Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W TORUNIU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Ankieta

Kalendarium

«sierpień 2022»
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.powiattorunski.pl

Treść strony

Karta informacyjna SP-130

 1. Nazwa procedury:
  Wniosek o wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych/o zmianę danych w ewidencji.
 2. Nazwa Wydziału:
  Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
 3. Podstawa prawna:
 4. Wymagane dokumenty:
  1. Nowotworzone stowarzyszenie zwykłe:
   • wniosek o wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych, (jeżeli wniosek o wpis składa zarząd, podpisują go wszyscy członkowie zarządu);
   • regulamin działalności;
   • listę założycieli stowarzyszenia zwykłego, zawierającą ich imiona i nazwiska, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania oraz własnoręczne podpisy założycieli;
   • imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe albo członków zarządu (uchwała o wyborze);
   • imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL członków organu kontroli wewnętrznej, o ile regulamin działalności przewiduje ten organ (uchwała o wyborze);
   • adres siedziby stowarzyszenia zwykłego (może to być odrębny dokument – oświadczenie lub dane takie mogą być także podane w uchwale powołującej stowarzyszenie).
  2. Stowarzyszenie zwykłe figurujące w ewidencji:
   • wniosek o wpis zmian do ewidencji stowarzyszeń zwykłych podpisany przez przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe albo członków zarządu,
   • protokół z zebrania wraz z uchwałami dotyczącymi wprowadzonych zmian,
   • lista obecności z zebrania z podpisami członków stowarzyszenia.
    Stowarzyszenie zwykłe składa w tym przypadku organowi nadzorującemu, w terminie 7 dni od dnia wystąpienia zdarzenia uzasadniającego zmianę danych, wniosek o zamieszczenie w ewidencji zmienionych danych, załączając dokumenty stanowiące podstawę zmiany. Stowarzyszenie zwykłe ma obowiązek informować o zmianie adresu zamieszkania przedstawiciela i członków komisji rewizyjnej, jeżeli taki organ ustanowiono.
 5. Opłaty:
  • Procedura wpisu stowarzyszeń zwykłych lub wpis zmian do ewidencji jest wolna od opłat.
  • Wydanie zaświadczenia potwierdzającego, że stowarzyszenie zwykłe nieprowadzące działalności gospodarczej figuruje w ewidencji prowadzonej przez Starostę Toruńskiego podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł (podstawa prawna: cz. II, pkt 21, kol. 3 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej). Obowiązek opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku (dowód opłaty stanowi załącznik do wniosku).
   Opłaty za wydanie zaświadczenia dokonywać można w kasie tutejszego Urzędu lub przelewem na rachunek bankowy w Banku Millennium: Urząd Miasta Torunia Nr 37 1160 2202 0000 0000 8344 0799 -*z dopiskiem „opłata skarbowa - wydanie zaświadczenia dot. stowarzyszenia zwykłego …………. (dane stowarzyszenia)”.
 6. Termin załatwienia sprawy:
  Organ nadzorujący dokonuje wpisu do ewidencji w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku o wpis pod warunkiem, że jest kompletny oraz że nie zakazano założenia stowarzyszenia zwykłego.
  Jeżeli wniosek o wpis zawiera braki, organ nadzorujący wzywa do jego uzupełnienia w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Nieuzupełnienie wniosku o wpis w terminie 14 dni powoduje jego bezskuteczność.
  O dokonaniu wpisaniu do ewidencji albo bezskuteczności wniosku o wpis organ nadzorujący informuje niezwłocznie przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe albo zarząd.
 7. Jednostka prowadząca sprawę:
  Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
  I piętro, pokój 100C, tel. 56 662-88-06
 8. Tryb odwoławczy:
  W przypadku gdy organ nadzorujący nie dokona wpisu do ewidencji w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku o wpis lub uzupełnienia jego braków i nie został złożony do sądu rejestrowego wniosek, zakazujący założenie stowarzyszenia zwykłego, przedstawicielowi reprezentującemu stowarzyszenie zwykłe albo zarządowi przysługuje prawo wniesienia skargi na bezczynność do sądu administracyjnego. Sąd powinien rozpatrzyć sprawę w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt.
 9. Dodatkowe informacje:
  • Ewidencja stowarzyszeń zwykłych jest jawna i udostępniana na stronie podmiotowej organu nadzorującego w Biuletynie Informacji Publicznej. Każdy ma prawo otrzymania zaświadczeń z ewidencji.
  • Dokumenty złożone do organu nadzorującego stanowią akta ewidencyjne, które są dostępne dla osób mających interes prawny.
  • Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w wersji papierowej w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Toruniu, ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń, I p., pok. nr 100 lub dostarczyć za pośrednictwem poczty. Dokumenty można złożyć także w wersji elektronicznej na skrzynkę podawczą Urzędu za pośrednictwem platformy ePUAP przy pomocy profilu zaufanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
 10. Formularze do pobrania:
  • „Wniosek o wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych” – do pobrania poniżej.
  • „Wniosek o wydanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji stowarzyszeń zwykłych” – do pobrania poniżej.

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Irena Szewczuk
  data wytworzenia: 2018-04-24
 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2018-04-25 12:05
 • zmodyfikował: Marzena Pietruszyńska
  ostatnia modyfikacja: 2019-09-24 10:10

Opis strony

Redaguje: Marzena Pietruszyńska, Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich, tel. 56 662 88 10, fax 662 88 89, 87-100 Toruń, ul. Towarowa 4-6, p.109

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 21014
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-05-12 10:14

Banery

 • Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji