Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W TORUNIU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Ankieta

Kalendarium

« poprzedni miesiącczerwiec 2024» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.powiattorunski.pl

Treść strony

 

Do zadań Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej należy:

 

1.   diagnozowanie poziomu rozwoju, potrzeb i możliwości oraz  zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych dzieci i młodzieży, w tym:

 a)   predyspozycji i uzdolnień,

b)   przyczyn niepowodzeń edukacyjnych,

c)   specyficznych trudności w uczeniu się;

 

2.   wspomaganie dzieci i młodzieży odpowiednio do ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, w tym zwłaszcza dzieci i młodzieży:

 a)   szczególnie uzdolnionych,

b)   niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym,

c)   ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się,

d)   z zaburzeniami komunikacji językowej,

e)   z chorobami przewlekłymi;

 3.   prowadzenie terapii dzieci i młodzieży, w zależności od rozpoznanych potrzeb, w tym dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi, z zachowaniami dysfunkcyjnymi, niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym, oraz ich rodzin;

 4.   pomoc dzieciom  i młodzieży w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniu kształcenia i kariery zawodowej oraz wspieranie nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek w planowaniu i realizacji zadań z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego;

 5.   wspomaganie dzieci i młodzieży z trudnościami z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanymi z wcześniejszym kształceniem za granicą;

 6.   pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień dzieci i młodzieży;

 7.   podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży, w tym udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej dzieciom i młodzieży z grup ryzyka oraz ich rodzicom;

 8.   współpraca ze szkołami i placówkami w rozpoznawaniu u uczniów specyficznych trudności w uczeniu się, w tym ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się u uczniów klas I – III szkoły podstawowej;

 9.   współpraca z przedszkolami, szkołami i placówkami przy opracowywaniu i realizowaniu indywidualnych programów edukacyjno – terapeutycznych, o których mowa w przepisach w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych oraz w przepisach w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach, oraz planów działań wspierających, o których mowa w przepisach w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach;

 10.       współpraca w udzielaniu i organizowaniu przez przedszkola, szkoły i placówki pomocy psychologiczno – pedagogicznej;

 

11.       wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny;

 12.       wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji przedszkola, szkoły lub placówki, w tym udzielanie nauczycielom pomocy w rozwiązywaniu problemów dydaktyczno – wychowawczych;

 13.       prowadzenie edukacji dotyczącej ochrony zdrowia psychicznego, wśród dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli;

 14.       udzielanie, we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli, wsparcia merytorycznego nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych i specjalistom udzielającym pomocy psychologiczno – pedagogicznej w przedszkolach, szkołach i placówkach.

  Poradnia realizuje zadania przez:

 1.   diagnozowanie;

 2.   opiniowanie;

 3.   działalność terapeutyczną;

 4.   prowadzenie grup wsparcia;

 5.   prowadzenie mediacji;

 6.   interwencję kryzysową;

 7.   działalność profilaktyczną;

 8.   poradnictwo;

 9.   konsultacje;

 10.   działalność informacyjno – szkoleniową.

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: DYREKTOR Małgorzata Domalska
  • opublikował: Anita Więcławska
    data publikacji: 2011-12-14 11:17
  • zmodyfikował: Administrator - Dorota Wróblewska
    ostatnia modyfikacja: 2011-12-16 08:09

Opis strony

Redaguje: Anita Więcławska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Chełmży ul. Św. Jana 18, 87-140 Chełmża

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 34384
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2011-12-16 08:09:41

Banery

  • Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji