Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Dyrektor Zespołu Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie

Gronowo 128, 87 – 162 Lubicz

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: specjalisty ds. rachunkowości

Oferta pracy nr 2/2013 z dnia 19.06.2013 r.

 

 1. Wymagania związane ze stanowiskiem:
  1. niezbędne:
   • co najmniej dwuletnie doświadczenie w pracy w dziale księgowości w jednostce budżetowej lub innej jednostce prowadzącej rachunkowość na podstawie ustawy o finansach publicznych,
   • bardzo dobra znajomość oraz umiejętność zastosowania    w praktyce przepisów ustawy o finansach publicznych  oraz ustawy o rachunkowości,
   • bardzo dobra znajomość klasyfikacji budżetowej,
   • umiejętność obsługi komputera,
   • umiejętność samodzielnego prowadzenia spraw,
  2. dodatkowe
   • obowiązkowość, systematyczność,
   • rzetelność, odpowiedzialność,
   • odporność na stres,
   • umiejętność bezkonfliktowego rozwiązywania problemów w środowisku pracy.
     
 2. Wykształcenie:
  1. niezbędne: posiadanie wykształcenia wyższego i czteroletniego stażu pracy lub posiadanie wykształcenia średniego i pięcioletniego stażu pracy,
  2. preferowane: kierunki ekonomiczne.
    
 3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
  1. prowadzenie kasy szkoły,
  2. uzgadnianie sald z kontrahentami,
  3. opisywanie i rejestrowanie dokumentów finansowych,
  4. księgowanie dokumentów,
  5. wystawianie faktur,
  6. kontrolowanie terminowości wpłat należności oraz przygotowywanie wezwań do zapłaty,
  7. przygotowywanie sprawozdań,
  8. prowadzenie rejestru umów,
  9. wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonego.
    
 4. Warunki pracy na stanowisku:
  1. Stanowisko pracy usytuowane w budynku szkoły na parterze. Brak windy.
  2. Czas pracy – pełen wymiar – przeciętnie 40 godzin tygodniowo.
  3. Bezpośredni kontakt z ludźmi, wysiłek umysłowy, odpowiedzialność.

   W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.
    
 5. Wymagane dokumenty:
  1. curriculum vitae,
  2. list motywacyjny,
  3. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
  4. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  5. dokumenty potwierdzające wykształcenie (świadectwo ukończenia szkoły, dyplom),
  6. dokumenty potwierdzające przebieg dotychczasowego zatrudnienia,
  7. inne dodatkowe dokumenty (np.kserokopie zaświadczeń o kursach, szkoleniach).

   Wymagane dokumenty powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz.926) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458 ze zm.).”
    
 6. Doręczenie aplikacji.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy doręczyć lub przesłać pocztą na adres: Zespół Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie, Gronowo 128,
87-162 Lubicz, z dopiskiem „Oferta nr 2/2013 – nabór na stanowisko specjalisty ds. rachunkowości”, w terminie do dnia 03 lipca 2013 r. Aplikacje, które wpłyną po tym terminie, nie będą rozpatrywane.

Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru będzie upowszechniana przez umieszczenie na tablicy informacyjnej w Zespole Szkół,
CKU w Gronowie oraz opublikowanie w BIP Starostwa Powiatowego w Toruniu www.powiattorunski.pl przez okres co najmniej 3 miesięcy.

                                             

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marcin Lewandowski
  data wytworzenia: 2013-06-19
 • opublikował: Marcin Lewandowski
  data publikacji: 2013-06-19 10:41
 • zmodyfikował: Marcin Lewandowski
  ostatnia modyfikacja: 2013-06-19 12:04

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2092
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2013-06-19 12:04

Banery

 • Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Ważne strony

Dane kontatkowe

Starostwo Powiatowe w Toruniu

ul. Towarowa 4-6

87-100 Toruń

tel. +48 56 662 88 88
fax +48 56 662 88 89

e-mail: starostwo@powiattorunski.pl

epuap: /lt8ks4a58b/skrytka

Godziny przyjęć

poniedziałek: 7.30 - 15.30
wtorek: 7.30 - 16.30
środa: 7.30 - 15.30
czwartek: 7.30 - 15.30
piątek: 7.30 - 14.30

Konta bankowe

Opłaty za czynności geodezyjne
38 9550 0003 2024 0201 1255 0007

Opłaty komunikacyjne, najem, czynsze itp.
76 9550 0003 2024 0201 1255 0002

Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów oraz
Powiatowy Zespół ds. Orzekania
o Niepełnosprawności
92 9550 0003 2024 0201 1255 0005

Wadium
22 9550 0003 2024 0201 1255 0004

Opłaty skarbowe
37 1160 2202 0000 0000 8344 0799

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 12631283
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-11-26 14:57

Stopka strony