Ścieżka nawigacyjna

 • OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY

Treść strony

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu

Toruń, 25 września 2019 roku

GD.ZUZ.5.421.548.2018.JL

Obwieszczenie

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 roku poz. 2096 z późn. zm.) w związku z art. 401 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne (Dz.U. z 2018 roku, poz. 2268 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 25 września 2019 roku wydałem decyzję z dnia 25 września 2019 roku znak: GD.ZUZ.5.421.548.2018.JL udzielającą Gminie Lubicz, ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz, w której imieniu działa Zarząd Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu, ul. Toruńska 36A, 87-162 Lubicz, pozwoleń wodnoprawnych na przebudowę urządzenia wodnego – istniejącego rowu melioracyjnego „R-B” zlokalizowanego na działce geod. nr 47/13 obręb 0001 Brzozówka, gm. Obrowo polegającą na budowie wylotu 600 projektowanej kanalizacji deszczowej wraz ze wzmocnieniem skarp i dna, wykonanie urządzenia wodnego – kanałów drenażowych o średnicy 100 – 200 mm podłączonych do projektowanej kanalizacji, wykonanie urządzeń odwadniających obiekt budowlany – w postaci igłofiltrów, usługę wodną, tj. trwałe odwodnienie wykopu budowlanego kanalizacji deszczowej, odprowadzanie wód z wykopów budowlanych – za pomocą projektowanych igłofiltrów i kanałów drenażowych do projektowanej kanalizacji deszczowej i dalej do urządzenia wodnego – rowu melioracyjnego „R-B” poprzez projektowany wylot, długotrwałe obniżenie poziomu zwierciadła wody podziemnej – wynikające z powyższych działań, usługę wodną – odprowadzanie do urządzenia wodnego, tj. rowu melioracyjnego „R-B” wód opadowych lub roztopowych ujętych w zamknięty system kanalizacji deszczowej poprzez projektowany wylot na działce geod. nr 47/13 obręb 0001 Brzozówka, gm. Obrowo, w związku z realizacją przedsięwzięcia pn.: „Kanalizacja deszczowo-drenażowa w Krobi ul. Olszynowa, Jaśminowa, Okrągła, Orzechowa, Osiedlowa, Jesionowa, Długa, Owocowa, Srebrna”.
Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią niniejszej decyzji w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie Zarząd Zlewni w Toruniu, ul. Popiełuszki 3, 87-100 Toruń, Dział Zgód Wodnoprawnych, pokój nr, w godzinach pracy urzędu, tj. od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 16.00.
Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Dyrektor
Władysław Kołybski

drukuj (Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu)

Metryka

 • [treść archiwalna]
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Łukasz Ziemkiewicz
  data wytworzenia: 2019-10-02
 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2019-10-02 14:25

Metryka

 • [treść archiwalna]
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Łukasz Ziemkiewicz
  data wytworzenia: 2019-10-02
 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2019-10-02 14:25

« wstecz

Opis strony

Redaguje: Marzena Pietruszyńska, Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich, tel. 56 662 88 10, 87-100 Toruń, ul. Towarowa 4-6, p.101

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 131996
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-12-04 08:30

Banery

 • Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Ważne strony

Dane kontatkowe

Starostwo Powiatowe w Toruniu

ul. Towarowa 4-6

87-100 Toruń

tel. +48 56 662 88 88
fax +48 56 662 88 89

e-mail: starostwo@powiattorunski.pl

epuap: /lt8ks4a58b/skrytka

Godziny przyjęć

poniedziałek: 7.30 - 15.30
wtorek: 7.30 - 16.30
środa: 7.30 - 15.30
czwartek: 7.30 - 15.30
piątek: 7.30 - 14.30

Konta bankowe

Opłaty za czynności geodezyjne
38 9550 0003 2024 0201 1255 0007

Opłaty komunikacyjne, najem, czynsze itp.
76 9550 0003 2024 0201 1255 0002

Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów oraz
Powiatowy Zespół ds. Orzekania
o Niepełnosprawności
92 9550 0003 2024 0201 1255 0005

Wadium
22 9550 0003 2024 0201 1255 0004

Opłaty skarbowe
37 1160 2202 0000 0000 8344 0799

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 11027038
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-12-09 13:46

Stopka strony