Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W TORUNIU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Ankieta

Kalendarium

« poprzedni miesiąckwiecień 2024» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.powiattorunski.pl

Treść strony

Wydział Komunikacji i Transportu
ul. Towarowa 4-6

Naczelnik Wydziału - pokój nr 125, nr tel. (56) 662 89 10

rejestracja pojazdów - pokój nr 124 -  I piętro,
nr tel. (56) 662 89 22, fax. (56) 662 89 23
prawo jazdy - stanowisko 9, 10 - I piętro, nr tel. (56) 662 89 15, fax. (56) 662 89 16
transport - pokój nr 126 - I piętro, nr tel. (56) 662 89 11

komunikacja@powiattorunski.pl
rejestracja@powiattorunski.pl

  1. Wydział Komunikacji i Transportu realizuje zadania związane z rejestracją pojazdów, wydawaniem i wstrzymywaniem dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami, wydawaniem licencji i zezwoleń na krajowy zarobkowy przewóz osób i rzeczy.
  2. Do podstawowych zadań Wydziału wynikających z przepisów ustawy - Prawo o ruchu drogowym, ustawy o kierujących pojazdami oraz przepisów wykonawczych należy w szczególności:
   1. prowadzenie rejestracji pojazdów, wydawanie dowodów oraz tablic rejestracyjnych,
   2. prowadzenie czasowej rejestracji pojazdów, wydawanie pozwoleń czasowych, tymczasowych tablic rejestracyjnych oraz tablic badawczych,
   3. prowadzenie czasowego wycofania pojazdów z ruchu,
   4. dokonywanie wpisu w karcie pojazdu o nabyciu pojazdu oraz zmian danych w dowodach rejestracyjnych i kartach pojazdów,
   5. wyrejestrowywanie pojazdów w przypadku przekazania pojazdu do stacji demontażu, kradzieży pojazdu, zniszczenia pojazdu za granicą, trwałej i zupełnej utraty pojazdu, wywozu pojazdu z kraju, jeżeli pojazd został zarejestrowany za granicą lub zbyty za granicę,
   6. kierowanie pojazdów na dodatkowe badania techniczne w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu na drogach w celu identyfikacji lub ustalenia danych niezbędnych do jego rejestracji; jeżeli z dokumentów wymaganych do jego rejestracji wynika, że uczestniczył on w wypadku drogowym, lub narusza wymagania ochrony środowiska,
   7. wydawanie decyzji o nadaniu cech identyfikacyjnych pojazdu w przypadkach określonych przepisami szczegółowymi,
   8. prowadzenie w systemie elektronicznym danych i informacji o pojazdach zarejestrowanych w powiecie oraz ich właścicielach,
   9. przyjmowanie od służb uprawnionych do zatrzymywania dowodów rejestracyjnych oraz jednostek upoważnionych do przeprowadzania badań technicznych zatrzymanego dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego),
   10. zwracanie dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego) po ustaniu przyczyny uzasadniającej jego zatrzymanie,
   11. wydawanie kart pojazdów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
   12. wydawanie decyzji o unieważnieniu rejestracji pojazdów, zwrocie dowodu rejestracyjnego i tablic w przypadkach określonych przepisami prawa,
   13. wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami, wymiana uprawnień, wydawanie wtórnika oraz wydawanie profilu kandydata na kierowcę,
   14. wydawanie międzynarodowych praw jazdy,
   15. wydawanie decyzji o kontrolnym sprawdzeniu kwalifikacji do kierowania pojazdem,
   16. wydawanie decyzji o skierowaniu na badania lekarskie lub badania psychologiczne kierującego pojazdem w przypadkach przewidzianych prawem,
   17. przyjmowanie od Policji zatrzymanego prawa jazdy oraz zawiadomień o wydaniu postanowienia o zatrzymaniu prawa jazdy od organów prokuratury i sądów,
   18. przyjmowanie, ewidencjonowanie i wykonywanie wyroków sądowych,
   19. wydawanie decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy,
   20. wydawanie decyzji o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym oraz decyzji o przywróceniu kierowcy uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym po ustaniu przyczyny, która spowodowała jego cofnięcie,
   21. prowadzenie w systemie elektronicznym rejestru kierowców, wydanych uprawnień i świadectw kwalifikacyjnych oraz zdarzeń wpływających na ograniczenia w korzystaniu z uprawnień,
   22. wydawanie zezwoleń do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi lub przewożącymi wartości pieniężne,
   23. wydawanie zezwoleń do przeprowadzania badań technicznych dla stacji kontroli pojazdów,
   24. przeprowadzanie kontroli stacji kontroli pojazdów,
   25. wydawanie uprawnień diagnostom do wykonywania badań technicznych,
   26. wydawanie zezwoleń dla jednostek na prowadzenie szkolenia dla osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami,
   27. prowadzenie ewidencji instruktorów oraz wydawanie legitymacji instruktorom nauki jazdy,
   28. sprawowanie nadzoru nad ośrodkami szkolenia kierowców,
   29. prowadzenie spraw związanych z czasową i stałą organizacją ruchu,
   30. prowadzenie postępowań na podstawie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym.
  3. Do podstawowych zadań Wydziału w zakresie transportu, prawa przewozowego, kolei i dróg należy w szczególności:
   1. koordynacja rozkładów jazdy przewoźników wykonujących zarobkowy przewóz osób pojazdami samochodowymi w regularnym transporcie zbiorowym w zależności od przebiegu linii komunikacyjnych,
   2. ograniczanie obowiązków przewozu ze względu na potrzeby obronności lub bezpieczeństwa państwa bądź w przypadku klęski żywiołowej,
   3. wyrażanie zgody i określanie warunków ograniczenia obowiązków przewozu przez przewoźnika,
   4. nakładanie na przewoźnika obowiązku zawarcia umowy o wykonanie zadania przewozowego, gdy jest ono niezbędne z uwagi na obronność lub bezpieczeństwo państwa, bądź w przypadku klęski żywiołowej,
   5. wydawanie i cofanie licencji na krajowy zarobkowy przewóz osób i rzeczy pojazdami samochodowymi nie będącymi taksówkami oraz licencji spedycyjnej,
   6. wydawanie i cofanie zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób i rzeczy
   7. wydawanie i cofanie zezwoleń na zarobkowy przewóz osób,
   8. wydawanie zaświadczeń na transport drogowy rzeczy i osób na potrzeby własne,
   9. organizowanie egzaminów dla przedsiębiorców wykonujących transport drogowy taksówką po odbytym szkoleniu,
   10. uzgadnianie zezwoleń na prowadzenie regularnych i regularnych specjalnych przewozów na liniach komunikacyjnych obejmujących powiaty lub województwa sąsiadujące,
   11. wydawanie zezwoleń na przejazdy pojazdów nienormatywnych.

Metryka

 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2015-02-05 08:37
 • zmodyfikował: Marzena Pietruszyńska
  ostatnia modyfikacja: 2021-11-25 10:01

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - Starosta Toruński

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuję, iż Administratorem Twoich danych osobowych jest Starosta Toruński z siedzibą w Toruniu ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - Minister Cyfryzacji

Szanowna Użytkowniczko, Szanowny Użytkowniku, z dniem 25 maja 2018 r. zmieniają się obowiązujące przepisy z zakresu ochrony danych osobowych. Zaczyna bowiem obowiązywać Ogólne Rozporządzenie z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych („RODO”). Administratorem jest Minister Cyfryzacji (MC), mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Opis strony

Redaguje: Marzena Pietruszyńska, Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich, tel. 56 662 88 10, 87-100 Toruń, ul. Towarowa 4-6, p.109

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 323880
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-02-27 11:16:21

Banery

 • Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji