Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W TORUNIU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Ankieta

Kalendarium

«luty 2023»
PnWtŚrCzwPtSobNd
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.powiattorunski.pl

Treść strony

Nieodpłatna pomoc prawna – konkurs rozstrzygnięty

Uchwała Nr 674/2022
Zarządu Powiatu Toruńskiego
z dnia 30 listopada 2022 roku

w sprawie wyboru ofert na powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w Powiecie Toruńskim na 2023 rok

Na podstawie art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j.Dz.U.2021.945) oraz art. 11 ust. 1 pkt 2 i art. 15 ust. 2g, 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2022.1327 z późn.zm.), w nawiązaniu do uchwały Nr 657/2022 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 3 listopada 2022 roku w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadania zleconego z zakresu administracji rządowej w roku 2023 przez organizacje pozarządowe w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Toruńskim uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Rozstrzyga się otwarty konkurs ofert nr 3/2022 na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego, zwanej dalej „organizacją pozarządową”, prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Toruńskim na rok 2023.
2. W celu realizacji zadania o którym mowa powyżej wybiera się:
a) ofertę złożoną przez Fundację Togatus Pro Bono z siedzibą w Olsztynie, powierzając jej prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej z przeznaczeniem na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej. Na realizację zadania przeznacza się dotację w wysokości 60.060,00zł (słownie sześćdziesiąt tysięcy sześćdziesiąt złotych groszy zero),
b) ofertę złożoną przez Stowarzyszenie Zaborskie Towarzystwo Naukowe z siedzibą w Brusach, powierzając mu prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej z przeznaczeniem na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Na realizację zadania przeznacza się dotację w wysokości 60.060,00zł (słownie sześćdziesiąt tysięcy sześćdziesiąt złotych groszy zero).
3. Wykaz punktów powierzonych wyłonionym organizacjom stanowi załącznik do uchwały.

§ 2. Wyłonionym organizacjom powierza się zadania z zakresu edukacji prawnej, realizowane w związku z problemami zgłaszanymi w trakcie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia poradnictwa obywatelskiego, w wymiarze co najmniej jednego zadania na rok. Na realizację działań edukacyjnych przeznacza się dotację w wysokości 3.960,00zł (słownie trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt złotych groszy zero) dla każdej z organizacji.

§ 3. Uchwała podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej powiatu toruńskiego, a także wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Toruniu przy ul. Towarowej 4-6.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Toruńskiemu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący posiedzenia
Starosta Toruński
(-) Marek Olszewski


Załącznik do uchwały nr 674/2022
Zarządu Powiatu Toruńskiego
z dnia 30 listopada 2022 roku

Nieodpłatna pomoc prawna/ poradnictwo obywatelskie
Wykaz punktów przeznaczonych do powierzenia prowadzenia przez organizacje pozarządowe wyłonione w otwartym konkursie ofert na 2023 rok

 1. Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
  Zaborskie Towarzystwo Naukowe, ul. Dworcowa 18, 89-632 Brusy
  • Poniedziałek 15:00-19:00, UG Chełmża, ul. Wodna 2
  • Wtorek 10:00-14:00, Lubicz Dolny, ul. Toruńska 24
  • Środa 15:00-19:00, UG Chełmża, ul. Wodna 2
  • Czwartek 10:00-14:00, G Czernikowo, ul. Słowackiego 12, p. nr 14, I piętro
  • Piątek 15:00-19:00, Zławieś Wielka, Świetlica Integracyjna /GOPS/ ul. Słoneczna 28, p. nr 11
 2. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej
  Fundacja Togatus Pro Bono, ul. Warmińska 7/1, 10-544 Olsztyn
  • Poniedziałek 10:00-14:00, Lubicz Dolny, ul. Toruńska 24
  • Wtorek 15:00-19:00, UG Chełmża, ul. Wodna 2
  • Środa 15:00-19:00, Budynek byłego Ośrodka Kultury w Małej Nieszawce, ul. Leśna 1
  • Czwartek 10:00-14:00, Lubicz Dolny, ul. Toruńska 24
  • Piątek 10:00-14:00, Lubicz Dolny, ul. Toruńska 24

drukuj (Nieodpłatna pomoc prawna – konkurs rozstrzygnięty)

Metryka

 • [treść archiwalna]
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Pietruszyńska
  data wytworzenia: 2022-11-30
 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2022-12-01 10:49

Metryka

 • [treść archiwalna]
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Toruńskiego
  data wytworzenia: 2022-11-30
 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2022-12-01 10:53

Zaproszenie do udziału w pracy komisji konkursowej

W związku z ogłoszonym przez Zarząd Powiatu Toruńskiego otwartym konkursem ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej/nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych do pracy w komisji konkursowej. Zadaniem członków komisji będzie ocena ofert konkursowych za pomocą kryteriów zawartych w ogłoszeniu konkursowym i uczestnictwo w posiedzeniu (lub posiedzeniach) komisji.

Prosimy o zgłaszanie kandydatur do pracy w komisji do dnia 14 listopada 2022 roku na formularzu zgłoszeniowym (do pobrania poniżej). Zgłoszenia należy przesyłać na adres Starostwa Powiatowego w Toruniu, ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń, pocztą elektroniczną na adres bip@powiattorunski.pl lub faxem nr (56) 662 88 89. Decyduje data wpływu.

Praca w komisji ma charakter społeczny, nie ma możliwości zwrotu kosztów podróży.

Posiedzenia Komisji odbywają się w siedzibie Starostwa w godzinach pracy urzędu. 


Ważne:
Członkowie komisji nie mogą być powiązani z organizacjami składającymi ofertę w ogłoszonym konkursie, tj. nie mogą być ich członkami, wolontariuszami, pracownikami ani pozostawać w takich relacjach, które mogłyby wywoływać podejrzenie o stronniczość. Wyboru kandydatów do komisji dokona Starosta Toruński we współpracy z zespołem radców prawnych. O wynikach naboru będziemy Państwa informować.

W przypadku pytań prosimy o kontakt na adres e-mail bip@powiattorunski.pl  lub pod nr tel. (56) 662 88 10

Toruń, 8 listopada 2022 roku

Metryka

 • [treść archiwalna]
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Pietruszyńska
  data wytworzenia: 2022-11-07
 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2022-11-08 15:00

Metryka

 • [treść archiwalna]
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Pietruszyńska
  data wytworzenia: 2022-11-07
 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2022-11-08 15:00

Nieodpłatna pomoc prawna i poradnictwo obywatelskie - otwarty konkurs ofert

Otwarty konkurs ofert Nr 3/2022
na realizację zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1b i 22a, art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2022r., poz. 1327), oraz na podstawie art. 11 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021r., poz. 945 j.t.)

Zarząd Powiatu Toruńskiego
ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie
organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego, 
zwanej dalej „organizacją pozarządową”, prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej,
nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Toruńskim na rok 2023

 1. Cel konkursu
  Konkurs ma na celu wyłonienie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego, która będzie prowadziła w Powiecie Toruńskim punkt nieodpłatnej pomocy prawnej lub punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego od 1 stycznia 2023r. do 31 grudnia 2023r.
 2. Rodzaj zadania
  1. Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego z przeznaczeniem na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Toruńskim w 2023 roku:
   Punkt nieodpłatnego poradnictwa z siedzibą:
   • UG Lubicz, Lubicz Dolny ul. Toruńska 24
   • UG Chełmża, ul. Wodna 2
   • Mała Nieszawka, ul. Leśna 1
  2. Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego z przeznaczeniem na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Toruńskim w 2023 roku:
   Punkt nieodpłatnego poradnictwa z siedzibą:
   • UG Chełmża, ul. Wodna 2
   • UG Lubicz, Lubicz Dolny ul. Toruńska 24
   • UG Czernikowo, ul. Słowackiego 12
   • Zławieś Wielka, ul. Słoneczna 28
 3. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania
  Na realizację zadania określonego w punkcie II ppkt 1 i 2, planuje się przeznaczyć łącznie dotację w wysokości 120.120,00 zł (słownie: sto dwadzieścia tysięcy, sto dwadzieścia złotych, groszy zero).
 4. Podmioty uprawnione do złożenia oferty 
  powierzenie prowadzenia punktu na obszarze Powiatu Toruńskiego może ubiegać się organizacja pozarządowa wpisana na listę prowadzoną przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (art. 11 ust. 6 i art. 11d ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej…).
 5. Zasady przyznawania dotacji
  1. Zasady przyznawania dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego określają przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
  2. Dotacja zostanie przyznana na podstawie wybranej oferty i zawartej umowy wraz z obowiązkiem rozliczenia się po zrealizowaniu zadania. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
 6. Warunki składania ofert oraz wymagane dokumenty:
  1. Oferta winna być zgodna ze wzorem zawartym w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057) w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.
  2. Oferta może zostać złożona na prowadzenie dwóch punktów łącznie bądź na każdy oddzielnie, przy czym Zleceniodawca zastrzega prawo do powierzenia wyłonionej organizacji prowadzenie jednego punktu niezależnie od formy złożonej oferty.
  3. Oferty mogą być składane na powierzenie prowadzenia punktu przeznaczonego na: 
   • udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego albo
   • udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
    Wymagane dokumenty:
  4. Aktualny odpis z rejestru (KRS) lub inny dokument potwierdzający status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących.
  5. W przypadku gdy organizacja nie podlega wpisowi w Krajowym Rejestrze Sądowym – statut.
  6. W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotu składającego ofertę niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta.
  7. Dokument potwierdzający uzyskanie wpisu na listę Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.
  8. Oświadczenie o możliwości współpracy z mediatorem w celu zapewnienia ustawowego obowiązku prowadzenia nieodpłatnej mediacji.
  9. Organizacja pozarządowa w ramach oferty może przedstawić dodatkowo porozumienia o wolontariacie zawarte z osobami, które będą wykonywały świadczenia w ramach prowadzonego punktu, w tym służyły asystą osobom mającym trudności w samodzielnej realizacji porady, w szczególności z powodu niepełnosprawności, podeszłego wieku albo innych okoliczności życiowych.
   Kopie wymaganych załączników powinny być potwierdzone przez oferenta za zgodność z oryginałem. Oferta złożona bez wymaganych załączników jest niekompletna i zostanie odrzucona z przyczyn formalnych.
 7. Termin i warunki realizacji zadania 
  1. Zadanie z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej polegającej na prowadzeniu punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu przez co najmniej 4 godziny dziennie ma być zrealizowane w 2023 roku, tj. od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r., zgodnie ze szczegółowymi warunkami realizacji zadania określonymi w umowie.
  2. W przypadku, gdy liczba osób uprawnionych, którym ma zostać udzielona nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, uniemożliwia sprawne funkcjonowanie punktów, czas trwania dyżuru może ulec wydłużeniu do co najmniej 5 godzin dziennie we wszystkich punktach na obszarze powiatu. Wydłużenie czasu trwania dyżuru następuje na żądanie starosty. Wydłużenie czasu trwania dyżuru nie powoduje zwiększenia środków przeznaczonych na realizację zadania w danym roku.
  3. Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824 z późn. zm.), może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.
  4. Organizacja pozarządowa zobowiązana jest do wykonania zadania zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej… (Dz.U.2021.945j.t.).
  5. Organizacji pozarządowej w ramach umowy powierza się jednocześnie zadania z zakresu edukacji prawnej w wymiarze co najmniej jednego zadania na rok na każdy punkt.
 8. Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert
  1. Wyboru ofert dokonuje się w oparciu o zasady określone w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2022r., poz. 1327).
  2. Przy wyborze oferty brane będą pod uwagę następujące kryteria: 
   Kryteria oceny ofert
   1. Ocena możliwości realizacji zadania publicznego
    • zgodność oferowanego zadania z ogłoszeniem
    • oferta przygotowana w sposób przejrzysty
    • zrozumiały i kompletny opis proponowanych działań
     • liczba punktów
      NPP 0 - 5
      NPO 0 – 5
   2. Ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania
    • kalkulacja przedstawiona w sposób zrozumiały, kompletny, zawierająca realne i mierzalne wskaźniki
    • kosztorys zgodny z opisem zadania
     • liczba punktów
      NPP 0 - 5
      NPO 0 – 5
   3. Ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja będzie realizować zadanie
    • liczba osób, kwalifikacje, doświadczenie zawodowe wskazanych osób
    • świadczenie nieodpłatnej pomocy przez adwokata lub racę prawnego
    • ocena możliwości wykonania zadania przez wskazanych wykonawców (działający na terenie powiatu lub sąsiednich powiatów)
    • proponowane działania własne organizacji w celu promowania npp i npo
    • różnorodność działań edukacyjnych
     • liczba punktów
      NPP 0 - 10 
      NPO 0 – 10
   4. Wkład rzeczowy – opis posiadanych zasobów
    • liczba punktów
     NPP 0 - 3
     NPO 0 – 3
   5. Wkład osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków
    • liczba punktów
     NPP 0 - 5
     NPO 0 – 5
   6. Analiza i ocena realizacji (przez org.) zleconych zadań publicznych z zakresu npp/npo w latach poprzednich – doświadczenie, referencje
    • liczba punktów
     NPP 0 - 3
     NPO 0 - 3
  3. Komisja konkursowa powołana uchwałą Zarządu Powiatu przedłoży Zarządowi propozycję oferty najkorzystniejszej, której zaproponuje się udzielenie dotacji.
  4. Rozstrzygnięcie konkursu w terminie 7 dni od dokonania wyboru przez Zarząd Powiatu, podaje się do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.powiattorunski.pl) w zakładce „Ogłoszenia i komunikaty” oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Toruniu (www.powiattorunski.pl) w zakładce „Aktualności”. Decyzja Zarządu jest ostateczna i nie stosuje się od niej trybu odwoławczego.
  5. W przypadku gdy w otwartym konkursie ofert nie wpłynęła żadna oferta na powierzenie prowadzenia punktu przeznaczonego na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego albo żadna ze złożonych ofert nie spełnia wymogów konkursu w części dotyczącej świadczenia w punkcie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, organizacji pozarządowej powierza się prowadzenie wszystkich punktów z przeznaczeniem na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej.
  6. O wyborze oferty i przyznaniu dofinansowania oferent zostanie powiadomiony telefonicznie, mailem lub pisemnie. Umowa na powierzenie realizacji zadania podpisana zostanie bez zbędnej zwłoki po ogłoszeniu wyników otwartego konkursu ofert.
  7. Oferty wraz z dokumentami nie będą zwracane oferentowi.
  8. Zarząd Powiatu Toruńskiego zastrzega sobie prawo odstąpienia od rozstrzygnięcia w części lub całości otwartego konkursu ofert bez podania przyczyny.
 9. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
  1. Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w ramach realizacji otwartego konkursu ofert jest Starosta Toruński z siedzibą w Toruniu ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń, dane kontaktowe Administratora danych: tel.: 56 662 88 00, e-mail: starostwo@powiattorunski.pl
  2. Do kontaktów w sprawie ochrony danych powołano Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować tel. 56 662 89 60, e-mail: iod@powiattorunski.pl lub listownie na adres Administratora.
  3. Można kontaktować się z nami w następujący sposób: listownie (na adres Administratora), e-mailowo i telefonicznie (podane w punkcie 1 i 2).
  4. Dane osobowe zawarte w ofercie będą wykorzystane w celu wypełnienia obowiązku określonego w przepisach prawa dotyczących przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Toruńskiego w 2023 roku. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest ustawa z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawa z 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.
  5. Dane osobowe zawarte w ofercie mogą być przekazywane lub udostępniane do celów kontrolnych, innym podmiotom na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe zawarte w ofercie będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji tych zadań oraz okres określony przepisami kancelaryjnymi i archiwalnymi (Rozp. Prezesa Ministrów z 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akty oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych).
  7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwi wzięcie udziału w otwartym konkursie ofert.
  8. Oferent posiada prawo dostępu do treści danych osobowych w ofercie i ich sprostowania oraz prawo ograniczenia przetwarzania i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
  9. Oferent ma prawo wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
  10. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
  11. Państwa dane nie będą przekazane do państwa poza Unię Europejską lub do organizacji międzynarodowej.
 10. Termin i miejsce składania ofert
  1. Oferty należy składać w terminie do dnia 25 listopada 2022 roku, do godz. 13:00, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Toruniu (parter – biuro podawcze), bądź za pośrednictwem poczty lub kuriera – na adres: Starostwo Powiatowe w Toruniu, ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń w zamkniętej kopercie oznaczonej napisem „Otwarty konkurs ofert na powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Toruńskim na rok 2023”. Na kopercie musi być umieszczona nazwa oferenta oraz jego adres. 
  2. Formularz oferty w formie elektronicznej jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.powiattorunski.pl) w zakładce „Ogłoszenia i komunikaty” oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Toruniu (www.powiattorunski.pl) w zakładce „Aktualności”. 
  3. Oferty, które zostaną złożone na niewłaściwych drukach, niekompletne oraz po wyznaczonym terminie (decyduje data wpływu do Starostwa), nie będą brane pod uwagę w konkursie i zostaną odrzucone z przyczyn formalnych. 
  4. Oferty przesłane faksem bądź złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej nie będą rozpatrywane.
  5. Oferty, które nie zostały podpisane, są niezgodne z obowiązującym wzorem, a także, których wnioskowana kwota dotacji przypadająca na ofertę przekroczy 120.120,00 zł nie będą rozpatrywane.
  6. Nie przewiduje się możliwości uzupełniania oferty, która została złożona w stanie niekompletnym.

Realizując zadanie w 2021 roku Zarząd Powiatu Toruńskiego w wyniku ogłoszonego otwartego konkursu ofert wyłonił dwie organizacje pozarządowe przeznaczając dotację w wysokości 120.120,00zł (słownie: sto dwadzieścia tysięcy sto dwadzieścia złotych). 

Realizując zadanie w 2022 roku Zarząd Powiatu Toruńskiego w wyniku ogłoszonego otwartego konkursu ofert wyłonił dwie organizacje pozarządowe przeznaczając dotację w wysokości 120.120,00zł (słownie: sto dwadzieścia tysięcy sto dwadzieścia złotych). 

Metryka

 • [treść archiwalna]
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Pietruszyńska
  data wytworzenia: 2022-11-03
 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2022-11-04 12:56

Metryka

 • [treść archiwalna]
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Pietruszyńska
  data wytworzenia: 2022-11-03
 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2022-11-04 12:56

« wstecz

Opis strony

Redaguje: Marzena Pietruszyńska, Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich, tel. 56 662 88 10, 87-100 Toruń, ul. Towarowa 4-6, p.109

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 270078
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-02-01 13:50

Banery

 • Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji