Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Kontrole zewnętrzne Starostwa Powiatowego w roku 2006

 

Pozycja w książce kontroli: 1/06
Jednostka kontrolująca: Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy
Rodzaj kontroli: kontrola doraźna sprawdzająca
Czas trwania kontroli: od 13 kwietnia 2006r. do 12 maja 2006r.
Okres obięty kontrolą: 2005r.
Zakres kontroli: Wykonanie planu finansowego Powiatowego Funduszu Gospodarowania Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym (FGZGiK) w 2005r.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2006-06-09 11:47
 • zmodyfikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  ostatnia modyfikacja: 2006-06-09 12:29

Z uwagi na ochronę danych osobowych protokół z kontroli nie jest dostępny.

Metryka

 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2009-04-29 09:59

Pozycja w książce kontroli: 2/06
Jednostka kontrolująca:
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Toruniu
Rodzaj kontroli: kontrola okresowa
Czas trwania kontroli: od 22 maja 2006r. do 14 czerwca 2006r.
Okres obięty kontrolą:  od 1 stycznia 1999 do 30 kwietnia 2006 r., z tego okresu do badania wytypowano okres od 1 stycznia 2002 r. do 30 kwietnia 2006 r.
Zakres kontroli:

 1. Ustalanie uprawnień do swiadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych oraz świadczeń rodzinnych, wypłacanie świadczeń i zasiłków oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu.
 2. Prawidłowość i terminowość opracowania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe oraz ustalenie kapitału początkowego.
 3. Prawidłowość wystawienia zaświadczeń lub zgłaszanie danych do celów ubezpieczeń społecznych.
 4. Prawidłowość, rzetelność obliczania, potrącania i opłacania składek oraz innych składek i wpłat, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i do ubezpieczenia zdrowotnego.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2007-07-16 09:41
 • zmodyfikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  ostatnia modyfikacja: 2007-07-16 10:01

Pozycja w książce kontroli: 3/06
Jednostka kontrolująca:
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu
Rodzaj kontroli: kontrola sprawdzajaca
Czas trwania kontroli: 5 lipca 2006 r.
Okres obięty kontrolą: 5 lipca 2006 r.
Zakres kontroli: Kontrola stanu ochrony przeciwpożarowej w budynku przy ul Szosa Chełmińsa 30/32

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2007-07-16 10:58

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2007-07-16 10:59

Pozycja w książce kontroli: 4/06
Jednostka kontrolująca:
 Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko -    Pomorskiego
Rodzaj kontroli: kontrola sprawdzająca
Czas trwania kontroli: od 9 sierpnia 2006 r. do 31 sierpnia 2006 r.
Okres objęty kontrolą: lata 2005/2006
Zakres kontroli: Kontrola projektu "Pomoc stypendialna dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa kujawsko - pomorskiego"

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2007-07-16 11:08
 • zmodyfikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  ostatnia modyfikacja: 2007-07-16 11:17

Z uwagi na ochronę danych osobowych protokół z kontroli nie jest dostępny.

Metryka

 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2009-04-29 09:48

Pozycja w książce kontroli: 5/06
Jednostka kontrolująca:
Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy
Rodzaj kontroli: kontrola skargowa
Czas trwania kontroli: od 30 sierpnia 2006 r. do 19 listopada 2006 r.
Okres obięty kontrolą: lata 2004 - 2006 (I półrocze)
Zakres kontroli: Prawidłowość wydawania decyzji administracyjnych dotyczacych budownictwa o charakterze usługowo - handlowo - produkcyjnym w gminie Lubicz.

Protokół kontroli z uwagi na swą obszerność dostępny jedynie do wglądu w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2007-07-16 11:34
 • zmodyfikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  ostatnia modyfikacja: 2007-07-16 11:35

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2007-07-16 12:03

Pozycja w książce kontroli: 6/06
Jednostka kontrolująca:
Kujawsko - Pomorski Urząd Wojewódzki
Rodzaj kontroli: kontrola finansowo - rzeczowa
Czas trwania kontroli: 20 września 2006 r.
Okres obięty kontrolą: zakresz rzeczowy 23.09.2005 r. - 31.07.2006 r.
                                 zakres finansowy 23.09.2005 r. - 31.08.2006 r.
Zakres kontroli: Kontrola realizaji projektu "Modernizacja drogi powiatowej nr 2016 Łubianka - Kończewice od km 5+050 do km 6+000 na dł. 0,950 km" nr Z/2.04/III/3.1/16/05 w ramach ZPORR

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2007-07-16 12:18
 • zmodyfikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  ostatnia modyfikacja: 2007-07-16 13:51

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2007-07-16 12:18
Pozycja w książce kontroli: 7/06
Jednostka kontrolująca:
Kujawsko - Pomorski Urząd Wojewódzki
Rodzaj kontroli: kontrola finansowo - rzeczowa
Czas trwania kontroli: 3 października 2006 r.
Okres obięty kontrolą: zakresz rzeczowy 21.03.2005 r. - 31.07.2006 r.
                                 zakres finansowy 21.03.2005 r. - 21.08.2006 r.
Zakres kontroli: Kontrola realizaji projektu "Przebudowa drogi powiatowej nr 2010 Turzno - Rogówko - Lubicz Dolny w km 3+247 - 4+582 na dł. 1,335 km" w zakresie zgodności realizacji projektu z procedurami ZPORR i umową o dofinansowanie Nr Z/2.04/III/3.1/14/05.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2007-07-16 13:35
 • zmodyfikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  ostatnia modyfikacja: 2007-07-16 13:48

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2007-07-16 13:45

Opis strony

Redaguje: Marzena Pietruszyńska, Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich, tel. (56) 662 88 10, fax 662 88 89, 87-100 Toruń, ul. Towarowa 4-6, p.101

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 6960
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-04-18 14:29

Banery

 • Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Ważne strony

Dane kontatkowe

Starostwo Powiatowe w Toruniu

ul. Towarowa 4-6

87-100 Toruń

tel. +48 56 662 88 88
fax +48 56 662 88 89

e-mail: starostwo@powiattorunski.pl

epuap: /lt8ks4a58b/skrytka

Godziny przyjęć

poniedziałek: 7.30 - 15.30
wtorek: 7.30 - 16.30
środa: 7.30 - 15.30
czwartek: 7.30 - 15.30
piątek: 7.30 - 14.30

Konta bankowe

Opłaty za czynności geodezyjne
38 9550 0003 2024 0201 1255 0007

Opłaty komunikacyjne, najem, czynsze itp.
76 9550 0003 2024 0201 1255 0002

Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów oraz
Powiatowy Zespół ds. Orzekania
o Niepełnosprawności
92 9550 0003 2024 0201 1255 0005

Wadium
22 9550 0003 2024 0201 1255 0004

Opłaty skarbowe
37 1160 2202 0000 0000 8344 0799

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 12132923
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-08-10 15:25

Stopka strony