Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Karta informacyjna SP-072

 1. Nazwa procedury:
  Gleboznawcza klasyfikacja gruntów – zmiana sposobu użytkowania.
  Gleboznawcza klasyfikacja gruntów jest wykonywana na koszt Skarbu Państwa w następujących przypadkach:
  • na gruntach, które nie zostały dotychczas sklasyfikowane
  • na gruntach zmeliorowanych
  • na gruntach objętych postępowaniem scaleniowym
  • na gruntach, na których starosta zarządził przeprowadzenie modernizacji ewidencji gruntów i budynków
  • po wystąpieniu klęski żywiołowej powodującej zmiany środowiska glebowego
  • po zalesieniu gruntów na podstawie przepisów o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
  • W innych uzasadnionych przypadkach wnioski właścicieli gruntów o zmianę użytków gruntowych i klas bonitacyjnych załatwiane są na koszt wnioskodawcy.
 2. Nazwa wydziału:
  Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
  Referat Geodezji, Ewidencji Gruntów i Budynków
  87-100 Toruń, ul. Towarowa 4-6, (parter)
  tel. (56) 662 88 68 lub 662 88 69
 3. Podstawa prawna:
 4. Wymagane dokumenty:
  • wniosek zainteresowanego o przeprowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów ze wskazaniem uprawnionego klasyfikatora na wykonanie czynności klasyfikacyjnych.
 5. Opłata skarbowa:
  • za wydanie decyzji wprowadzającej zmiany gleboznawczej klasyfikacji gruntów - 10 zł
   Wnoszona jest w postaci opłaty skarbowej z chwilą złożenia wniosku.
 6. Termin załatwienia sprawy:
  • po wpłynięciu projektu ustalenia klasyfikacji starosta zawiadamia właściciela gruntów o możliwości zgłaszania zastrzeżeń do projektu w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia.
  • po upływie powyższego terminu zostaje wydana decyzja kończąca postępowanie.
 7. Jednostka prowadząca sprawę:
  Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
  Referat Geodezji, Ewidencji Gruntów i Budynków
  87-100 Toruń, ul. Towarowa 4-6, (parter)
  tel. (56) 662 88 68 lub 662 88 69
 8. Tryb odwoławczy:
  Odwołanie wnosi się do Kujawsko - Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego za pośrednictwem Starosty Toruńskiego.
 9. Dodatkowe informacje:
  Odbiór decyzji może nastąpić osobiście przez wnioskodawcę lub za pośrednictwem poczty.
 10. Formularze do pobrania
  • Wniosek o przeprowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów – druk do pobrania poniżej.

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jacek Drzystek
  data wytworzenia: 2018-04-20
 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2018-06-28 10:48
 • zmodyfikował: Marzena Pietruszyńska
  ostatnia modyfikacja: 2019-05-17 09:26

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jacek Drzystek
  data wytworzenia: 2018-06-20
 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2018-06-28 10:48

Opis strony

Redaguje: Marzena Pietruszyńska, Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich, tel. (056) 662 88 10, fax 662 88 89, 87-100 Toruń, ul. Towarowa 4-6, p.112

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 8443
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-05-20 15:27

Banery

 • Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Ważne strony

Dane kontatkowe

Starostwo Powiatowe w Toruniu

ul. Towarowa 4-6

87-100 Toruń

tel. +48 56 662 88 88
fax +48 56 662 88 89

e-mail: starostwo@powiattorunski.pl

epuap: /lt8ks4a58b/skrytka

Godziny przyjęć

poniedziałek: 7.30 - 15.30
wtorek: 7.30 - 16.30
środa: 7.30 - 15.30
czwartek: 7.30 - 15.30
piątek: 7.30 - 14.30

Konta bankowe

Opłaty za czynności geodezyjne
38 9550 0003 2024 0201 1255 0007

Opłaty komunikacyjne, najem, czynsze itp.
76 9550 0003 2024 0201 1255 0002

Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów oraz
Powiatowy Zespół ds. Orzekania
o Niepełnosprawności
92 9550 0003 2024 0201 1255 0005

Wadium
22 9550 0003 2024 0201 1255 0004

Opłaty skarbowe
37 1160 2202 0000 0000 8344 0799

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 12144720
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-08-14 09:36

Stopka strony