Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W TORUNIU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Ankieta

Kalendarium

«marzec 2023»
PnWtŚrCzwPtSobNd
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.powiattorunski.pl

Treść strony

Rozdział 2
Podział zadań i kompetencji pomiędzy kierownictwem Starostwa

§ 6. Do wspólnych kompetencji Starosty, Wicestarosty, Członków Zarządu, Sekretarza i Skarbnika należy w szczególności:
1) koordynacja pracy Starostwa poprzez podległe im wydziały, z uwzględnieniem kompetencji Starosty jako kierownika Starostwa,
2) nadzorowanie pracy podległych im wydziałów.
§ 7. 1. Starosta jest kierownikiem Starostwa i zwierzchnikiem służbowym pracowników Starostwa.
2. Pracą Starostwa kieruje Starosta na zasadzie jednoosobowego kierownictwa przy pomocy Wicestarosty, Członków Zarządu, Sekretarza i Skarbnika oraz pracowników Starostwa zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych i samodzielnych stanowiskach.
3. Starosta jako Przewodniczący Zarządu organizuje jego pracę, kieruje bieżącymi sprawami powiatu oraz reprezentuje go na zewnątrz.
4. W czasie nieobecności Starosty, jego obowiązki pełni Wicestarosta.
5. Do kompetencji Starosty należy:
1) nadzorowanie działań Wicestarosty, Członków Zarządu, Sekretarza i Skarbnika Powiatu oraz kierowników komórek organizacyjnych Starostwa i kierowników jednostek organizacyjnych powiatu,
2) ogłaszanie uchwał organów powiatu i sprawozdań z wykonania budżetu powiatu,
3) wydawanie decyzji w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej,
4) upoważnianie Wicestarosty i innych pracowników Starostwa do wydawania w jego imieniu decyzji, o których mowa w pkt 3,
5) wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych z wyłączeniem ich zatrudniania i zwalniania,
6) określanie polityki kadrowej i płacowej w Starostwie,
7) ustalanie i zmiana zakresów czynności i odpowiedzialności między Wicestarostą, Członkami Zarządu, Sekretarzem i Skarbnikiem,
8) rozstrzyganie sporów kompetencyjnych między komórkami organizacyjnymi Starostwa,
9) wykonywanie zadań obronnych wynikających z ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej,
10) wykonywanie innych zadań i czynności zastrzeżonych dla Starosty ustawami, uchwałami Rady i Zarządu oraz wynikających z postanowień Statutu Powiatu.
6. Starosta nadzoruje i koordynuje prace komórek organizacyjnych Starostwa zgodnie ze schematem organizacyjnym Starostwa.
§ 8. 1. Wicestarosta wykonuje zadania wyznaczone przez Starostę i określone niniejszym Regulaminem.
2. W czasie nieobecności Starosty, lub niemożności wykonywania swej funkcji, zadania i kompetencje Starosty wykonuje Wicestarosta.
3. Do kompetencji Wicestarosty należy w szczególności:
1) pełnienie funkcji reprezentacyjnych w imieniu Starosty,
2) proponowanie i inicjowanie rozwiązań w zakresie funkcjonowania podporządkowanych mu komórek organizacyjnych Starostwa i jednostek organizacyjnych powiatu,
3) podpisywanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej na podstawie upoważnień udzielonych przez Starostę.
4. Wicestarosta nadzoruje i koordynuje prace komórek organizacyjnych Starostwa zgodnie ze schematem organizacyjnym Starostwa.
§ 9.1. Członkowie Zarządu wykonują zadania wyznaczone przez Starostę i określone niniejszym Regulaminem.
2. Do kompetencji Członków Zarządu należy w szczególności:
1) pełnienie funkcji reprezentacyjnych w imieniu Starosty,
2) proponowanie i inicjowanie rozwiązań w zakresie funkcjonowania podporządkowanych im wydziałów i jednostek organizacyjnych powiatu,
3) podpisywanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej na podstawie upoważnień udzielonych przez Starostę.
3. Członkowie Zarządu nadzorują i koordynują prace komórek organizacyjnych zgodnie ze schematem organizacyjnym Starostwa.
§ 10. 1. Sekretarz Powiatu zapewnia sprawne funkcjonowanie Starostwa pod względem techniczno-organizacyjnym i w tym zakresie nadzoruje działalność wszystkich komórek organizacyjnych Starostwa.
2. Do kompetencji Sekretarza należy w szczególności:
1) przedstawianie projektów Regulaminu Organizacyjnego Starostwa oraz kontrola realizacji postanowień w nim zawartych,
2) czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywanych zadań w Starostwie,
3) nadzorowanie toku przygotowania projektów uchwał Zarządu oraz prac związanych z organizacją posiedzeń Zarządu,
4) koordynowanie prac dotyczących przygotowywania i wnoszenia pod obrady Rady projektów uchwał i innych materiałów przedstawianych przez Zarząd,
5) podpisywanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej na podstawie upoważnień udzielonych przez Starostę,
6) proponowanie i inicjowanie rozwiązań w zakresie funkcjonowania nadzorowanych komórek organizacyjnych,
7) wykonywanie innych zadań powierzonych przez Starostę.
3. Sekretarz Powiatu nadzoruje i koordynuje prace komórek organizacyjnych Starostwa zgodnie ze schematem organizacyjnym Starostwa.
§ 11. 1. Skarbnik Powiatu jest głównym księgowym budżetu powiatu i odpowiada za jego prawidłową realizację.
2. Do kompetencji Skarbnika należy w szczególności:
1) nadzór nad opracowaniem projektu budżetu zgodnie z zasadami prawa finansowego i uchwałami Rady,
2) opracowywanie zbiorczych sprawozdań finansowych z wykonania budżetu i ich analiz,
3) wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości,
4) nadzór nad realizacją budżetu powiatu i zapewnienie bieżącej kontroli jego wykonania,
5) kontrasygnowanie czynności prawnych skutkujących powstawaniem zobowiązań finansowych Powiatu oraz udzielanie upoważnień innym osobom do dokonywania kontrasygnaty na czas swojej nieobecności,
6) kierowanie Wydziałem Finansowym przy pomocy zastępcy głównego księgowego budżetu powiatu,
7) wykonywanie innych zadań powierzonych przez Starostę.

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Toruńskiego
    data wytworzenia: 2021-10-29
  • opublikował: Marzena Pietruszyńska
    data publikacji: 2021-11-08 14:05

Opis strony

Redaguje: Marzena Pietruszyńska, Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich, tel. 56 662 88 10, 87-100 Toruń, ul. Towarowa 4-6, p.109

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 19659
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-02-18 08:41

Banery

  • Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji