-100 Toruń
 • Osoba odpowiedzialna za udzielanie informacji (imię nazwisko telefon e-mail): Wojciech Sobótka, pzdtorun@wp.pl; Tel. 601 923 769.

Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego z wykonawcą, który złożył ofertę najkorzystniejszą.

Postępowanie o udzielenie zamówienia  zostaje unieważnione, w przypadku gdy:
a) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę przeznaczoną na realizację zamówienia, chyba że istnieje możliwość zwiększenia tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty,
b) nie złożono żadnej ważnej oferty.


Ofertę należy złożyć :
w jednej zamkniętej kopercie, opisanej jako, „Oferta na zamówienie realizowane w trybie analizy rynku na zadanie pn.: Zakup i dostawa oznakowania pionowego i elementów BRD. Ponadto należy wpisać nazwę (firmę) wykonawcy i adres jego siedziby”.

Pełna treść zapytania ofertowego i załączniki do pobrania poniżej.

 

drukuj (Ogłoszenie o zamówieniu nr 85)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wojciech Sobótka
  data wytworzenia: 2019-02-26
 • opublikował: Natalia Żochowska
  data publikacji: 2019-02-26 09:12

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wojciech Sobótka
  data wytworzenia: 2019-02-26
 • opublikował: Natalia Żochowska
  data publikacji: 2019-02-26 09:12
 • zmodyfikował: Natalia Żochowska
  ostatnia modyfikacja: 2019-02-27 13:00

« wstecz

Opis strony

Redaguje: Marzena Pietruszyńska, Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich, tel. (056) 662 88 10, fax 662 88 89, 87-100 Toruń, ul. Towarowa 4-6, p.101

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 121297
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2010-06-15 10:11

Banery

 • Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Ważne strony

Dane kontatkowe

Starostwo Powiatowe w Toruniu

ul. Towarowa 4-6

87-100 Toruń

tel. +48 56 662 88 88
fax +48 56 662 88 89

e-mail: starostwo@powiattorunski.pl

epuap: /lt8ks4a58b/skrytka

Godziny przyjęć

poniedziałek: 7.30 - 15.30
wtorek: 7.30 - 16.30
środa: 7.30 - 15.30
czwartek: 7.30 - 15.30
piątek: 7.30 - 14.30

Konta bankowe

Opłaty za czynności geodezyjne
38 9550 0003 2024 0201 1255 0007

Opłaty komunikacyjne, najem, czynsze itp.
76 9550 0003 2024 0201 1255 0002

Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów oraz
Powiatowy Zespół ds. Orzekania
o Niepełnosprawności
92 9550 0003 2024 0201 1255 0005

Wadium
22 9550 0003 2024 0201 1255 0004

Opłaty skarbowe
37 1160 2202 0000 0000 8344 0799

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 11538488
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-04-09 09:09

Stopka strony