Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Karta informacyjna SP-045

 1. Nazwa procedury:
  Zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne.
 2. Nazwa Wydziału:
  Wydział Komunikacji i Transportu
 3. Podstawa prawna:
 4. Wymagane dokumenty:
  • Wniosek o wydanie zezwolenia,
  • Kopia orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym,
  • Kopia orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym,
  • Kopia dowodu uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia,
  • Zaświadczenie o ukończeniu kursu dla kierujących pojazdami uprzywilejowanymi.
  • Przepisu dotyczącego ukończenia kursu dla kierujących pojazdami nie stosuje się dla ochotniczych straży pożarnych.
   W stosunku do kierujących pojazdami ochotniczych straży pożarnych, o których mowa w art. 106 ust. 3 Ustawy o kierujących pojazdami, dodatkowym warunkiem wydania zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym jest przedstawienie zaświadczenia wydanego przez podmiot, o którym mowa w art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 2017, poz. 736 t.j.), potwierdzającego, że osoba ma być kierującym pojazdem ochotniczej straży pożarnej.
 5. Opłaty:
  Opłata administracyjna za wydanie dokumentu: 50 zł.
  Opłata ewidencyjna 0,50 zł pobierana od 4 czerwca 2018 roku.
  Opłata wnoszona w Kasie Starostwa lub na konto w KDBS 76 9550 0003 2024 0201 1255 0002.
 6. Termin załatwienia sprawy:
  2 dni robocze od dnia, w którym dokonano pozytywnego wyniku weryfikacji wymaganych dokumentów.
 7. Jednostka prowadząca sprawę:
  Wydział Komunikacji i Transportu, tel. 56 662 89 11, fax. 56 662 89 12,
  pokój nr 126, I piętro
 8. Tryb odwoławczy:
  Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu za pośrednictwem Starosty Toruńskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
 9. Dodatkowe informacje:
  Starosta wydaje zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym, określając:
  • zakres zezwolenia, o którym mowa w art. 108 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierującymi pojazdami (Dz.U. 2017, poz. 978 t.j.), odpowiadający rodzajowi ukończonego kursu oraz zakresowi badań lekarskich i psychologicznych;
  • ważność zezwolenia na okres 5 lat, nie dłużej jednak niż na okres wynikający z terminu ważności orzeczenia lekarskiego i psychologicznego, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierującymi pojazdami (Dz.U. 2017, poz. 978 t.j.)
   Żołnierzom Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, funkcjonariuszom oraz pracownikom: Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Biura Ochrony Rządu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Inspekcji Transportu Drogowego, Służby Więziennej, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celnej i organów kontroli skarbowej, a także pracownikom wojska zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym wydaje nieodpłatnie odpowiedni organ jednostki, w której osoby te pełnią służbę lub są zatrudnione.
 10. Formularze do pobrania:
  • Druk Wniosku o wydanie /przedłużenie zezwolenia - do pobrania poniżej.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Milena Madurajska
  data wytworzenia: 2018-05-18
 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2018-09-07 12:52

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Milena Kominek
  data wytworzenia: 2013-06-06
 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2013-06-11 12:30

Opis strony

Redaguje: Marzena Pietruszyńska, Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich, tel. (056) 662 88 10, fax 662 88 89, 87-100 Toruń, ul. Towarowa 4-6, p.112

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3307
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-05-22 12:50

Banery

 • Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Ważne strony

Dane kontatkowe

Starostwo Powiatowe w Toruniu

ul. Towarowa 4-6

87-100 Toruń

tel. +48 56 662 88 88
fax +48 56 662 88 89

e-mail: starostwo@powiattorunski.pl

epuap: /lt8ks4a58b/skrytka

Godziny przyjęć

poniedziałek: 7.30 - 15.30
wtorek: 7.30 - 16.30
środa: 7.30 - 15.30
czwartek: 7.30 - 15.30
piątek: 7.30 - 14.30

Konta bankowe

Opłaty za czynności geodezyjne
38 9550 0003 2024 0201 1255 0007

Opłaty komunikacyjne, najem, czynsze itp.
76 9550 0003 2024 0201 1255 0002

Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów oraz
Powiatowy Zespół ds. Orzekania
o Niepełnosprawności
92 9550 0003 2024 0201 1255 0005

Wadium
22 9550 0003 2024 0201 1255 0004

Opłaty skarbowe
37 1160 2202 0000 0000 8344 0799

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 12123387
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-08-07 13:12

Stopka strony