Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

ZBIÓR AKTOW PRAWA MIEJSCOWEGO POWIATU TORUŃSKIEGO
IV KADENCJI 2010-2014

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-05-16 09:27

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-05-16 09:27
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2014-02-10 10:02

1. Uchwała Nr II/16/10 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Toruńskiego /Dz. urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2010 r. Nr 215, poz. 3002/

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-05-16 09:33
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2011-05-16 09:35

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-05-16 09:33

2. Uchwała Nr IV/29/2011 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na 2011 rok /dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2011 r. Nr 42, poz. 302/

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-05-16 09:36

3. Zarządzenie Nr 16/2011 Starosty Toruńskiego z dnia 18 marca 2011 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Toruńskiego /Dz. Urz. Woj. kuj.-Pom. z 2011 r. Nr 76, poz. 571/

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-05-16 09:41

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-05-16 09:41

4. Zarządzenie Nr 17/2011 Starosty Toruńskiego z dnia 18 marca 2011 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej w Chełmży /Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2011 r. Nr 76, poz. 572/

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-05-16 10:05

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-05-16 10:05

5. Informacja Nr 1/2011 StarostyToruńskiego z dnia 29 marca 2011 r. z wykonania budżetu Powiatu Toruńskiego za 2010 rok /Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2011 r. Nr 93, poz. 721/

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-05-16 10:08

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-05-16 10:08

6. Porozumienie z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie powierzenia prowadzenia zadania publicznego w zakresie realizacji projektu: "Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych - droga Toruń - Złotoria - Osiek - etap I" /Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2011 r. Nr 158, poz. 1337/

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-09-06 09:25
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2011-09-06 09:26

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-09-06 09:25

7. Uchwała Nr VIII/56/2011 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingach strzeżonych oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu /Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2011 r. Nr 150, poz. 1276/

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-09-06 09:28

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-09-06 09:29

8. Uchwała Nr VIII/58/2011 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie zasad używania herbu i flagi Powiatu Toruńskiego /Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2011 r. Nr 150, opoz. 1277/

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-09-06 09:31

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-09-06 09:31

9. Porozumienie Nr BD-II.3041.10.2011 z dnia 1 sierpnia 2011 r. w sprawie powierzenia prowadzenia zadania publicznego w zakresie realizacji projektu: "Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych - droga Toruń - Łubianka - Wybcz - Unisław - etp II" /Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2011 r. Nr 218, poz. 2036/

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-09-26 08:25

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-09-26 08:25

10. Uchwała Nr X/68/2011 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Toruńskiego /Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2011 r. Nr 213, poz. 1974/

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-09-26 08:29
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2012-12-10 11:36

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-09-26 08:29

11. Uchwała Nr XIV/85/2011 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu  Powiatu Toruńskiego na 2012 rok /Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2012 r. poz. 222/

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-12-10 11:37

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-12-10 11:38

12. Obwieszczenie Starosty Toruńskiego z dnia 20 lutego 2012 r. w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów na członków powiatowej społecznej rady do spraw osób niepełnosprawnych /Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2012 r. poz. 517/

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-12-10 11:48

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-12-10 11:48

13. Zarządzenie Nr 10/2012 Starosty Toruńskiego z dnia 16 marca 2012 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańców w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Toruńskiego /Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2012 r. poz. 654/

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-12-10 11:50

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-12-10 11:50

14. Zarządzenie Nr 11/2012 Starosty Toruńskiego z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej w Chełmży prowadzonej przez Powiat Toruński /Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2012 r. poz. 704/

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-12-10 11:53

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-12-10 11:53

15. Uchwała Nr XVI/98/2012 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na terenie powiatu toruńskiego na cele nie związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu /Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2012 r. poz. 813/

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-12-10 11:55

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-12-10 11:55

16. Uchwała Nr XVI/99/2012 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka oraz osoby pełnoletniej w pieczy zastępczej /Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2012 r. poz. 824/

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-12-10 11:58

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-12-10 11:58

17. Uchwała Nr XVI/112/2012 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 30 sierpnia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata /Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2012 r. poz. 1909/

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-12-10 12:01
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2012-12-10 12:05

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-12-10 12:02

18. Uchwała Nr XXIV/132/2012 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 23 listopada 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Toruński oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów /Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2012 r. poz. 3214/

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-12-10 12:03

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-12-10 12:04

19. Uchwała Nr XXV/135/2012 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia opłat na 2013 rok za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingach strzeżonych oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu /Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2012 r. poz. 3827/.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-03-06 13:39
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Wnuczyńska
   data wytworzenia: 2013.03.06
  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2013-03-06 13:40

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-03-06 13:39

20. Uchwała Nr XXV/139/2012 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 14 grudnia 2012 r,. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na 2013 rok /Dz. urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2013 r. poz. 446/

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-03-06 13:41
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Wnuczyńska
   data wytworzenia: 2013.03.06
  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2013-03-06 13:42

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-03-06 13:41

21. Zarządzenie Nr 10/2013 Starosty Toruńskiego z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Toruńskiego /Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2013 r. poz. 1171/

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-07-31 13:02

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-07-31 13:02

22. Zarządzenie Nr 11/2013 Starosty Toruńskiego z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej w Chełmży prowadzonej przez Powiat Toruński /Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2013 r. poz. 1172/

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-07-31 13:05

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-07-31 13:05

23. Informacja nr 1/2013 Starosty Toruńskiego z dnia 17 czerwca 2013 r. z wykonania budżetu Powiatu Toruńskiego za 2012 rok /Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2013 r. poz. 2388/

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-07-31 13:06

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-07-31 13:06

24. Uchwała Nr XXXII/176/2013 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Toruńskiego na lata 2013-2016 /Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2013 r. poz. 2475/

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-07-31 13:08

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-07-31 13:08

25. Uchwała Nr XXXV/189/2013 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 27 września 2013 r. w sprawie ustalenia opłat na 2014 rok za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingach strzeżonych oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu /Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2013 r. poz. 3023/

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Wnuczyńska
  data wytworzenia: 2014-02-10
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-02-10 09:53
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Wnuczyńska
   data wytworzenia: 2014-02-10
  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2014-02-10 09:54

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-02-10 09:53

26. Uchwała Nr XXXVI/193/2013 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 7 listopada 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka oraz osoby pełnoletniej w pieczy zastępczej /Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2013 r. poz. 3417/

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Wnuczyńska
  data wytworzenia: 2014-02-10
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-02-10 09:56
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Wnuczyńska
   data wytworzenia: 2014-02-10
  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2014-02-10 09:57

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-02-10 09:56

27. Uchwała Nr XXXVII/201/2013 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Pwoiatu Toruńskiego na rok 2014 /Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2013 r. poz. 4180/

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Wnuczyńska
  data wytworzenia: 2014-02-10
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-02-10 09:58
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Wnuczyńska
   data wytworzenia: 2014-02-10
  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2014-02-10 09:59

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-02-10 09:58

28. Uchwała Nr XXXVIII/208/2014 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 16 stycznia 2014 w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej i Medalu Honorowego za Zasługi dla Powiatu Toruńskiego, zasad i trybu ich nadawania i wręczania oraz sposobu noszenia odznaki /Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2014 r. poz. 239/

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Wnuczyńska
  data wytworzenia: 2014-02-10
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-02-10 10:00
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Wnuczyńska
   data wytworzenia: 2014-02-10
  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2014-02-10 10:01

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-02-10 10:01

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5371
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2014-02-10 10:05

Banery

 • Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Ważne strony

Dane kontatkowe

Starostwo Powiatowe w Toruniu

ul. Towarowa 4-6

87-100 Toruń

tel. +48 56 662 88 88
fax +48 56 662 88 89

e-mail: starostwo@powiattorunski.pl

epuap: /lt8ks4a58b/skrytka

Godziny przyjęć

poniedziałek: 7.30 - 15.30
wtorek: 7.30 - 16.30
środa: 7.30 - 15.30
czwartek: 7.30 - 15.30
piątek: 7.30 - 14.30

Konta bankowe

Opłaty za czynności geodezyjne
38 9550 0003 2024 0201 1255 0007

Opłaty komunikacyjne, najem, czynsze itp.
76 9550 0003 2024 0201 1255 0002

Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów oraz
Powiatowy Zespół ds. Orzekania
o Niepełnosprawności
92 9550 0003 2024 0201 1255 0005

Wadium
22 9550 0003 2024 0201 1255 0004

Opłaty skarbowe
37 1160 2202 0000 0000 8344 0799

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 12461100
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-10-21 11:40

Stopka strony