Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

OBWIESZCZENIE
STAROSTY TORUŃSKIEGO

z dnia 28 sierpnia 2014 r.


Na podstawie art. 422 w zwiazku z art. 450 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.) oraz uchwały Rady Powiatu Toruńskiego Nr XXVIII/232/02 z dnia 18 czerwca 2002 r. w sprawie okręgów wyborczych (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 84, poz. 1753, z 2006 r. Nr 97, poz. 1515, z 2010 r. Nr 111, poz. 1430) podaje się do publicznej wiadomości informację o okręgach wyborczych, ich numerach i granicach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej, w wyborach do rad powiatów zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
 

Numer okręgu wyborczego

Granice okręgu wyborczego

Liczba wybieranych radnych

1

Miasto CHEŁMŻA

3

2

Gminy: CHEŁMŻA, ŁYSOMICE

4

3

Gminy: CZERNIKOWO, OBROWO

5

4

Gminy: LUBICZ, WIELKA NIESZAWKA

5

5

Gminy: ŁUBIANKA, ZŁAWIEŚ WIELKA

4


Siedziba Powiatowej Komisji Wyborczej:

Starostwo Powiatowe w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. Towarowa 4-6, I piętro, pok. 123 (Sala Konferencyjna), tel. 056 662-89-95.

                                                           Starosta Toruński

                                                                    (-) Mirosław Graczyk

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2010-09-28 12:21
 • zmodyfikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  ostatnia modyfikacja: 2014-08-29 12:36

OBWIESZCZENIE

POWIATOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W TORUNIU

z dnia 5 listopada 2010 r.

o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych

w wyborach do Rady Powiatu w Toruniu

zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.

Na podstawie art. 142 w związku z art. 109 ust. 5 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190) Powiatowa Komisja Wyborcza w Toruniu podaje informację o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych.

Jednocześnie, zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425, z późn. zm.), zwanej dalej „powołaną ustawą”, Powiatowa Komisja Wyborcza w Toruniu podaje treść oświadczenia lustracyjnego kandydata (zarejestrowanego w okręgu wyborczym nr 4 na liście nr 5, pozycja 6) stwierdzającego fakt jego pracy, służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi.

 

Okręg Wyborczy Nr 1

Lista nr 1 – KOMITET WYBORCZY SLD

1.

LEWANDOWSKI Eugeniusz Włodzimierz, lat 58, zam. Chełmża

2.

WIERZCHOWSKI Jerzy Wojciech, lat 68, zam. Chełmża

3.

WIŚNIEWSKA Wiesława Maria, lat 58, zam. Chełmża

4.

ZATORSKI Henryk Jan, lat 51, zam. Chełmża

5.

CHOJNICKA Iwona Barbara, lat 54, zam. Chełmża

6.

MAJEWICZ Hanna Dobrosława, lat 43, zam. Chełmża

Lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP

1.

KRĘGIEL Zbigniew Jan, lat 51, zam. Chełmża

2.

STRĄKOWSKI Cezary Grzegorz, lat 44, zam. Chełmża

3.

GŁĘBOCKA Katarzyna, lat 51, zam. Chełmża

4.

PIENIĄŻEK Mariusz Marek, lat 37, zam. Chełmża

5.

DĄBROWSKA Ewa Małgorzata, lat 51, zam. Chełmża

6.

BIRECKI Jan Franciszek, lat 62, zam. Chełmża

Lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

1.

MELLER Dariusz Henryk, lat 46, zam. Chełmża

2.

POLIKOWSKI Paweł Piotr, lat 25, zam. Chełmża

3.

JESIONOWSKI Andrzej, lat 43, zam. Chełmża

4.

ZIELIŃSKI Rafał Wojciech, lat 33, zam. Chełmża

5.

PAPIERZ Jan Andrzej, lat 50, zam. Chełmża

6.

JARMULSKI Wiaczesław, lat 57, zam. Chełmża

Lista nr 16 – KWW OKS DLA POWIATU TORUŃSKIEGO

1.

PREUSS Henryk, lat 50, zam. Chełmża

2.

DZIELSKI Marek Stanisław, lat 45, zam. Chełmża

3.

KAATZ Maciej Kazimierz, lat 62, zam. Chełmża

4.

KRZYŻYŃSKI Jerzy, lat 60, zam. Chełmża

5.

SMOLARZ Jerzy, lat 44, zam. Chełmża

6.

WILMAŃSKI Andrzej Medard, lat 45, zam. Chełmża

Lista nr 17 – KWW PRZYMIERZE SAMORZĄDOWE

1.

KŁOPOTEK Andrzej, lat 50, zam. Chełmża

2.

WEILAND Hanna Barbara, lat 53, zam. Kończewice

3.

DERKOWSKI Grzegorz, lat 32, zam. Chełmża

4.

LIPOWSKI Jacek Władysław, lat 48, zam. Chełmża

5.

GRUPA Wojciech, lat 20, zam. Chełmża

6.

KALISZ Ferdynand Kazimierz, lat 60, zam. Chełmża

Okręg Wyborczy Nr 2

Lista nr 1 – KOMITET WYBORCZY SLD

1.

BASIEWICZ Paweł, lat 29, zam. Browina

2.

KOSTUR Grzegorz Stanisław, lat 56, zam. Papowo Toruńskie

3.

WALECKI Zbigniew, lat 59, zam. Chełmża

4.

KRĘŻEL Marian, lat 65, zam. Chełmża

5.

BARTSCH Roman Tadeusz, lat 62, zam. Dziemiony

6.

TIETZ Mieczysław, lat 53, zam. Bielczyny

Lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP

1.

LEWANDOWSKI Kazimierz Grzegorz, lat 53, zam. Zelgno

2.

KARPA Zofia Marianna, lat 55, zam. Ostaszewo

3.

JANKIERSKA Agnieszka, lat 29, zam. Turzno

4.

KASZYŃSKA Maria Jolanta, lat 48, zam. Kończewice

5.

RZYMYSZKIEWICZ Paweł Jacek, lat 21, zam. Łysomice

6.

MISIOŁEK Aleksandra, lat 49, zam. Kuczwały

7.

SYROCKI Zbigniew Kazimierz, lat 53, zam. Kończewice

8.

CIESIŃSKI Gabriel, lat 40, zam. Piwnice

Lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

1.

PILCH Wiesław Sylwester, lat 32, zam. Pluskowęsy

2.

PIOTROWSKI Krzysztof, lat 32, zam. Turzno

3.

JAŁOCHA Andrzej Jan, lat 51, zam. Grzywna

4.

FLAK Przemysław Adam, lat 30, zam. Łysomice

5.

LEWANDOWSKA Barbara, lat 54, zam. Browina

6.

OSTAŁOWSKA Sabina Violetta, lat 35, zam. Zakrzewko

7.

SKONIECZNA Maria Halina, lat 46, zam. Chełmża

Lista nr 16 – KWW OKS DLA POWIATU TORUŃSKIEGO

1.

PIKUS Jarosław Marek, lat 41, zam. Zelgno

2.

GRODZICKI Jan, lat 49, zam. Gostkowo

3.

BOBER Kazimierz Tadeusz, lat 53, zam. Kończewice

4.

ORZEŁ-CHECHŁOWSKA Aldona, lat 40, zam. Łysomice

5.

OWCZARCZYK Beata Katarzyna, lat 41, zam. Browina

6.

JAŁOCHA Jan, lat 48, zam. Grzywna

7.

KOWALSKI Łukasz Rafał, lat 25, zam. Kuczwały

8.

RUCIŃSKA Violetta Anna, lat 45, zam. Lulkowo

Lista nr 17 – KWW PRZYMIERZE SAMORZĄDOWE

1.

KAZANIECKI Wiesław Zbigniew, lat 57, zam. Chełmża

2.

CACKOWSKA-LISIK Jadwiga, lat 59, zam. Łysomice

3.

WILIŃSKA Danuta Maria, lat 52, zam. Chełmża

4.

ROMANOWSKI Jarosław Tomasz, lat 45, zam. Łysomice

5.

ZYCH Czesława Irena, lat 54, zam. Zelgno

6.

ZARICZNY Piotr Grzegorz, lat 38, zam. Papowo Toruńskie

7.

ŁUSZCZYK Dariusz Paweł, lat 66, zam. Głuchowo

8.

BACHAN Wiesław Bronisław, lat 52, zam. Chełmża

Okręg Wyborczy Nr 3

Lista nr 1 – KOMITET WYBORCZY SLD

1.

SOBOCIŃSKI Andrzej Robert, lat 44, zam. Czernikowo

2.

RUTKOWSKA Agnieszka Ewa, lat 38, zam. Łążyn II

3.

MODRZYK-DOBRZYŃSKA Beata Monika, lat 32, zam. Osiek n/W

4.

CELMER Tomasz Marian, lat 39, zam. Makowiska

5.

MARCINIAK-GUTOWSKA Elżbieta, lat 61, zam. Głogowo

6.

MAJ Robert, lat 41, zam. Brzozówka

7.

BECMER Magdalena, lat 27, zam. Obrowo

8.

WILCZAK Andrzej, lat 54, zam. Mazowsze Parcele

9.

ZAPOROWICZ Ewa Bożena, lat 35, zam. Kijaszkowo

10.

WOJCIECHOWSKA Katarzyna, lat 38, zam. Dobrzejewice

Lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP

1.

GRACZYK Mirosław Roman, lat 47, zam. Makowiska

2.

NAWROTEK Mirosław, lat 43, zam. Osiek n/W

3.

SZULTKA Małgorzata, lat 25, zam. Zawały

4.

SIVICKIS Andrejus, lat 39, zam. Czernikowo

5.

ZEJFERT Maria Wiesława, lat 51, zam. Obrowo

6.

WESOŁOWSKA Anna, lat 49, zam. Czernikowo

7.

GRZECZNOWSKI Daniel Przemysław, lat 29, zam. Łążyn II

8.

WICHER Ewa Maria, lat 56, zam. Zębowo

9.

MACIASZEK Krzysztof, lat 30, zam. Skrzypkowo

10.

WOŹNIAK Łukasz, lat 32, zam. Czernikówko

Lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

1.

RAMLAU Michał Karol, lat 30, zam. Dobrzejewice

2.

ZAGRABSKI Dariusz, lat 41, zam. Steklin

3.

SŁOWIK Sławomir, lat 36, zam. Lubicz

4.

BUGDALSKA Agata, lat 30, zam. Czernikowo

5.

ZIELIŃSKI Marian Jerzy, lat 59, zam. Łążyn II

6.

OSTROWSKI Jarosław, lat 20, zam. Ograszka

7.

GRONCZEWSKI Andrzej Kazimierz, lat 53, zam. Zębówiec

Lista nr 16 – KWW OKS DLA POWIATU TORUŃSKIEGO

1.

KŁOSIŃSKA Mirosława, lat 38, zam. Obrowo

2.

FALKIEWICZ Janusz, lat 51, zam. Zębowo

3.

PIETRUSZEWSKA Jadwiga Mażena, lat 52, zam. Czernikówko

4.

KACZMAREK Marek, lat 31, zam. Głogowo

5.

SAJNÓG Henryka Marianna, lat 50, zam. Skrzypkowo

6.

SŁUPCZEWSKA Marzena Ewa, lat 30, zam. Osiek n/Wisłą

7.

ŻELAZKIEWICZ Małgorzata, lat 28, zam. Głogowo

8.

BALEWSKA Ewa, lat 48, zam. Osiek n/Wisłą

9.

TUTLEWSKA Joanna Magdalena, lat 34, zam. Steklin

10.

KWIATKOWSKI Marek, lat 52, zam. Czernikowo

Lista nr 17 – KWW PRZYMIERZE SAMORZĄDOWE

1.

ZAKRZEWSKI Tomasz, lat 38, zam. Łążynek

2.

ZIÓŁKOWSKI Wiesław, lat 46, zam. Ograszka

3.

KOWALSKA Łucja, lat 64, zam. Silno

4.

TARKOWSKA Alicja Joanna, lat 29, zam. Zawały

5.

ŚLIŻAK Beata Halina, lat 35, zam. Brzozówka

6.

SIEKIERSKI Wacław, lat 61, zam. Kazimierzewo

7.

MOSKAL Agata Aneta, lat 39, zam. Dzikowo

8.

KOWALSKA Beata, lat 22, zam. Czernikowo

9.

TOMCZYK Marcin, lat 32, zam. Steklinek

10.

PIOTROWSKI Przemysław, lat 26, zam. Łążyn II

Okręg Wyborczy Nr 4

Lista nr 1 – KOMITET WYBORCZY SLD

1.

BROŃCZYK Janina Bogusława, lat 57, zam. Cierpice

2.

DROZDOWSKI Andrzej Jan, lat 57, zam. Złotoria

3.

KAMIŃSKA Jadwiga, lat 69, zam. Gronowo

4.

WSZELAK Michał, lat 32, zam. Złotoria

5.

FRĄCKOWSKA Ewa, lat 64, zam. Lubicz

6.

ADAMSKI Andrzej, lat 69, zam. Wielka Nieszawka

7.

GRZYWACZEWSKA Justyna Maria, lat 36, zam. Lubicz Górny

8.

SKRZYNIECKI Marek, lat 40, zam. Mierzynek

9.

OSOWSKA Lidia, lat 31, zam. Lubicz

10.

DYBOWSKI Roman Edmund, lat 50, zam. Grębocin

Lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP

1.

SIEMIANOWSKI Andrzej Franciszek, lat 57, zam. Jedwabno

2.

MODZELEWSKI Janusz Jerzy, lat 65, zam. Mała Nieszawka

3.

TUBIELEWICZ-OLEJNIK Sylwia Angelika, lat 36, zam. Złotoria

4.

KILIŃSKI Jarosław Jacek, lat 47, zam. Lubicz Dolny

5.

ŻURAWSKA Beata, lat 37, zam. Grębocin

6.

HOPKE Jolanta, lat 51, zam. Lubicz Górny

7.

SIENKIEWICZ Jarosław Marcin, lat 47, zam. Rogowo

8.

FILUŚ Mariusz Marek, lat 47, zam. Mierzynek

9.

KORUSIEWICZ Piotr Paweł, lat 23, zam. Gronówko

10.

KIEDEWICZ Łukasz Stanisław, lat 33, zam. Lubicz Górny

Lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

1.

SYROKA Leszek, lat 62, zam. Lubicz

2.

ADAMEK Arkadiusz Jan, lat 55, zam. Lubicz

3.

KOPYCIŃSKI Zbigniew, lat 41, zam. Grębocin

4.

WURM Małgorzata, lat 40, zam. Cierpice

5.

PEJKOWSKA Kamila, lat 23, zam. Lubicz Górny

6.

PASTERNAK Piotr, lat 41, zam. Lubicz Górny

sprostowanie oświadczenia:

nie pracowałem, nie pełniłem służby i nie byłem współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 3a powołanej ustawy

7.

ZAKRZEWSKA Teresa, lat 33, zam. Krobia

8.

DUSZYŃSKI Tomasz Witold, lat 38, zam. Złotoria

Lista nr 16 – KWW OKS DLA POWIATU TORUŃSKIEGO

1.

KISIELEWSKA Barbara Jolanta, lat 61, zam. Złotoria

2.

KRYWIONEK Bronisław, lat 56, zam. Cierpice

3.

KARPIŃSKI Grzegorz, lat 49, zam. Lubicz

4.

BOROŃ Józefa Danuta, lat 57, zam. Lubicz Górny

5.

BICKI Roman, lat 43, zam. Grębocin

6.

STANISZEWSKI Dawid Jan, lat 27, zam. Jedwabno

7.

DĄBROWSKI Jan, lat 57, zam. Mała Nieszawka

8.

GRABOWSKI Adam Michał, lat 29, zam. Grębocin

9.

WÓJCIK Mirosław Marek, lat 44, zam. Lubicz Górny

10.

FALKOWSKI Łukasz Wojciech, lat 32, zam. Grębocin

Lista nr 17 – KWW PRZYMIERZE SAMORZĄDOWE

1.

RZESZOTEK Radosław, lat 36, zam. Złotoria

2.

DĄBROWICZ Julian, lat 50, zam. Mała Nieszawka

3.

JANIACZYK-DĄBROWSKA Agnieszka, lat 38, zam. Brzeźno

4.

ROGOWSKI Andrzej, lat 59, zam. Nowa Wieś

5.

BEYGER Marzena, lat 39, zam. Lubicz

6.

CHARCHUŁA Barbara, lat 55, zam. Grębocin

7.

BYKOWSKA Maria Czesława, lat 56, zam. Grabowiec

8.

ZAKRZEWSKI Sławomir Marek, lat 38, zam. Mierzynek

9.

GIZIŃSKI Stanisław, lat 78, zam. Mierzynek

Okręg Wyborczy Nr 5

Lista nr 1 – KOMITET WYBORCZY SLD

1.

KWIATKOWSKI Mirosław Marek, lat 62, zam. Zławieś Wielka

2.

ANGOWSKI Henryk, lat 55, zam. Przysiek

3.

AMTMAŃSKI Benedykt Józef, lat 59, zam. Przeczno

4.

BŁĘDOWSKI Janusz Przemysław, lat 59, zam. Górsk

5.

LIPSKA Elżbieta, lat 51, zam. Górsk

6.

MAĆKÓW Andrzej, lat 62, zam. Siemoń

7.

PIOTRKOWSKA Janina, lat 58, zam. Górsk

8.

TRZASKA Józef, lat 55, zam. Czarnowo

Lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP

1.

WALCZYŃSKI Andrzej Stefan, lat 45, zam. Zławieś Wielka

2.

MORACZEWSKI Tomasz Andrzej, lat 40, zam. Rozgarty

3.

ZIÓŁKOWSKI Bogusław Rafał, lat 59, zam. Łążyn

4.

KARPIŃSKA Maria Jolanta, lat 52, zam. Pędzewo

5.

KOŃCA Remigiusz Łukasz, lat 28, zam. Górsk

6.

CZEPIEL Maciej, lat 28, zam. Łubianka

7.

ROSIŃSKA Aleksandra Ewa, lat 21, zam. Czarne Błoto

8.

KRAUSE Grzegorz Janusz, lat 40, zam. Łubianka

Lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

1.

FIFIELSKI Janusz, lat 46, zam. Pędzewo

2.

ŻEGLARSKA Honorata Anna, lat 40, zam. Biskupice

3.

MAREK Eugeniusz, lat 59, zam. Zławieś Mała

4.

WIŚNIEWSKI Andrzej Jan, lat 48, zam. Górsk

5.

ZAJĄKAŁA Jerzy, lat 57, zam. Brąchnowo

Lista nr 16 – KWW OKS DLA POWIATU TORUŃSKIEGO

1.

SMARZ Tadeusz, lat 63, zam. Rzęczkowo

2.

SKIBA Piotr Andrzej, lat 41, zam. Brąchnowo

3.

LUBAS Edward Jakub, lat 54, zam. Górsk

4.

JAŚKIEWICZ Małgorzata, lat 44, zam. Toporzysko

5.

WOŁKOWSKI Jerzy Wojciech, lat 54, zam. Wybcz

6.

WALKOWIAK Czesława Maria, lat 58, zam. Rozgarty

7.

CZYSZKA Stefan, lat 58, zam. Przysiek

8.

DREWNOWSKI Zbigniew Józef, lat 63, zam. Zławieś Wielka

Lista nr 17 – KWW PRZYMIERZE SAMORZĄDOWE

1.

SURDYKA Jan Antoni, lat 55, zam. Zławieś Mała

2.

DRAPIEWSKI Zdzisław, lat 50, zam. Łubianka

3.

KAPSA Krzysztof Antoni, lat 48, zam. Zławieś Mała

4.

JABŁOŃSKI Kazimierz, lat 62, zam. Rozgarty

5.

PAWŁOWSKI Bogumił, lat 57, zam. Zławieś Wielka

6.

ZAKRZEWSKA Edyta Lidia, lat 42, zam. Łążyn

 

Przewodniczący

Powiatowej Komisji Wyborczej

Wojciech Modrzyński

     

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2010-11-05 14:20
 • zmodyfikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  ostatnia modyfikacja: 2010-11-16 14:20

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 9977
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2010-11-16 14:25

Banery

 • Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Ważne strony

Dane kontatkowe

Starostwo Powiatowe w Toruniu

ul. Towarowa 4-6

87-100 Toruń

tel. +48 56 662 88 88
fax +48 56 662 88 89

e-mail: starostwo@powiattorunski.pl

epuap: /lt8ks4a58b/skrytka

Godziny przyjęć

poniedziałek: 7.30 - 15.30
wtorek: 7.30 - 16.30
środa: 7.30 - 15.30
czwartek: 7.30 - 15.30
piątek: 7.30 - 14.30

Konta bankowe

Opłaty za czynności geodezyjne
38 9550 0003 2024 0201 1255 0007

Opłaty komunikacyjne, najem, czynsze itp.
76 9550 0003 2024 0201 1255 0002

Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów oraz
Powiatowy Zespół ds. Orzekania
o Niepełnosprawności
92 9550 0003 2024 0201 1255 0005

Wadium
22 9550 0003 2024 0201 1255 0004

Opłaty skarbowe
37 1160 2202 0000 0000 8344 0799

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 12004500
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-07-13 08:42

Stopka strony