Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

KARTA INFORMACYJNA SP-100

1. Instalacja niewymagająca pozwolenia na wprowadzanie pyłów i gazów - ZGŁOSZENIE

2. Nazwa wydziału:
Wydział Środowiska Toruń, ul. Towarowa 4-6, Pokój nr 211; tel. 56 662 88 55

3. Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2017r. poz. 519 ze zm.)

4. Wymagane dokumenty:
Pisemne zgłoszenie instalacji zawierające:

 • oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby wraz z numerami NIP, REGON; KRS, wpis do ewidencji działalności gospodarczej;
 • adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji;
 • rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług;
 • czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny);
 • wielkość i rodzaj emisji;
 • opis stosowanych metod ograniczania wielkości emisji;
 • informację, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

5. Opłaty:

 • Skarbowa: 120zł

Opłatę skarbową należy uiścić w kasie Starostwa Powiatowego w Toruniu. Opłaty można dokonywać również bezgotówkowo na rachunek: Urząd Miasta Torunia Nr konta – 37 1160 2202 0000 0000 8344 0799

 • od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii - 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej)
 • obowiązek wniesienia opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia zgłoszenia instalacji

6. Termin załatwiania sprawy:

 • W ciągu miesiąca.
 • W sprawach szczególnie skomplikowanych, wymagających postępowania wyjaśniającego do dwóch miesięcy

7. Jednostka prowadząca sprawę:
Wydział Środowiska Toruń, ul. Towarowa 4-6, Pokój nr 211; tel. 56 662-88-55

8. Tryb odwoławczy:
Odwołanie, w przypadku sprzeciwu przyjęcia zgłoszenia w formie decyzji administracyjnej, wnosi się za pośrednictwem Starosty Toruńskiego, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, ul Targowa 13/15, w terminie 14 dni od dnia doręczenia stronie decyzji.

9. Dodatkowe informacje:

 • Przyjęcie zgłoszenia instalacji, której wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza nie wymaga pozwolenia – pismo do wnioskodawcy
 • Do rozpoczęcia eksploatacji instalacji nowo zbudowanej lub zmienionej w sposób istotny można przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji
 • Sprzeciw Starosty Toruńskiego w formie decyzji jest wnoszony, jeżeli: eksploatacja instalacji objętej zgłoszeniem powodowałaby przekroczenie standardów emisyjnych lub standardów jakości środowiska oraz instalacja nie spełnia wymagań ochrony środowiska, o których mowa w art. 76 ust. 2 pkt 1 i 2 Prawo ochrony środowiska
 • Instalację, objętą obowiązkiem zgłoszenia w okresie, gdy jest już ona eksploatowana, prowadzący ją jest obowiązany zgłosić w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym została ona objęta tym obowiązkiem
 • Prowadzący instalację, która nie wymaga pozwolenia jest obowiązany przedłożyć organowi właściwemu do przyjęcia zgłoszenia informacje o: rezygnacji z rozpoczęcia albo zakończenia eksploatacji instalacji; zmianie danych podanych w zgłoszeniu
 • Zgłoszenia o zmianach instalacji lub rezygnacji z rozpoczęcia lub zakończenia eksploatacji, należy dokonać w terminie 14 dni od dnia rezygnacji z podjęcia działalności albo zaprzestania działalności lub zmiany danych w zgłoszeniu

10. Formularze do pobrania: - brak

UWAGA! Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne wg odrębnej procedury – karta informacyjna SP-104.

drukuj ()

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Kawałowska
  data wytworzenia: 2013.02.19
 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2013-02-20 12:59
 • zmodyfikował: Marzena Pietruszyńska
  ostatnia modyfikacja: 2018-02-09 08:39

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2104
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2018-02-09 08:39

Banery

 • Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Dane kontatkowe

Starostwo Powiatowe w Toruniu

ul. Towarowa 4-6

87-100 Toruń

tel. +48 56 662 88 88
fax +48 56 662 88 89

e-mail: starostwo@powiattorunski.pl

epuap: /lt8ks4a58b/skrytka

Godziny przyjęć

poniedziałek: 7.30 - 15.30
wtorek: 7.30 - 16.30
środa: 7.30 - 15.30
czwartek: 7.30 - 15.30
piątek: 7.30 - 14.30

Konta bankowe

Opłaty za czynności geodezyjne
38 9550 0003 2024 0201 1255 0007

Opłaty komunikacyjne, najem, czynsze itp.
76 9550 0003 2024 0201 1255 0002

Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów oraz
Powiatowy Zespół ds. Orzekania
o Niepełnosprawności
92 9550 0003 2024 0201 1255 0005

Wadium
22 9550 0003 2024 0201 1255 0004

Opłaty skarbowe
37 1160 2202 0000 0000 8344 0799

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 9998236
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-03-19 12:38

Stopka strony