Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

KARTA INFORMACYJNA SP-103

1. Zezwolenie na uczestnictwo we wspólnotowym systemie handlu uprawnieniami do emisji

2. Nazwa wydziału:
Wydział Środowiska Toruń, ul. Towarowa 4-6, Pokój nr 211; tel. 56 662-88-55

3. Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 12 czerwca 2015r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (tekst jednolity Dz.U. z 2017r. poz.568 ze zm.)

4. Wymagane dokumenty:
a) Pisemny wniosek o wydanie zezwolenia (2 egzemplarze) oraz zapis wniosku w wersji elektronicznej na informatycznych nośnikach danych), zawierający:

 • imię i nazwisko albo nazwę prowadzącego instalację oraz oznaczenie jego adresu miejsca zamieszkania albo adresu siedziby;
 • adres zakładu, na terenie którego jest położona instalacja;
 • informację o tytule prawnym do instalacji;
 • informację o instalacji, stosowanych urządzeniach i technologiach oraz charakterystykę techniczną źródeł powstawania i miejsca emisji;
 • informację o rodzaju prowadzonych działań w instalacji;
 • określenie rodzajów gazów cieplarnianych, które mają być objęte zezwoleniem.

b) Do wniosku o wydanie zezwolenia dołącza się:

 • kopię pozwolenia zintegrowanego albo kopię pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, jeżeli jego uzyskanie jest wymagane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, z tym że kopii tych pozwoleń nie dołącza się, jeżeli zostały one wydane przez organ właściwy do wydania zezwolenia lub organ ten je posiada;
 • streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym;
 • plan monitorowania wielkości emisji, o którym mowa w art. 12 rozporządzenia Komisji (UE) nr 601/2012, zwany dalej "planem monitorowania wielkości emisji", wraz z dokumentami uzupełniającymi i informacjami, o których mowa w tym przepisie;
 • plan poboru próbek w przypadku, o którym mowa w art. 33 rozporządzenia Komisji (UE) nr 601/2012.
 • w przypadku instalacji o niskim poziomie emisji, o której mowa w art. 46 ust. 2 rozporządzenia Komisji (UE) nr 601/2012, do wniosku o wydanie zezwolenia dołącza się: dokumenty, o których mowa w ust. 2 pkt 1, 2 i 4; dokumenty potwierdzające spełnianie co najmniej jednego z warunków, o których mowa w art. 47 ust. 2 rozporządzenia Komisji (UE) nr 601/2012; plan monitorowania wielkości emisji, o którym mowa w art. 78 ust. 2.

5. Opłaty:

 • Skarbowa: 82 zł
 • 17 zł - od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii - (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

Obowiązek wniesienia opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia zgłoszenia instalacji.
Opłatę skarbową należy uiścić w kasie Starostwa Powiatowego w Toruniu. Opłaty można dokonywać również bezgotówkowo na rachunek: Urząd Miasta Torunia Nr konta – 37 1160 2202 0000 0000 8344 0799.

6. Termin załatwienia sprawy:

 • W ciągu miesiąca
 • W sprawach szczególnie skomplikowanych, wymagających postępowania wyjaśniającego do dwóch miesięcy.

7. Jednostka prowadząca sprawę:
Wydział Środowiska Toruń, ul. Towarowa 4-6, Pokój nr 211; tel. 56 662-88-55

8. Tryb odwoławczy:
Od decyzji służy odwołanie do Ministra Środowiska, za pośrednictwem Starosty Toruńskiego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

9. Dodatkowe informacje:

 • Forma załatwienia - zezwolenie
 • Rodzaje instalacji objętych systemem, rodzaje działalności prowadzonej w instalacji objętej systemem oraz wartości progowe odniesione do zdolności produkcyjnych instalacji lub działalności określa załącznik do ustawy z dnia 12 czerwca 2015r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz.U. z 2015r., poz. 1223 z późn. zm.)
 • Dla instalacji nowej lub zmiany w instalacji opinia Krajowego ośrodka bilansowania i zarządzania emisjami.

10. Formularze do pobrania: - brak

drukuj ()

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Kawałowska
  data wytworzenia: 2015-10-29
 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2015-12-01 15:27
 • zmodyfikował: Marzena Pietruszyńska
  ostatnia modyfikacja: 2018-02-09 09:17

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1691
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2018-02-09 09:17

Banery

 • Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Dane kontatkowe

Starostwo Powiatowe w Toruniu

ul. Towarowa 4-6

87-100 Toruń

tel. +48 56 662 88 88
fax +48 56 662 88 89

e-mail: starostwo@powiattorunski.pl

epuap: /lt8ks4a58b/skrytka

Godziny przyjęć

poniedziałek: 7.30 - 15.30
wtorek: 7.30 - 16.30
środa: 7.30 - 15.30
czwartek: 7.30 - 15.30
piątek: 7.30 - 14.30

Konta bankowe

Opłaty za czynności geodezyjne
38 9550 0003 2024 0201 1255 0007

Opłaty komunikacyjne, najem, czynsze itp.
76 9550 0003 2024 0201 1255 0002

Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów oraz
Powiatowy Zespół ds. Orzekania
o Niepełnosprawności
92 9550 0003 2024 0201 1255 0005

Wadium
22 9550 0003 2024 0201 1255 0004

Opłaty skarbowe
37 1160 2202 0000 0000 8344 0799

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 10009536
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-03-20 09:53

Stopka strony