Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

UCHWAŁA Nr 77/2015
Zarządu Powiatu Toruńskiego
z dnia 19 sierpnia 2015 r.

w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2015 r.

Na podstawie art. 266 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.[1]) oraz Uchwały Nr XXXII/199/10 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 12 lipca 2010 r. w sprawie ustalenia zakresu i formy informacji za I półrocze o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Toruńskiego, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz planów finansowych SP ZOZ, instytucji kultury oraz innych osób prawnych powołanych na podstawie odrębnych przepisów w celu wykonywania zadań publicznych z wyłączeniem przedsiębiorstw, jednostek badawczo - rozwojowych, banków oraz spółek prawa handlowego, uchwala się, co następuje:

§ 1.Przyjmuje się informację z wykonania budżetu Powiatu Toruńskiego sporządzoną na dzień 30 czerwca 2015 roku, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej sporządzoną na dzień 30 czerwca 2015 roku oraz informację ,o której mowa w art. 265 ust.1 ustawy o finansach publicznych sporządzoną na dzień 30 czerwca 2015 roku , stanowiącą pięć załączników do niniejszej uchwały celem przedłożenia Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Toruńskiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący posiedzenia
Starosta Toruński
Mirosław Graczyk

 

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938,  1646,  z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877 oraz z 2015 r. poz. 238.

 

  • opublikował: Marzena Pietruszyńska
    data publikacji: 2015-10-05 13:07

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1166
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2015-10-05 13:36

Banery

  • Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Dane kontatkowe

Starostwo Powiatowe w Toruniu

ul. Towarowa 4-6

87-100 Toruń

tel. +48 56 662 88 88
fax +48 56 662 88 89

e-mail: starostwo@powiattorunski.pl

epuap: /lt8ks4a58b/skrytka

Godziny przyjęć

poniedziałek: 7.30 - 15.30
wtorek: 7.30 - 16.30
środa: 7.30 - 15.30
czwartek: 7.30 - 15.30
piątek: 7.30 - 14.30

Konta bankowe

Opłaty za czynności geodezyjne
38 9550 0003 2024 0201 1255 0007

Opłaty komunikacyjne, najem, czynsze itp.
76 9550 0003 2024 0201 1255 0002

Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów oraz
Powiatowy Zespół ds. Orzekania
o Niepełnosprawności
92 9550 0003 2024 0201 1255 0005

Wadium
22 9550 0003 2024 0201 1255 0004

Opłaty skarbowe
37 1160 2202 0000 0000 8344 0799

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 9675927
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-12-18 13:11

Stopka strony

baner toplayer
Informacja 24 grudnia urząd nieczynny