Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Karta informacyjna SP-057

 1. Nazwa procedury:
  Wpis do ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej
 2. Nazwa wydziału:
  Wydział Edukacji, Spraw Społecznych i Promocji
 3. Podstawa prawna:
 4. Wymagane dokumenty:
  Nowy klub sportowy:
  • wniosek o wpis do ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej podpisany przez wszystkich członków komitetu założycielskiego/wszystkich członków zarządu,
  • protokół z wyboru komitetu założycielskiego na zebraniu założycielskim lub/i z wyboru władz stowarzyszenia,
  • informacja o adresie siedziby stowarzyszenia,
  • lista co najmniej 7 założycieli obecnych na zebraniu założycielskim zawierająca imiona i nazwiska, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania oraz własnoręczne podpisy członków założycieli,
  • statut w 2 egzemplarzach,
   Klub sportowy figurujący w ewidencji:
  • wniosek o wpis zmian do ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej podpisany przez członków zarządu upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Klubu (zgodnie z zapisami w Statucie),
  • protokół z zebrania wraz z uchwałami dotyczącymi wprowadzonych zmian,
  • lista obecności z zebrania z podpisami członków klubu.
 5. Opłaty:
  Wpis klubu sportowego działającego w formie stowarzyszenia, którego statut nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej lub wpis zmian dotyczących ww. klubu do ewidencji prowadzonej przez Starostę Toruńskiego podlega opłacie skarbowej w wysokości 10zł – za wydanie decyzji (podstawa prawna: cz. I, pkt 53, kol. 3 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej).
  Wydanie zaświadczenia potwierdzającego, że klub sportowy działający w formie stowarzyszenia, którego statut nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej figuruje w ewidencji prowadzonej przez Starostę Toruńskiego podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł – za wydanie zaświadczenia (podstawa prawna: cz. II, pkt 21, kol. 3 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej).
  Obowiązek opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku.
  Opłaty za wydanie decyzji lub zaświadczenia dokonywać można w kasie tutejszego urzędu lub przelewem na rachunek bankowy w Banku Millennium: Urząd Miasta Torunia Nr 37 1160 2202 0000 0000 8344 0799
  *z dopiskiem „opłata skarbowa - dokonanie wpisu/wydanie zaświadczenia dot. klubu sportowego………. (dane klubu)”.
 6. Termin załatwienia sprawy:
  Wpis do ewidencji wymaga wydania decyzji o wpisie. Termin wydania decyzji do 30 dni.
  Wydanie zaświadczenia w terminie do 7 dni od dnia złożenia wniosku.
 7. Jednostka prowadząca sprawę:
  Wydział Edukacji, Spraw Społecznych i Promocji
  II piętro, pokój 206, tel. 56 662-88-42
 8. Tryb odwoławczy:
  Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu za pośrednictwem Starosty Toruńskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.
 9. Dodatkowe informacje:
  Wszystkie kserokopie dokumentów powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem.
 10. Formularze do pobrania:
  Druk Wniosku o wydanie zaświadczenia – do pobrania poniżej.

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Rybitwa
  data wytworzenia: 2016-09-30
 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2016-10-24 10:55
 • zmodyfikował: Marzena Pietruszyńska
  ostatnia modyfikacja: 2020-07-30 09:17

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Rybitwa
  data wytworzenia: 2020-07-27
 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2020-07-30 09:18

Opis strony

Redaguje: Marzena Pietruszyńska, Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich, tel. (056) 662 88 10, fax 662 88 89, 87-100 Toruń, ul. Towarowa 4-6, p.112

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 4165
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-07-30 09:19

Banery

 • Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Ważne strony

Dane kontatkowe

Starostwo Powiatowe w Toruniu

ul. Towarowa 4-6

87-100 Toruń

tel. +48 56 662 88 88
fax +48 56 662 88 89

e-mail: starostwo@powiattorunski.pl

epuap: /lt8ks4a58b/skrytka

Godziny przyjęć

poniedziałek: 7.30 - 15.30
wtorek: 7.30 - 16.30
środa: 7.30 - 15.30
czwartek: 7.30 - 15.30
piątek: 7.30 - 14.30

Konta bankowe

Opłaty za czynności geodezyjne
38 9550 0003 2024 0201 1255 0007

Opłaty komunikacyjne, najem, czynsze itp.
76 9550 0003 2024 0201 1255 0002

Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów oraz
Powiatowy Zespół ds. Orzekania
o Niepełnosprawności
92 9550 0003 2024 0201 1255 0005

Wadium
22 9550 0003 2024 0201 1255 0004

Opłaty skarbowe
37 1160 2202 0000 0000 8344 0799

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 12101104
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-08-03 14:06

Stopka strony