Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

6. Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. 02.36.679        uchwała
Numer:
                                               XXIII/184/01
Autor: rada powiatu
Tytuł: Ustalenie planu sieci publicznych    ponadgimnazjalnych liceów profilowanych oraz publicznych szkół zawodowych tworzonych od 1 września 2002 roku na terenie powiatu toruńskiego.
Data aktu:            2001.10.30
Data ogłoszenia:   2002.05.15
Wejście w życie:    2002.05.30


                                                    Uchwała Nr XXIII/184/01
                                                              Rady Powiatu Toruńskiego
                                                             z dnia 30 października 2001 r.

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych ponadgimnazjalnych liceów profilowanych oraz publicznych szkół zawodowych tworzonych od 1 września 2002 roku na terenie powiatu toruńskiego.

                                          (Bydgoszcz, dnia 15 maja 2002 r.)

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. nr 91, poz. 578, z późn. zm.), art. 17 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996 r. nr 67, poz. 329 ze zm.) i art. l0a ustawy z dnia 8 stycznia 1999 r. - Przepisy wprowadzające reformą ustroju szkolnego (Dz.U. nr 12, poz. 96 z późn. zm.) w brzmieniu nadanym przepisem art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 23 sierpnia 2001 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty, ustawy - Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego, ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 111, poz. 1194

                                                                      Rada Powiatu
                                                               uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się, po uzgodnieniu z Kujawsko-Pomorskim Kuratorem Oświaty oraz po zasięgnięciu opinii Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Toruńskiego i Powiatowej Rady Zatrudnienia w Toruniu, plan sieci publicznych liceów profilowanych oraz publicznych szkół zawodowych tworzonych od 1 września 2002 roku na terenie powiatu toruńskiego, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wprowadzenie nowego ustroju szkolnego w zakresie szkolnictwa ponadgimnazjalnego, o którym mowa w § l, wymaga podjęcia przez właściwe organy Powiatu odrębnych uchwał.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 4. Uchwała wchodzi z życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-02-18 08:17
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2005-06-07 09:23

ZAŁĄCZNIK

Plan sieci publicznych liceów profilowanych oraz publicznych szkół zawodowych tworzonych od 1 września 2002 r. na terenie Powiatu Toruńskiego

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-06-07 09:27
Lp.
Nazwa szkołySiedziba szkoły
1.
Liceum Profilowane w dotychczasowym Zespole Szkół ŚrednichChełmża, ul. gen. J. Hallera 23
2.
Szkoła Zawodowa w dotychczasowym Zespole Szkół ŚrednichChełmża, ul. gen. J. Hallera 23
3.
Liceum Profilowane w dotychczasowym Zespole Szkół Rolniczym Centrum Kształcenia UstawicznegoGronowo
4.
Szkoła Zawodowa w dotychczasowym Zespole Szkół Rolniczym Centrum Kształcenia UstawicznegoGronowo
5.
Szkoła Zawodowa Specjalna w dotychczasowym Zespole Szkół SpecjalnychChełmża, ul. kard. Stefana Wyszyńskiego 7

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-06-07 09:24
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2005-06-07 09:32

Opis strony

Redaguje: Marzena Pietruszyńska, Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich, tel. (56) 662 88 10, fax 662 88 89, 87-100 Toruń, ul. Towarowa 4-6, p.101

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5553
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-04-18 10:21

Banery

 • Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Ważne strony

Dane kontatkowe

Starostwo Powiatowe w Toruniu

ul. Towarowa 4-6

87-100 Toruń

tel. +48 56 662 88 88
fax +48 56 662 88 89

e-mail: starostwo@powiattorunski.pl

epuap: /lt8ks4a58b/skrytka

Godziny przyjęć

poniedziałek: 7.30 - 15.30
wtorek: 7.30 - 16.30
środa: 7.30 - 15.30
czwartek: 7.30 - 15.30
piątek: 7.30 - 14.30

Konta bankowe

Opłaty za czynności geodezyjne
38 9550 0003 2024 0201 1255 0007

Opłaty komunikacyjne, najem, czynsze itp.
76 9550 0003 2024 0201 1255 0002

Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów oraz
Powiatowy Zespół ds. Orzekania
o Niepełnosprawności
92 9550 0003 2024 0201 1255 0005

Wadium
22 9550 0003 2024 0201 1255 0004

Opłaty skarbowe
37 1160 2202 0000 0000 8344 0799

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 11983578
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-07-10 12:22

Stopka strony