Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Informacje dot. projektu pn.: "Rodzina w Centrum".

Dnia 22 września 2016 r. Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu Jolanta Zielińska wraz z innymi przedstawicielami Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie z terenu Województwa Kujawsko-Pomorskiego podczas uroczystego spotkania podpisała umowę partnerską z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Toruniu w sprawie realizacji projektu pod nazwą „Rodzina w Centrum”. Partnerem wiodącym projektu jest  Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej poprzez zbudowanie jednego zintegrowanego systemu pomocy dla rodzin w województwie kujawsko-pomorskim.

Działania w projekcie przyczynią się do rozwoju i poprawy dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, a tym samym zapewnią rodzinom możliwość lepszego funkcjonowania w przyszłości.

Projekt obejmuje swym zasięgiem Województwo Kujawsko – Pomorskie, realizowany jest od 1.07.2016r. do 30.06.2018r. i skierowany do (grup docelowych):
-osób przebywających w pieczy zastępczej;
-osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą;
-osób opuszczających pieczę zastępczą;
-osób w rodzinach przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo – wychowawczych (w tym rodziny objęte wsparciem asystenta rodziny);
-kandydatów do sprawowania rodzinnej pieczy zastępczej;
-osób prowadzących rodzinne domy dziecka;
-dyrektorów placówek opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego;
-wolontariuszy;
-innych osób, których udział w projekcie jest niezbędny do skutecznego wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie  w ramach projektu pn.: „Rodzina w Centrum” zaplanowano następujące formy wsparcia:
1. Specjalistyczne poradnictwo rodzinne:
- pedagogiczne,
- psychologiczne,
 - prawne.
2. Mediacje rodzinne dla rodzin zastępczych i naturalnych.
3. Warsztaty 1-dniowe wzmacniające kompetencje rodzicielskie.
4. Zajęcia animacyjne dla dzieci rodziców korzystających z warsztatów.
5. Grupy wsparcia dla rodzin naturalnych i zastępczych.
6. Wyjazdy edukacyjne 5-cio dniowe wzmacniające więzi i relacje pomiędzy rodzicami i dziećmi.
7. Warsztaty dla osób przebywających i opuszczających pieczę zastępczą.
8. Bony edukacyjne dla osób opuszczających pieczę zastępczą.
9. Spotkania promujące rodzinną pieczę zastępczą.

Osoby, chcące korzystać z poradnictwa lub innych form wsparcia realizowanych w ramach projektu, muszą spełniać niżej wymienione warunki formalne:
-zamieszkiwać na terenie Powiatu Toruńskiego;
- przynależeć do grup docelowych projektu;
- nie korzystać z takich samych form wsparcia jednocześnie w żadnym innym projekcie współfinansowanym przez Europejski Fundusz Społeczny;
 

Osoby, które zostaną zakwalifikowane do uczestnictwa w projekcie, zobowiązane są do podpisania i przedłożenia wymienionych dokumentów:
– deklaracja udziału w projekcie
– formularz zgłoszeniowy
– oświadczenie w tym zgoda na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku
– inne dokumenty niezbędne do rozpoczęcia udziału w projekcie

Udział uczestników w projekcie jest bezpłatny.

Rekrutacja uczestników jest ciągła i odbywa się na bieżąco.

W przypadku osób nieletnich pozostających w pieczy zastępczej dokumenty składa i podpisuje osoba sprawująca pieczę zastępczą.

Realizacja powyższych działań odbywać się będzie w siedzibie utworzonego na potrzeby projektu Centrum Wsparcia Rodziny w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu przy ul. Towarowej 4-6 (parter)                      

tel.: (56) 662 87 67

fax: (56) 662 87 51

e-mail: rpo@pcpr-torun.pl

Planowane dni i godziny urzędowania Centrum Wsparcia Rodziny:
- poniedziałek, środa, czwartek, piątek /w godzinach 7.30 – 15.30/
- wtorek /w godzinach 11.00 – 19.00/

Osoby do kontaktu:

- Kamila Fordońska - specjalista ds. wsparcia rodziny i pieczy zastępczej

- mgr Monika Tomaszewska - starszy specjalista pracy socjalnej

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Fabich
  • opublikował: Ryszard Bukowski
    data publikacji: 2016-11-14 12:24
  • zmodyfikował: Ryszard Bukowski
    ostatnia modyfikacja: 2017-04-14 09:34

« wstecz

Opis strony

Redaguje: Ryszard Bukowski, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu, tel. 056 662 87 61, 87-100 Toruń, ul. Towarowa 4-6, p. 57

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3957
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2018-11-26 11:58

Banery

  • Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Ważne strony

Dane kontatkowe

Starostwo Powiatowe w Toruniu

ul. Towarowa 4-6

87-100 Toruń

tel. +48 56 662 88 88
fax +48 56 662 88 89

e-mail: starostwo@powiattorunski.pl

epuap: /lt8ks4a58b/skrytka

Godziny przyjęć

poniedziałek: 7.30 - 15.30
wtorek: 7.30 - 16.30
środa: 7.30 - 15.30
czwartek: 7.30 - 15.30
piątek: 7.30 - 14.30

Konta bankowe

Opłaty za czynności geodezyjne
38 9550 0003 2024 0201 1255 0007

Opłaty komunikacyjne, najem, czynsze itp.
76 9550 0003 2024 0201 1255 0002

Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów oraz
Powiatowy Zespół ds. Orzekania
o Niepełnosprawności
92 9550 0003 2024 0201 1255 0005

Wadium
22 9550 0003 2024 0201 1255 0004

Opłaty skarbowe
37 1160 2202 0000 0000 8344 0799

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 12466902
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-10-22 10:27

Stopka strony