Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Karta informacyjna SP-019L

 1. Nazwa procedury:
  Zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę, polegających na rozbiórce istniejących obiektów budowlanych.
  Niniejsza informacja dotyczy zamiaru rozbiórki obiektów budowlanych (budynków i budowli):
  • niewpisanych do rejestru zabytków oraz nieobjętych ochroną konserwatorską,
  • o wysokości poniżej 8 m, jeżeli ich odległość od granicy działki jest mniejsza niż połowa wysokości,
   Pozostałe przypadki wymagają uzyskania decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę.
 2. Nazwa wydziału:
  Wydział Architektury i Budownictwa
  Toruń, ul. Towarowa 4-6 (I piętro, pokój nr 122), tel./fax. +48 56 662 89 30
 3. Podstawa prawna:
 4. Wymagane dokumenty:
  Zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych, nie wymagających pozwolenia na budowę. Do zgłoszenia należy dołączyć:
  • opis określający rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót rozbiórkowych zawierający m.in. plan sytuacyjno-wysokościowy w skali 1: 500 lub 1: 1 000 z oznaczoną lokalizacją obiektu budowlanego,
  • w zależności od potrzeb dane o obiekcie budowlanym lub dane dotyczące prowadzenia robót rozbiórkowych
  • dowód zapłaty opłaty skarbowej za pełnomocnictwo.
   W razie konieczności uzupełnienia zgłoszenia, organ nakłada w drodze postanowienia obowiązek uzupełnienia w określonym terminie, brakujących dokumentów, a w przypadku ich nie uzupełnienia – wnosi sprzeciw w drodze decyzji.
 5. Opłata skarbowa:
  Złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia – od każdego stosunku pełnomocnictwa – 17 zł.
  Zgłoszenie nie podlega opłacie skarbowej.
 6. Termin załatwienia sprawy:
  Jeżeli w terminie 21 dni od dnia złożenia zgłoszenia – organ nie wniesie sprzeciwu, inwestor może przystąpić do wykonania robót budowlanych. Organ administracji architektoniczno-budowlanej może z urzędu, wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Wydanie zaświadczenia wyłącza możliwość wniesienia sprzeciwu oraz uprawnia inwestora do rozpoczęcia robót budowlanych.
 7. Jednostka prowadząca sprawę:
  Wydział Architektury i Budownictwa
  Toruń, ul. Towarowa 4-6 (I piętro, pokój nr 122), tel./fax. +48 56 662 89 30
 8. Tryb odwoławczy:
  Przyjęcie zgłoszenia nie podlega trybowi odwoławczemu. W przypadku, gdy Starosta Toruński wniesie sprzeciw do zgłoszenia w formie decyzji, przysługuje odwołanie do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w Bydgoszczy za pośrednictwem Starosty Toruńskiego w terminie 14 dni od daty doręczenia.
 9. Dodatkowe informacje:
  Organ może nałożyć w drodze decyzji obowiązek uzyskania pozwolenia na rozbiórkę obiektów objętych zgłoszeniem, jeżeli rozbiórka:
  • może wpłynąć na pogorszenie stosunków wodnych, warunków sanitarnych oraz stanu środowiska,
  • wymaga zachowania warunków, od spełnienia których może być uzależnione prowadzenie robót związanych z rozbiórką.
   Organ może żądać, ze względu na bezpieczeństwo ludzi lub mienia, przedstawienia danych o obiekcie lub dotyczących prowadzenia robót rozbiórkowych.
   Roboty zabezpieczające i rozbiórkowe można rozpocząć przed ich zgłoszeniem, jeżeli mają one na celu usuniecie bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia. Rozpoczęcie robót nie zwalnia od obowiązku bezzwłocznego zgłoszenia zamiaru rozbiórki obiektu.
 10. Druki do pobrania:
  • Zgłoszenie zamiaru budowy obiektów (wykonania robót budowlanych) nie wymagających pozwolenia na budowę.
  • Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
   - druki do pobrania poniżej.

 

Cyfrowy Urząd - Formularz do wypełnienia

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Melkowski
  data wytworzenia: 2015-09-08
 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2011-01-14 11:36
 • zmodyfikował: Marzena Pietruszyńska
  ostatnia modyfikacja: 2018-09-06 11:50

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Melkowski
  data wytworzenia: 2016-12-13
 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2016-12-19 13:42

Opis strony

Redaguje: Marzena Pietruszyńska, Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich, tel. (056) 662 88 10, fax 662 88 89, 87-100 Toruń, ul. Towarowa 4-6, p.112

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5375
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-05-20 15:23

Banery

 • Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Ważne strony

Dane kontatkowe

Starostwo Powiatowe w Toruniu

ul. Towarowa 4-6

87-100 Toruń

tel. +48 56 662 88 88
fax +48 56 662 88 89

e-mail: starostwo@powiattorunski.pl

epuap: /lt8ks4a58b/skrytka

Godziny przyjęć

poniedziałek: 7.30 - 15.30
wtorek: 7.30 - 16.30
środa: 7.30 - 15.30
czwartek: 7.30 - 15.30
piątek: 7.30 - 14.30

Konta bankowe

Opłaty za czynności geodezyjne
38 9550 0003 2024 0201 1255 0007

Opłaty komunikacyjne, najem, czynsze itp.
76 9550 0003 2024 0201 1255 0002

Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów oraz
Powiatowy Zespół ds. Orzekania
o Niepełnosprawności
92 9550 0003 2024 0201 1255 0005

Wadium
22 9550 0003 2024 0201 1255 0004

Opłaty skarbowe
37 1160 2202 0000 0000 8344 0799

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 12125661
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-08-07 13:12

Stopka strony