Ścieżka nawigacyjna

 • Oferty Pracy

Treść strony

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
na stanowisko
REFERENTA w PODGIK
 
    Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w. stanowisko została wybrana:
 
Pani Monika Piotrowska zam. Krobia
 
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Pani Monika Piotrowska  spełniła wszystkie wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. Wykazała się bardzo dobrą znajomością przepisów kpa oraz ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Test zdany bardzo dobrze, komunikatywność dobra.

 

30.04.2010r
        (~ )  Kierownik PODG i K
            Jacek Drzystek

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: E. Krawczyk
  data wytworzenia: 2010.04.30
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2010-04-30 11:51
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2010-04-30 11:53
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne w związku z ogłoszonym
w dniu 12 kwietnia 2010 roku naborem na wolne stanowisko urzędnicze
„Referenta w PODGIK”

 

     Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

 

 

Lp
 
Imię i nazwisko
 
Miejsce zamieszkania
 
1.
 
Monika Piotrowska
 
Krobia

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: E. Krawczyk
  data wytworzenia: 2010.04.29
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2010-04-29 09:16
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2010-04-29 09:17
Ogłoszenie Nr  1/10
Kierownik Powiatowego Ośrodka Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej w Toruniu
z dnia  12 kwietnia 2010 roku
ogłasza nabór
na wolne stanowisko pracy
„ Referent w PODGiK"
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
na stanowisko

GEODETY w PODGIK
 
Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w. stanowisko został wybrany Pan Paweł Lewandowski zamieszkały w Toruniu.
 
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Pan Paweł Lewandowski spełnił wszystkie wymagania formalne określone w ogłoszeniu o  naborze. Wykazał się bardzo dobrą znajomością przepisów kpa oraz ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, posiada przygotowanie zawodowe. Test zdany bardzo dobrze, komunikatywność dobra.

 
15.12.2009
(~) Kierownik PODGiK
Jacek Drzystek

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: E.Krawczyk
  data wytworzenia: 15.12.2009
 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2009-12-15 10:24
 • zmodyfikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  ostatnia modyfikacja: 2009-12-15 10:28
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne w związku z ogłoszonym
w dniu 17 listopada 2009 roku naborem na wolne stanowisko urzędnicze
„GEODETY”
w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

 

 

     Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

 

Lp

Imię i nazwisko

Miejsce zamieszkania

1.

Paweł Lewandowski

Toruń

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: E. Krawczyk
  data wytworzenia: 10.12.2009
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2009-12-10 12:31
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2009-12-10 12:32

Ogłoszenie Nr 2/09

Kierownik Powiatowego Ośrodka Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej w Toruniu
z dnia 17 listopada 2009 roku

ogłasza nabór
na wolne stanowisko pracy
geodety w PODGiK

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
na stanowisko

MŁODSZY GEODETA

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko został wybrany Pan Sławomir Zaszkowski, zamieszkały w Dzikowie.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Pan Sławomir Zaszkowski spełnił wszystkie wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. Wykazał się bardzo dobrą znajomością zagadnień prowadzonych w komórce zasobu geodezyjnego w PODGiK.
W ocenie komisji wiedza i doświadczenie w/w kandydata daje podstawy do powierzenia mu zadań na stanowisku młodszego geodety.

03.04.2009
(~) Kierownik PODGiK
Jacek Drzystek

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2009-04-03 14:05
 • zmodyfikował: Marzena Pietruszyńska
  ostatnia modyfikacja: 2009-04-03 14:15

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
w związku z ogłoszonym w dniu 5 marca 2009 roku naborem na wolne stanowisko urzędnicze

"młodszego geodety"

w Powiatowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

1. RUTKOWSKA Izabela, zam. Toruń
2. ZASZKOWSKI Sławomir, zam. Dzikowo

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2009-03-23 15:01
 • zmodyfikował: Marzena Pietruszyńska
  ostatnia modyfikacja: 2009-03-24 08:39

Ogłoszenie Nr 1/09
z dnia 05.03.2009 roku

Kierownik Powiatowego Ośrodka Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej w Toruniu
ogłasza nabór
na wolne stanowisko pracy
"młodszy geodeta"

1. Wymagania niezbędne (obligatoryjne):
a) wykształcenie średnie lub wyższe geodezyjne
b) co najmniej 2-letni staż pracy w wykonawstwie geodezyjnym lub administracji rządowej,
c) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie.

2. Wymagania dodatkowe (fakultatywne):
a) znajomość obsługi programów geodezyjnych do prowadzenia baz danych w systemach informatycznych,
b) znajomość przepisów z zakresu geodezji i kartografii.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a) udostępnianie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
b) przygotowywanie materiałów geodezyjnych dla jednostek wykonawstwa geodezyjnego,
c) gromadzenie i przechowywanie materiałów geodezyjnych i kartograficznych,
d) obsługa interesantów i udzielanie informacji z zakresu materiałów będących w zasobie Ośrodka.

4. Wymagane dokumenty:
a) życiorys (CV),
b) list motywacyjny,
c) kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie i staż pracy,
d) oświadczenie o spełnieniu wymagań okreslonych w art. 6 ust. 1 oraz ust 3. pkt 2-3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008r., Nr 223, poz. 1458),
e) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (kserokopie).

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w zamkniętych kopertach w siedzibie Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej - Sekretariat, parter, pok. nr 108, lub drogą pocztową na adres: Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Toruniu, ul. Szosa Chełmińska 30/32, 87-100 Toruń, z dopiskiem: "Dotyczy naboru na stanowisko "młodszy geodeta w PODGiK, parter, pok. 109" - w terminie do dnia 19 marca 2009 r., do godz. 15.00.
Weryfikacja dokumentów odbędzie się w dniu 20 marca 2009 r.
Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w dniu 25 marca o godz. 12.00 w siedzibie PODGiK, parter, pok. 109 (pokój Geodety Powiatowego).

Aplikacje, które wpłyną do PODGiK po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej PODGiK (www.bip.powiattorunski.pl>BIP PODGiK>Oferty pracy). Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008r., Nr 223, poz. 1458).

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: A.Jankiewicz
  data wytworzenia: 05.03.2009
 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2009-03-05 13:30
 • zmodyfikował: Marzena Pietruszyńska
  ostatnia modyfikacja: 2009-03-05 13:55

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 14442
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2010-04-30 11:54

Banery

 • Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Ważne strony

Dane kontatkowe

Starostwo Powiatowe w Toruniu

ul. Towarowa 4-6

87-100 Toruń

tel. +48 56 662 88 88
fax +48 56 662 88 89

e-mail: starostwo@powiattorunski.pl

epuap: /lt8ks4a58b/skrytka

Godziny przyjęć

poniedziałek: 7.30 - 15.30
wtorek: 7.30 - 16.30
środa: 7.30 - 15.30
czwartek: 7.30 - 15.30
piątek: 7.30 - 14.30

Konta bankowe

Opłaty za czynności geodezyjne
38 9550 0003 2024 0201 1255 0007

Opłaty komunikacyjne, najem, czynsze itp.
76 9550 0003 2024 0201 1255 0002

Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów oraz
Powiatowy Zespół ds. Orzekania
o Niepełnosprawności
92 9550 0003 2024 0201 1255 0005

Wadium
22 9550 0003 2024 0201 1255 0004

Opłaty skarbowe
37 1160 2202 0000 0000 8344 0799

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 11989369
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-07-10 12:22

Stopka strony