Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Karta informacyjna SP-117

 1. Nazwa procedury:
  Zatwierdzenie dokumentacji geologicznej
  w tym:
  • geologiczna złoża kopaliny;
  • hydrogeologiczna;
  • geologiczno-inżynierska;
 2. Nazwa wydziału:
  Wydział Środowiska,
  ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń,
  tel. 56 662 88 58, I piętro, pokój nr 161
 3. Podstawa prawna:
 4. Wymagane dokumenty:
  • Pisemny wniosek o zatwierdzenie dokumentacji geologicznej wraz z oznaczeniem wnioskodawcy (miejsca zamieszkania lub siedziby, numer REGON, NIP lub PESEL);
  • Przedłożenie 4 egzemplarzy dokumentacji geologicznej spełniającej wymagania określone w odpowiednim Rozporządzeniu Ministra Środowiska, odpowiadającym rodzajowi wykonanej dokumentacji oraz w 4 egzemplarzach w postaci elektronicznej postaci dokumentu elektronicznego.
   Załączniki:
   • dowód uiszczenia opłaty skarbowej;
   • zaświadczenie o nadaniu NIP, REGON, wpis do ewidencji działalności gospodarczej (lub KRS).
 5. Opłaty:
  • 10 zł - opłata skarbowa za wydanie decyzji zatwierdzającej dokumentację geologiczną
  • (17 zł w przypadku złożenia wniosku przez pełnomocnika)
   Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku. Opłatę skarbową wnosi się gotówką w kasie Starostwa Powiatowego w Toruniu. Opłaty można dokonywać również bezgotówkowo na rachunek: Urząd Miasta Torunia Nr konta – 37 1160 2202 0000 0000 8344 0799.
 6. Termin załatwienia sprawy:
  • w ciągu miesiąca;
  • w sprawach szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy.
 7. Jednostka prowadząca sprawę:
  Wydział Środowiska – Inspektor ds. geologii
  ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń,
  tel. 56 662 88 58, I piętro, pokój nr 161
  wtorki godz. 7:30-16:30
 8. Tryb odwoławczy:
  Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń za pośrednictwem Starosty Toruńskiego, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.
 9. Dodatkowe informacje:
  Zmiany dokumentacji geologicznej dokonuje się przez sporządzenie dodatku, który przedkłada się organowi do zatwierdzenia w trybie przewidzianym w niniejszej karcie.
 10. Formularz do pobrania:
  • Wniosek – druk do pobrania poniżej

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wanda Lorenc
  data wytworzenia: 2013.02.19
 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2013-02-20 17:45
 • zmodyfikował: Marzena Pietruszyńska
  ostatnia modyfikacja: 2020-01-21 16:12

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Miłosz Dybowski
  data wytworzenia: 2020-01-14
 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2020-01-21 16:12
 • zmodyfikował: Marzena Pietruszyńska
  ostatnia modyfikacja: 2020-09-29 09:32

Opis strony

Redaguje: Marzena Pietruszyńska, Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich, tel. (056) 662 88 10, fax 662 88 89, 87-100 Toruń, ul. Towarowa 4-6, p.112

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5093
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-09-29 09:32

Banery

 • Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Ważne strony

Dane kontatkowe

Starostwo Powiatowe w Toruniu

ul. Towarowa 4-6

87-100 Toruń

tel. +48 56 662 88 88
fax +48 56 662 88 89

e-mail: starostwo@powiattorunski.pl

epuap: /lt8ks4a58b/skrytka

Godziny przyjęć

poniedziałek: 7.30 - 15.30
wtorek: 7.30 - 16.30
środa: 7.30 - 15.30
czwartek: 7.30 - 15.30
piątek: 7.30 - 14.30

Konta bankowe

Opłaty za czynności geodezyjne
38 9550 0003 2024 0201 1255 0007

Opłaty komunikacyjne, najem, czynsze itp.
76 9550 0003 2024 0201 1255 0002

Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów oraz
Powiatowy Zespół ds. Orzekania
o Niepełnosprawności
92 9550 0003 2024 0201 1255 0005

Wadium
22 9550 0003 2024 0201 1255 0004

Opłaty skarbowe
37 1160 2202 0000 0000 8344 0799

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 12625318
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-11-25 15:23

Stopka strony