Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

1.  Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom.  03.102.1479       uchwała

Numer:                                                    VI/43/03
Autor: rada powiatu
Tytuł: 
Ustalenie wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i za ich parkowanie na parkingach strzeżonych
Data aktu:               2003.06.23
Data ogłoszenia:      2003.09.24
Wejście w życie:       2003.10.09


 

UCHWAŁA Nr VI/43/03

Rady Powiatu Toruńskiego

z dnia 23 czerwca 2003 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i za ich parkowanie na parkingach strzeżonych.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z późn.zm.) oraz art. 130a ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 515).

Rada Powiatu Toruńskiego
uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się opłaty, ponoszone przez właścicieli pojazdów za ich usuwanie z dróg przez jednostkę wyznaczoną przez Starostę Toruńskiego w następującej wysokości:


1) pojazdy (oprócz motocykli i motorowerów) o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony:
- 3 zł/km oraz ryczałt 40 zł za załadunek, wyładunek i sprzątnięcie terenu w miejscu zdarzenia,
2) motocykle i motorowery – 50% stawki, o której mowa w ust. 1 pkt 1,
3) pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony – 5 zł/km oraz ryczałt 50 zł za załadunek, wyładunek i sprzątnięcie terenu w miejscu zdarzenia,
2. Opłaty, o których mowa w ust. 1 powyższa się o 30 %, jeżeli pojazd usuwany jest w niedzielę lub święto oraz w godzinach między 2200 a 600.

§ 2. 1. Ustala się opłaty, ponoszone przez właścicieli pojazdów za ich parkowanie na parkingach strzeżonych wyznaczonych przez Starostę Toruńskiego w następującej wysokości:


1) za pierwszą dobę:
a) motocykle i motorowery – 10 zł,
b) samochody osobowe – 15 zł,
c) samochody ciężarowe, ciągniki i przyczepy oraz inne pojazdy do                    3,5 tony -20 zł,
d) autobusy, samochody ciężarowe, ciągniki i przyczepy oraz inne pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony – 25 zł,
2) za każdą następną dobę:
a) motocykle i motorowery – 8 zł,
b) samochody osobowe – 10 zł,
c) samochody ciężarowe, ciągniki i przyczepy oraz inne pojazdy do 3,5 tony – 15 zł,
d) autobusy, samochody ciężarowe, ciągniki i przyczepy oraz inne pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony – 15 zł,
2. Doba parkowania liczona będzie od godziny umieszczenia pojazdu na parkingu do godziny wydania pojazdu, według następujących zasad:
1) pierwsza doba liczona będzie jako 24 godziny, bez względu na ilość godzin pozostawienia pojazdu na parkingu;
2) następna doba liczona będzie jako czas pozostawienia pojazdu na parkingu po pierwszej (następnej) dobie przez czas do 24 godzin.

§ 3. Wysokości opłat ustalonych niniejszą uchwałą podane są w kwotach brutto uwzględniających  podatek VAT.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Toruńskiemu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.


Metryka

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2005-06-07 13:44
  • zmodyfikował: Administrator - Dorota Wróblewska
    ostatnia modyfikacja: 2008-06-17 10:01

Opis strony

Redaguje: Marzena Pietruszyńska, Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich, tel. (56) 662 88 10, fax 662 88 89, 87-100 Toruń, ul. Towarowa 4-6, p.101

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 4890
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-04-18 10:21

Banery

  • Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Ważne strony

Dane kontatkowe

Starostwo Powiatowe w Toruniu

ul. Towarowa 4-6

87-100 Toruń

tel. +48 56 662 88 88
fax +48 56 662 88 89

e-mail: starostwo@powiattorunski.pl

epuap: /lt8ks4a58b/skrytka

Godziny przyjęć

poniedziałek: 7.30 - 15.30
wtorek: 7.30 - 16.30
środa: 7.30 - 15.30
czwartek: 7.30 - 15.30
piątek: 7.30 - 14.30

Konta bankowe

Opłaty za czynności geodezyjne
38 9550 0003 2024 0201 1255 0007

Opłaty komunikacyjne, najem, czynsze itp.
76 9550 0003 2024 0201 1255 0002

Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów oraz
Powiatowy Zespół ds. Orzekania
o Niepełnosprawności
92 9550 0003 2024 0201 1255 0005

Wadium
22 9550 0003 2024 0201 1255 0004

Opłaty skarbowe
37 1160 2202 0000 0000 8344 0799

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 12483056
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-10-27 20:02

Stopka strony