Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Newsletter

Newsletter
Chcesz otrzymywać informacje na temat Biuletynu? Zapisz się!

Nawigacja

Treść strony

Obwieszczenie Starosty Toruńskiego

Starosta Toruński informuje o prowadzonym postępowaniu w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość przejętą decyzją Starosty Toruńskiego z dnia 25 maja 2017r. znak ABA.6740.4.23.2017.LK, na rzecz Gminy Lubicz. Zgodnie z księgą wieczystą TO1T/00016378/5 nieruchomość stanowi współwłasność JULIANA i JANINY KRZEWIŃSKICH, jednakże Starosta Toruński posiada informację, iż współwłaściciel nieruchomości, Pan Julian Krzewiński nie żyje, a kwestia następstwa prawnego nie została uregulowana.

Obwieszczenie Starosty Toruńskiego

Starosta Toruński informuje o wszczęciu z urzędu postępowania w sprawie nieodpłatnego nabycia z dniem 1 stycznia 2016r. z mocy prawa przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości oznaczonych geodezyjnie jako działki nr 279/20, 279/21 i 279/22 o łącznej powierzchni 0,2553 ha, zapisane w księdze wieczystej nr TO1T/00057077/4- stanowiące dotąd własność Toruńskiej Oficyny Poligraficznej „IBIS” sp. z o.o. z siedzibą w Małej Nieszawce oraz udziału w wysokości 1/2 części nieruchomości oznaczonej jako działka nr 279/19 o pow. 0,0327 ha, zapisanej w księdze wieczystej nr TO1T/00057078/1- stanowiącej współwłasność Toruńskiej Oficyny Poligraficznej „IBIS” sp. z o.o. z siedzibą w Małej Nieszawce oraz Pana Andrzeja Wilmanowicza.

Konsultacje społeczne "Programu rozwoju powiatu toruńskiego na lata 2017-2020"

Zarząd Powiatu Toruńskiego ma przyjemność zaprosić Państwa do udziału w konsultacjach społecznych „Programu rozwoju powiatu toruńskiego na lata 2017-2020”. Konsultacje społeczne prowadzone będą w dniach od 27.10.2017r. do 03.11.2017r.
Uwagi i wnioski, które  można składać w formie pisemnej za pomocą „Formularza zgłaszania uwag”, przyjmowane będą do dnia 03.11.2017 roku włącznie, natomiast dostarczone po upływie tego terminu nie będą rozpatrywane. Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Toruniu, tel.: 56 662 88 51.

Obwieszczenie Starosty Toruńskiego

Starosta Toruński informuje o wszczęciu z urzędu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym - działki oznaczone geodezyjnie nr 79/3 o pow. 0,0167- wydzielona z działki nr 79/2 o pow. 1,8400 ha oraz nr 250/2 o pow. 0,0038 ha- wydzielona z działki nr 250/1 o pow. 1,4500 ha, zapisane w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych w Toruniu oznaczonej numerem TO1T/00008124/1, które stały się dnia 18.09.2017r. z mocy prawa własnością Powiatu Toruńskiego w związku z realizacją inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa dróg powiatowych nr 2016C, 2018C i 2019C poprzez budowę drogi rowerowej Warszewice- Biskupice- Brąchnowo- Pigża- Leszcz” zatwierdzoną decyzją Starosty Toruńskiego z dnia 10 sierpnia 2017r. znak ABA.6740.5.69.2017.LK.

Obwieszczenie Starosty Toruńskiego

Starosta Toruński zawiadamia o prowadzonym postępowaniu o ustalenie odszkodowania za nieruchomość przejętą decyzją Starosty Toruńskiego z dnia 29 grudnia 2016 r. znak ABA. 6740.6.180.2016.LK, na rzecz Powiatu Toruńskiego na cele realizacji inwestycji drogowej pod nazwą ”Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze powiatowej nr 2011C Turzno-Papowo Toruńskie w km. 4+071 do 7+171, na łączną długość 3,100 km”, oznaczoną geodezyjnie jako: działka  nr 203/7 o pow. 0,0812 ha – wydzielona z działki 203/6, obręb Papowo Toruńskie, gmina Łysomice, zapisaną w księdze wieczystej nr TO1T/00027947/5 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Toruniu.

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 68598
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2017-11-10 10:35

Baner

Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Dane kontatkowe

Starostwo Powiatowe w Toruniu

ul. Towarowa 4-6

87-100 Toruń

tel. +48 56 662 88 88
fax +48 56 662 88 89

e-mail: starostwo@powiattorunski.pl

Godziny przyjęć

poniedziałek: 7.30 - 15.30
wtorek: 7.30 - 16.30
środa: 7.30 - 15.30
czwartek: 7.30 - 15.30
piątek: 7.30 - 14.30

Konta bankowe

Opłaty za czynności geodezyjne
38 9550 0003 2024 0201 1255 0007

Opłaty komunikacyjne, najem, czynsze itp.
76 9550 0003 2024 0201 1255 0002

Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów
92 9550 0003 2024 0201 1255 0005

Wadium
22 9550 0003 2024 0201 1255 0004

Opłaty skarbowe
37 1160 2202 0000 0000 8344 0799

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 8610058
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2017-11-20 12:48

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl