Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W TORUNIU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Ankieta

Kalendarium

« poprzedni miesiąclipiec 2024» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.powiattorunski.pl

Treść strony

Referent ds. ewidencji kierowców i pojazdów w Wydziale Komunikacji i Transportu (Ogłoszenie nr 4/2024)

Ogłoszenie nr 4/2024
Starostwo Powiatowe w Toruniu
ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze 
Referent ds. ewidencji kierowców i pojazdów w Wydziale Komunikacji i Transportu

 1. Wymagania niezbędne:
  1. Wykształcenie wyższe, kierunek prawo lub administracja
  2. 2 lata pracy w administracji – do stażu pracy wliczany jest okres odbytego stażu absolwenckiego
 2. Wymagania dodatkowe:
  obsługa komputera, pakietu MS OFFICE, znajomość: struktury starostwa, ustawy o samorządzie powiatowym, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy Prawo o ruchu drogowym
 3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
  1. Zadania główne 
   Obsługa bezpośrednia klientów Wydziału, prowadzenie postępowań dotyczących ewidencji pojazdów
  2.  Zadania pomocnicze 
   Obsługa poczty przychodzącej i wychodzącej, obsługa poczty elektronicznej, 
  3. Zadania okresowe 
   Archiwizacja akt pojazdów. 
 4. Warunki pracy na danym stanowisku:
  1. praca będzie wykonywana w Starostwie Powiatowym w Toruniu przy ul. Towarowej 4-6,
  2.  praca o charakterze biurowym,
  3. praca przy monitorze ekranowym, wymagająca wymuszonej pozycji ciała,
  4. Stały kontakt z klientem, w tym liczne kontakty telefoniczne,
  5. praca w dniach: poniedziałek, środa, czwartek, w godz. 7.30-15.30, wtorek w godz. 7.30-16.30, piątek w godz. 7.30-14.30.,
  6. wymiar czasu pracy – cały etat
 5. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu lutym wyniósł poniżej 6%.
 6. Wymagane dokumenty: 
  1. życiorys (CV), 
  2. list motywacyjny,
  3. kopie dokumentów poświadczających wykształcenie (np. dyplom, zaświadczenie o stanie odbytych studiów),
  4. oświadczenie o spełnianiu wymagań określonych w art. 6 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych,
  5. kopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
  6. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność kandydata, gdy kandydat chce skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych – dot. przypadku, gdy wskaźnik zatrudnienia, o którym mowa w pkt 5, jest niższy niż 6%, wówczas pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych (z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych), przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się w gronie osób przedstawionych kierownikowi jednostki celem zatrudnienia wybranego kandydata*. 
   *kandydat, który zamierza skorzystać z niniejszego uprawnienia obowiązany jest złożyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dot. zdrowia, o treści: 
   Wyrażam zgodę, zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. a RODO, na przetwarzanie moich danych osobowych dotyczących zdrowia, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO”.
 7. Termin i miejsce składania dokumentów:
  Wymagane dokumenty aplikacyjne w zamkniętej kopercie należy składać osobiście w siedzibie Starostwa, punkt informacyjny na parterze budynku, pocztą elektroniczną w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego lub pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Toruniu, ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko Referent ds. ewidencji kierowców i pojazdów w Wydziale Komunikacji i Transportu w terminie do dnia 18 kwietnia 2024 r. do godziny 15:30.
  W przypadku ofert wysyłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego, a w przypadku wysyłania drogą elektroniczną lub osobistego dostarczenia dokumentów decyduje data wpływu do Starostwa.
  Aplikacje, które wpłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. 
  Informacja o wynikach naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.powiattorunski.pl) oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Towarowej 4-6. 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuję, iż: 

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Starosta Toruński z siedzibą w Toruniu ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń, dane kontaktowe Administratora danych: tel.: 56 6628800, e-mail: starostwo@powiattorunski.pl
 2. Do kontaktów w sprawie ochrony Twoich danych osobowych został także powołany Inspektor Ochrony Danych, z którym możesz się kontaktować pod numerem tel.: 56 6628960 lub wysyłając e-mail na adres iod@powiattorunski.pl
 3. Możesz kontaktować z nami w następujący sposób: listownie (na adres Administratora), e-mailowo i telefonicznie (podane w punkcie 1 i 2).
 4. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Toruniu.
 5. Podstawą do przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) Nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 6. Odbiorcami Twoich danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 7. Twoje dane osobowe przetwarzane będą przez okres wskazany w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (t. j. Dz. U. 2011, Nr 14, poz. 67).
 8. Posiadasz prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania.
 9. Przysługuje Ci skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 10. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
 11. Twoje dane nie będą przekazane do państwa poza Unię Europejską lub do organizacji międzynarodowej.

drukuj (Referent ds. ewidencji kierowców i pojazdów w Wydziale Komunikacji i Transportu (Ogłoszenie nr 4/2024))

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dominik Gredecki
  data wytworzenia: 2024-04-05
 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2024-04-09 12:29

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne (Ogłoszenie nr 4/2024)

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
na wolne stanowisko urzędnicze
Referent ds. ewidencji kierowców i pojazdów w Wydziale Komunikacji i Transportu 
(1 etat)

Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy, do następnego etapu rekrutacji zakwalifikował się następujący kandydat spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

 • Michał Myszkowski, zamieszkały w Głogowie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maria Makowska
  data wytworzenia: 2024-04-19
 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2024-04-22 10:50

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko Referent ds. ewidencji kierowców i pojazdów (Ogłoszenie nr 4/2024)

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko 
Referent ds. ewidencji kierowców i pojazdów 
w Wydziale Komunikacji i Transportu

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko został wybrany Pan Michał Myszkowski, zamieszkały w Głogowie.

Uzasadnienie dokonanego wyboru: 
Pan Michał Myszkowski podczas rozmowy kwalifikacyjnej i testu wykazał się bardzo dobrą znajomością przepisów z zakresu zagadnień potrzebnych na stanowisku, na które ogłoszono konkurs.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maria Makowska
  data wytworzenia: 2024-04-25
 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2024-04-25 13:20

« wstecz

Opis strony

Redaguje: Marzena Pietruszyńska, Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich, tel. (56) 662 88 10, fax 662 88 89, 87-100 Toruń, ul. Towarowa 4-6, p.109

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 368473
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2024-06-28 13:51:35

Banery

 • Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji