Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

3. Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. 04.89.1575    uchwała
Numer:
                                                XIII/100/04
Autor: rada powiatu
Tytuł: Ustalenie stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na terenie powiatu toruńskiego na cele nie związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu.
Data aktu:               2004.06.28
Data ogłoszenia:      2004.08.06
Wejście w życie:       2004.08.21

 

UCHWAŁA Nr  XIII/100/04
Rady  Powiatu Toruńskiego
z dnia 28 czerwca 2004 r.
w sprawie   ustalenia stawek opłat
za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych
na terenie powiatu toruńskiego na cele
nie związane z potrzebami zarządzania drogami
lub potrzebami ruchu.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 40 ust 3, 8 i 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71, poz. 838 z późn. zm.),

Rada Powiatu Toruńskiego
uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dzienne stawki opłat za zajęcie 1 m2 powierzchni pasa drogowego z tytułu prowadzenia robót w pasie drogowym oraz korzystania z pasa drogowego na prawach wyłączności:

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-06-07 14:19
 • zmodyfikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  ostatnia modyfikacja: 2006-05-10 10:19
Element zajęcia
Stawka (zł/1 m kw./1 dzień)
Za zajecie jezdni
a) do 50% szerokości
5,00
b) powyżej 50% szerokości
8,00
Za zajęcie chodników, placów, zatok postojowych i autobusowych, ścieżek rowerowych i ciągów pieszych
3,00
Za zajęcie pozostałych elementów (pobocze, rów, zieleniec, itp.)
2,00

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-06-07 14:20

2. Zajęcie pasa drogowego przez okres krótszy niż 24 godziny jest traktowane jak zajęcie pasa drogowego przez 1 dzień.
3. Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w ust. 1, o powierzchni mniejszej niż 1 m2 stosuje się stawki opłat takie jak za zajęcie 1 m2 pasa drogowego.

§ 2. 1. Ustala się roczne stawki opłat za zajęcie 1 m2 powierzchni pasa drogowego w związku z umieszczeniem infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego:

 

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-06-07 14:39
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2005-06-07 16:00
Element zajęcia
Stawka (zł/1 m kw./1 rok)
Za umieszczanie urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi
a) poza obszarem zabudowanym
100,00
b) w obszarze zabudowanym
50,00
c) na obiekcie mostowym
100,00

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-06-07 14:39

2. Roczne stawki opłat w wysokości określonej w ust. 1 obejmują pełny rok kalendarzowy umieszczenia urządzenia w pasie drogowym.
3. Za niepełny rok kalendarzowy wysokość rocznych stawek opłat obliczana jest proporcjonalnie do liczby miesięcy (wliczając miesiące niepełne) umieszczenia urządzenia w pasie drogowym.
4. Za zajęcie pasa drogowego przez umieszczanie w pasie drogowym urządzeń o których mowa w ust. 1, o powierzchni rzutu poziomego mniejszej niż 1 m2 stosuje się stawki opłat takie jak za zajęcie przez rzut poziomy umieszczanego urządzenia 1 m2 powierzchni pasa drogowego.

§ 3. Ustala się dzienne stawki opłat za 1 m2 powierzchni zajęcia pasa drogowego z tytułu umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam:

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-06-07 14:45
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2005-06-07 16:00
Element zajęcia
Stawka (zł/1 m kw./1 dzień)
Za umieszczenie obiektów niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi
a) obiektów handlowych lub usługowych
1,00
b) innych obiektów
1,00
c) reklam
2,00

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-06-07 14:46

§ 4. Do pobierania ustalonych w uchwale opłat upoważnia się Zarząd Dróg Powiatowych w Toruniu.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.


Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-06-07 14:51
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2005-06-07 16:01

Opis strony

Redaguje: Marzena Pietruszyńska, Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich, tel. (56) 662 88 10, fax 662 88 89, 87-100 Toruń, ul. Towarowa 4-6, p.101

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 9107
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-04-18 10:22

Banery

 • Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Ważne strony

Dane kontatkowe

Starostwo Powiatowe w Toruniu

ul. Towarowa 4-6

87-100 Toruń

tel. +48 56 662 88 88
fax +48 56 662 88 89

e-mail: starostwo@powiattorunski.pl

epuap: /lt8ks4a58b/skrytka

Godziny przyjęć

poniedziałek: 7.30 - 15.30
wtorek: 7.30 - 16.30
środa: 7.30 - 15.30
czwartek: 7.30 - 15.30
piątek: 7.30 - 14.30

Konta bankowe

Opłaty za czynności geodezyjne
38 9550 0003 2024 0201 1255 0007

Opłaty komunikacyjne, najem, czynsze itp.
76 9550 0003 2024 0201 1255 0002

Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów oraz
Powiatowy Zespół ds. Orzekania
o Niepełnosprawności
92 9550 0003 2024 0201 1255 0005

Wadium
22 9550 0003 2024 0201 1255 0004

Opłaty skarbowe
37 1160 2202 0000 0000 8344 0799

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 12483138
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-10-28 09:17

Stopka strony