Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Karta informacyjna SP-130

 1. Nazwa procedury:
  Wniosek o wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych/o zmianę danych w ewidencji.
 2. Nazwa Wydziału:
  Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
 3. Podstawa prawna:
 4. Wymagane dokumenty:
  1. Nowotworzone stowarzyszenie zwykłe:
   • wniosek o wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych, (jeżeli wniosek o wpis składa zarząd, podpisują go wszyscy członkowie zarządu);
   • regulamin działalności;
   • listę założycieli stowarzyszenia zwykłego, zawierającą ich imiona i nazwiska, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania oraz własnoręczne podpisy założycieli;
   • imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe albo członków zarządu (uchwała o wyborze);
   • imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL członków organu kontroli wewnętrznej, o ile regulamin działalności przewiduje ten organ (uchwała o wyborze);
   • adres siedziby stowarzyszenia zwykłego (może to być odrębny dokument – oświadczenie lub dane takie mogą być także podane w uchwale powołującej stowarzyszenie).
  2. Stowarzyszenie zwykłe figurujące w ewidencji:
   • wniosek o wpis zmian do ewidencji stowarzyszeń zwykłych podpisany przez przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe albo członków zarządu,
   • protokół z zebrania wraz z uchwałami dotyczącymi wprowadzonych zmian,
   • lista obecności z zebrania z podpisami członków stowarzyszenia.
    Stowarzyszenie zwykłe składa w tym przypadku organowi nadzorującemu, w terminie 7 dni od dnia wystąpienia zdarzenia uzasadniającego zmianę danych, wniosek o zamieszczenie w ewidencji zmienionych danych, załączając dokumenty stanowiące podstawę zmiany. Stowarzyszenie zwykłe ma obowiązek informować o zmianie adresu zamieszkania przedstawiciela i członków komisji rewizyjnej, jeżeli taki organ ustanowiono.
 5. Opłaty:
  • Procedura wpisu stowarzyszeń zwykłych lub wpis zmian do ewidencji jest wolna od opłat.
  • Wydanie zaświadczenia potwierdzającego, że stowarzyszenie zwykłe nieprowadzące działalności gospodarczej figuruje w ewidencji prowadzonej przez Starostę Toruńskiego podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł (podstawa prawna: cz. II, pkt 21, kol. 3 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej). Obowiązek opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku (dowód opłaty stanowi załącznik do wniosku).
   Opłaty za wydanie zaświadczenia dokonywać można w kasie tutejszego Urzędu lub przelewem na rachunek bankowy w Banku Millennium: Urząd Miasta Torunia Nr 37 1160 2202 0000 0000 8344 0799 -*z dopiskiem „opłata skarbowa - wydanie zaświadczenia dot. stowarzyszenia zwykłego …………. (dane stowarzyszenia)”.
 6. Termin załatwienia sprawy:
  Organ nadzorujący dokonuje wpisu do ewidencji w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku o wpis pod warunkiem, że jest kompletny oraz że nie zakazano założenia stowarzyszenia zwykłego.
  Jeżeli wniosek o wpis zawiera braki, organ nadzorujący wzywa do jego uzupełnienia w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Nieuzupełnienie wniosku o wpis w terminie 14 dni powoduje jego bezskuteczność.
  O dokonaniu wpisaniu do ewidencji albo bezskuteczności wniosku o wpis organ nadzorujący informuje niezwłocznie przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe albo zarząd.
 7. Jednostka prowadząca sprawę:
  Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
  I piętro, pokój 100C, tel. 56 662-88-06
 8. Tryb odwoławczy:
  W przypadku gdy organ nadzorujący nie dokona wpisu do ewidencji w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku o wpis lub uzupełnienia jego braków i nie został złożony do sądu rejestrowego wniosek, zakazujący założenie stowarzyszenia zwykłego, przedstawicielowi reprezentującemu stowarzyszenie zwykłe albo zarządowi przysługuje prawo wniesienia skargi na bezczynność do sądu administracyjnego. Sąd powinien rozpatrzyć sprawę w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt.
 9. Dodatkowe informacje:
  • Ewidencja stowarzyszeń zwykłych jest jawna i udostępniana na stronie podmiotowej organu nadzorującego w Biuletynie Informacji Publicznej. Każdy ma prawo otrzymania zaświadczeń z ewidencji.
  • Dokumenty złożone do organu nadzorującego stanowią akta ewidencyjne, które są dostępne dla osób mających interes prawny.
  • Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w wersji papierowej w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Toruniu, ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń, I p., pok. nr 100 lub dostarczyć za pośrednictwem poczty. Dokumenty można złożyć także w wersji elektronicznej na skrzynkę podawczą Urzędu za pośrednictwem platformy ePUAP przy pomocy profilu zaufanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
 10. Formularze do pobrania:
  • „Wniosek o wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych” – do pobrania poniżej.
  • „Wniosek o wydanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji stowarzyszeń zwykłych” – do pobrania poniżej.

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Irena Szewczuk
  data wytworzenia: 2018-04-24
 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2018-04-25 12:05
 • zmodyfikował: Marzena Pietruszyńska
  ostatnia modyfikacja: 2019-09-24 10:10

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Irena Szewczuk
  data wytworzenia: 2016-05-25
 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2016-05-30 10:13
 • zmodyfikował: Marzena Pietruszyńska
  ostatnia modyfikacja: 2020-07-09 14:30

Opis strony

Redaguje: Marzena Pietruszyńska, Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich, tel. (056) 662 88 10, fax 662 88 89, 87-100 Toruń, ul. Towarowa 4-6, p.112

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3188
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-07-09 14:30

Banery

 • Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Ważne strony

Dane kontatkowe

Starostwo Powiatowe w Toruniu

ul. Towarowa 4-6

87-100 Toruń

tel. +48 56 662 88 88
fax +48 56 662 88 89

e-mail: starostwo@powiattorunski.pl

epuap: /lt8ks4a58b/skrytka

Godziny przyjęć

poniedziałek: 7.30 - 15.30
wtorek: 7.30 - 16.30
środa: 7.30 - 15.30
czwartek: 7.30 - 15.30
piątek: 7.30 - 14.30

Konta bankowe

Opłaty za czynności geodezyjne
38 9550 0003 2024 0201 1255 0007

Opłaty komunikacyjne, najem, czynsze itp.
76 9550 0003 2024 0201 1255 0002

Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów oraz
Powiatowy Zespół ds. Orzekania
o Niepełnosprawności
92 9550 0003 2024 0201 1255 0005

Wadium
22 9550 0003 2024 0201 1255 0004

Opłaty skarbowe
37 1160 2202 0000 0000 8344 0799

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 12142939
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-08-12 13:59

Stopka strony