Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Kontrole zewnętrzne w roku 2019

KONTROLE ZEWNĘTRZNE 2019 r.


 

1)

Jednostka kontrolująca: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu

Czas trwania kontroli: 17.06.2019 r.

Zakres kontroli: Ocena realizacji programu profilaktyczno-edukacyjnego pn. „Znamię! Znam je?”

2)

Jednostka kontrolująca: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu

Czas trwania kontroli: 17.06.2019 r.

Zakres kontroli: Ocena realizacji programu edukacyjnego dotyczącego profilaktyki zakażeń HBV i HCV pn. „Podstępne wzw”

3)

Jednostka kontrolująca: Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy - Delegatura w Toruniu

Czas trwania kontroli: 29.11.2019 r.

Zakres kontroli: Zgodność oferty kształcenia zawodowego z nową klasyfikacją zawodów szkolnictwa branżowego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wioletta Raciniewska
  data wytworzenia: 2020-06-15
 • opublikował: Jakub Stasiński
  data publikacji: 2020-07-27 07:53
 • zmodyfikował: Jakub Stasiński
  ostatnia modyfikacja: 2020-07-27 07:53

Kontrole zewnętrzne w roku 2018

Jednostka kontrolująca: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bydgoszczy Oddział Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku

Czas trwania kontroli: 18.01.2018 r.

Zakres kontroli: Kontrola w zakresie stanu sanitarno-higienicznego pionu żywienia , dokumentacji dot. GHP/GMP oraz systemu HACCP oraz realizacji postanowień ustawy z dn. 09.XI.1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (niezapowiedziana).

 

Jednostka kontrolująca: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu

Czas trwania kontroli: 18.05.2018 r.

Zakres kontroli: Ocena realizacji programów profilaktycznych: „Etykieta rozszyfrowana”, „Tatuaż – moda a zdrowie”, „Różowa wstążeczka” (niezapowiedziana).

 

Jednostka kontrolująca: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bydgoszczy Oddział

Czas trwania kontroli: 07.09.2018 r.

Zakres kontroli: Kontrola sprawdzająca wykonanie obowiązków nałożonych decyzją PWIS w Bydgoszczy z dnia 01.02.2018 Nr 53/2018

 

Jednostka kontrolująca: Starostwo powiatowe w Toruniu

Czas trwania kontroli: 05.10.2018

Zakres kontroli: Sprawy obronne

 

Jednostka kontrolująca: Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Czas trwania kontroli: 23.10.2018 r.

Zakres kontroli: Monitorowanie kształcenia kompetencji kluczowych u uczniów Branżowej Szkoły I stopnia.

 

Jednostka kontrolująca: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Czas trwania kontroli: 05.11.2018 r.

Zakres kontroli: Kontrola personelu projektu nr.RPKP.10.01.03-04-0002/17 „Powiatowi zawodowcy”

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Ferlin
  data wytworzenia: 2019-05-30
 • opublikował: Jakub Stasiński
  data publikacji: 2019-05-30 10:58

Kontrole zewnętrzne w roku 2017

Jednostka kontrolująca: Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Bydgoszczy

Czas trwania kontroli: 20.01.2017 r.

Zakres kontroli: Ocena realizacji programu „ARS, czyli jak dbać o miłość?”

 

Jednostka kontrolująca: Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Bydgoszczy

Czas trwania kontroli: 21.02.2017 r.

Zakres kontroli: Ocena stanu sanitarnego – higienicznego szkoły i internatu.

 

Jednostka kontrolująca: Starostwo Powiatowe w Toruniu

Czas trwania kontroli: 28.03-04.04.2017 r.

Zakres kontroli: Kontrola prawidłowości działania Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów.

 

Jednostka kontrolująca: Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Czas trwania kontroli: 12.05.2017 r.

Zakres kontroli: Funkcjonowanie biblioteki szkolnej.

 

Jednostka kontrolująca: Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Czas trwania kontroli: 31.05.2017 r.

Zakres kontroli: Kontrola planowa w zakresie realizacji kształcenia dualnego w ramach praktycznej nauki zawodu w technikum i zasadniczej szkole zawodowej.

 

Jednostka kontrolująca: Starostwo Powiatowe w Toruniu

Czas trwania kontroli: 19.06.2017 r.

Zakres kontroli: Monitorowanie wdrożenia zaleceń.

 

Jednostka kontrolująca: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Czas trwania kontroli: 04.10.2017 r.

Zakres kontroli: Kontrola planowa projektu nr RPKP.10.02.03 – 04-0007/16 „EduAkcja w technikach”
 

Jednostka kontrolująca: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bydgoszczy Oddział N

Czas trwania kontroli: 08.12.2017 r.

Zakres kontroli: Kontrola sanitarna zakresie higieny pracy - pomieszczeń pracy i pomieszczeń higieniczno-sanitarnych (niezapowiedziana)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Ferlin
  data wytworzenia: 2017-05-29
 • opublikował: Jakub Stasiński
  data publikacji: 2017-05-29 10:22
 • zmodyfikował: Jakub Stasiński
  ostatnia modyfikacja: 2019-05-30 10:56

Kontrole zewnętrzne w roku 2016

Jednostka kontrolująca: Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Bydgoszczy

Czas trwania kontroli: 16.02.2016 r.

Zakres kontroli: Stan sanitarno – higieniczny pionu żywienia, dokumentacji dot. GHP/GMP i systemu HACCP oraz realizacji zaleceń ustawy o ochronie zdrowia przed następstwem używania tytoniu.

 

Jednostka kontrolująca: Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Czas trwania kontroli: 07.06 - 22.07.2016 r.

Zakres kontroli: 1. Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. 2. Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu. 3. Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków oświadczenia emerytalne i rentowe. 4. Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Ferlin
  data wytworzenia: 2017-05-29
 • opublikował: Jakub Stasiński
  data publikacji: 2017-05-29 10:22

Kontrole zewnętrzne w roku 2015

 

Jednostka kontrolująca: Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy.

Czas trwania kontroli: 09.01.2015 r.

Zakres kontroli: Monitoring kształcenia zawodowego.

 

Jednostka kontrolująca: Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Bydgoszczy

Czas trwania kontroli: 13.01.2015 r.

Zakres kontroli: Wykonanie zaleceń pokontrolnych z dnia 12.09.2014 r.

 

Jednostka kontrolująca: Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy.

Czas trwania kontroli: 10-13.06.2015 r.

Zakres kontroli: Ewaluacja problemowa.

 

Jednostka kontrolująca: Starostwo Powiatowe w Toruniu

Czas trwania kontroli: 12.10- 04.11.2015 r.

Zakres kontroli: Zgodnie z harmonogramem kontroli.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Ferlin
  data wytworzenia: 2015-10-20
 • opublikował: Jakub Stasiński
  data publikacji: 2015-10-20 08:51
 • zmodyfikował: Jakub Stasiński
  ostatnia modyfikacja: 2017-05-29 10:19

Opis strony

Redaguje: Jakub Stasiński, tel: 692 088 152, e-mail: j.stasinski@zsgronowo.edu.pl

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 4848
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-07-27 07:53

Banery

 • Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Ważne strony

Dane kontatkowe

Starostwo Powiatowe w Toruniu

ul. Towarowa 4-6

87-100 Toruń

tel. +48 56 662 88 88
fax +48 56 662 88 89

e-mail: starostwo@powiattorunski.pl

epuap: /lt8ks4a58b/skrytka

Godziny przyjęć

poniedziałek: 7.30 - 15.30
wtorek: 7.30 - 16.30
środa: 7.30 - 15.30
czwartek: 7.30 - 15.30
piątek: 7.30 - 14.30

Konta bankowe

Opłaty za czynności geodezyjne
38 9550 0003 2024 0201 1255 0007

Opłaty komunikacyjne, najem, czynsze itp.
76 9550 0003 2024 0201 1255 0002

Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów oraz
Powiatowy Zespół ds. Orzekania
o Niepełnosprawności
92 9550 0003 2024 0201 1255 0005

Wadium
22 9550 0003 2024 0201 1255 0004

Opłaty skarbowe
37 1160 2202 0000 0000 8344 0799

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 12457100
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-10-20 11:13

Stopka strony