Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

9. Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. 06.152.2202    uchwała
Numer:                                                   XXXI/244/06
Autor:
rada powiatu
Tytuł: Zm. regulaminu wynagradzania nauczycieli
Data aktu:                     2006.10.25
Data ogłoszenia:           2006.12.01
Wejście w życie:           2006.12.16
Data obowiązywania:   2006.12.31


UCHWAŁA Nr XXXI/244/06
Rady Powiatu Toruńskiego
z dnia 25 października 2006 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 6 i art. 54 ust. 7 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674), w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli, uchwala się, co następuje:

§ 1. W załączniku do uchwały nr XXVI/190/05 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w § 5 ust. 1 dodaje się punkt 14 i 15 w brzmieniu:
„14) kierownikowi filii szkoły muzycznej – w wysokości od 16% wynagrodzenia bazowego,
15) kierownikowi sekcji w szkole muzycznej – w wysokości od 10% wynagrodzenia bazowego.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu oraz dyrektorowi szkoły muzycznej.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia i obowiązuje do dnia 31 grudnia 2006 r.

Przewodnicząca
Rady Gminy
Kazimiera Woźny

Metryka

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2008-06-16 12:46

Opis strony

Redaguje: Marzena Pietruszyńska, Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich, tel. (56) 662 88 10, fax 662 88 89, 87-100 Toruń, ul. Towarowa 4-6, p.101

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2633
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-04-18 10:23

Banery

  • Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Ważne strony

Dane kontatkowe

Starostwo Powiatowe w Toruniu

ul. Towarowa 4-6

87-100 Toruń

tel. +48 56 662 88 88
fax +48 56 662 88 89

e-mail: starostwo@powiattorunski.pl

epuap: /lt8ks4a58b/skrytka

Godziny przyjęć

poniedziałek: 7.30 - 15.30
wtorek: 7.30 - 16.30
środa: 7.30 - 15.30
czwartek: 7.30 - 15.30
piątek: 7.30 - 14.30

Konta bankowe

Opłaty za czynności geodezyjne
38 9550 0003 2024 0201 1255 0007

Opłaty komunikacyjne, najem, czynsze itp.
76 9550 0003 2024 0201 1255 0002

Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów oraz
Powiatowy Zespół ds. Orzekania
o Niepełnosprawności
92 9550 0003 2024 0201 1255 0005

Wadium
22 9550 0003 2024 0201 1255 0004

Opłaty skarbowe
37 1160 2202 0000 0000 8344 0799

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 12625802
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-11-25 15:23

Stopka strony