Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

WYJAŚNIENIE TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO Z DNIA 7.12.2016

Pytanie 1

Czy Zamawiający jest zainteresowany usługą Poczta Firmowa ?

W rozdziale 1 pkt. 2) Zapytania ofertowego, Zamawiający wskazuje, że „do zakresu usług należy także odbiór przesyłek z siedziby Zamawiającego we wszystkie dni robocze”.

Wykonawca oświadcza, że istnieje taka możliwość, z tym że, usługa ta jest dodatkowo płatna.

Ad.1

Zamawiający jest zainteresowany usługą Poczta Firmowa, z tym, że decyzje będą podejmowane dopiero po przeanalizowaniu ofert i ocenie opłacalności skorzystania z takiej usługi

Pytanie 2

Wykonawca wnosi o doprecyzowanie zapisów w rozdziale 1 pkt. 5) i 10) Zapytania ofertowego; dotyczących zwrotnego potwierdzenia odbioru.

Uwaga; Zamawiający będzie mógł stosować druk „zwrotnego potwierdzenia odbioru” nakładu Wykonawcy (tzw. żółte zwrotki), natomiast w przypadku spraw administracyjnych, Zamawiający stosuje druk „zwrotnego potwierdzenia odbioru” własnego nakładu (tzw. białe zwrotki).

Ad.2

Zapis w rozdziale 1 pkt. 5) po doprecyzowaniu (wykreśleniu zapisu w nawiasie) powinien brzmieć:

Przez ZPO (zwrotne potwierdzenie odbioru – tzw. białe zwrotki) rozumie się zwrot pokwitowanego przez adresata potwierdzenia odbioru.

W przypadku spraw administracyjnych, Zamawiający będzie stosował druk „zwrotnego potwierdzenia odbioru” własnego nakładu (tzw. białe zwrotki), natomiast druk „zwrotnego potwierdzenia odbioru” nakładu Wykonawcy (tzw. żółte zwrotki) ),

Pytanie 3

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu w rozdziale 4 pkt. 1) Warunki płatności na:

„Przelew na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze będzie realizowany w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury VAT” ?

Ad.3

Tak

Pytanie 4

Czy formularz cenowy, do zapytania ofertowego Załącznik nr 2, dotyczy tylko usług w obrocie krajowym?

Uwaga; przedmiotowy załącznik zatytułowany jest „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu” natomiast w kolumnie „Rodzaje przesyłek” brak określenia krajowe / zagraniczne.

Ad.4

Tak, formularz cenowy, do zapytania ofertowego Załącznik nr 2, dotyczy tylko usług w obrocie krajowym.

Przesyłki zagraniczne są pozycją marginalną w stosunku do przesyłek krajowych, w związku z czym brak jest zapytania o koszt tych usług w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego. 

Metryka

  • opublikował: Ryszard Bukowski
    data publikacji: 2016-12-12 14:46

« wstecz

Opis strony

Redaguje: Karolina Gorczyńska, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu, tel. 056 662 87 61, 87-100 Toruń, ul. Towarowa 4-6, p. 57

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 42724
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2018-12-11 09:42

Banery

  • Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Ważne strony

Dane kontatkowe

Starostwo Powiatowe w Toruniu

ul. Towarowa 4-6

87-100 Toruń

tel. +48 56 662 88 88
fax +48 56 662 88 89

e-mail: starostwo@powiattorunski.pl

epuap: /lt8ks4a58b/skrytka

Godziny przyjęć

poniedziałek: 7.30 - 15.30
wtorek: 7.30 - 16.30
środa: 7.30 - 15.30
czwartek: 7.30 - 15.30
piątek: 7.30 - 14.30

Konta bankowe

Opłaty za czynności geodezyjne
38 9550 0003 2024 0201 1255 0007

Opłaty komunikacyjne, najem, czynsze itp.
76 9550 0003 2024 0201 1255 0002

Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów oraz
Powiatowy Zespół ds. Orzekania
o Niepełnosprawności
92 9550 0003 2024 0201 1255 0005

Wadium
22 9550 0003 2024 0201 1255 0004

Opłaty skarbowe
37 1160 2202 0000 0000 8344 0799

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 12483176
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-10-28 09:36

Stopka strony