Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Ogłoszenie o zamówieniu nr 1

ZAPYTANIE OFERTOWE
W TRYBIE ROZEZNANIA RYNKU
Nr PZD 11.252.2.1.2018

Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu

zaprasza

do złożenia oferty na wykonanie zamówienia
Utrzymanie drogi rowerowej Toruń – Złotoria - Osiek

Informacje o zamówieniu:

 1. Informacja o współfinansowaniu zamówienia (należy wskazać, czy zamówienie jest finansowane ze środków zagranicznych) – Nie dotyczy
 2. Opis przedmiotu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie prac związanych z utrzymaniem drogi rowerowej. Droga rowerowa, o łącznej długości 12,63 km, wybudowana została przy współfinansowaniu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 – 2013 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Ze względu na zastosowane technologie (masa bitumiczna oraz na odcinkach leśnych nawierzchnia naturalna), do czynności utrzymaniowych należeć będzie: koszenie poboczy, usuwanie chwastów, karczowanie krzaków/gałęzi, uprzątanie z drogi rowerowej oraz punktów odpoczynkowych śmieci, liści oraz kamieni, odśnieżanie, posypywanie mieszanką piaskowo-solną, uzupełnienia wymytych ubytków nawierzchni naturalnej. Częstotliwość wykonywanych prac będzie uzależniona od warunków atmosferycznych oraz decyzji Powiatowego Zarządu Dróg w Toruniu.
 3. Warunki udziału w postępowaniu:
  Posiadanie doświadczenia, oraz sprzętu do wykonania usług związanych z utrzymaniem drogi rowerowej – czas reakcji do podjęcia działań od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego zapotrzebowania na wykonanie usługi: 12 godzin (w przypadku utrzymania zimowego 4 godziny).
 4. Sposób oceny spełnienie warunków udziału w postępowaniu:
  Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
 5. Kryteria oceny ofert: najniższa cena
 6. Sposób obliczania stopnia spełnienia kryteriów oceny oferty:
  Najniższa suma cen jednostkowych – maksymalna ilość możliwa do uzyskania 100 pkt.
 7. Opis sposobu mierzenia stopnia spełnienia każdego kryterium oceny oferty:
  (Cena minimalna/cena badanej oferty) x 100% = ilość uzyskanych punków
 8. Termin składania ofert: 22.01.2018r.
 9. Termin realizacji zamówienia: 31.01.2019r.
 10. Termin dokonywania odbiorów częściowych (jeśli takowe są przewidywane): każdorazowo po wykonanym zleceniu
 11. Dokumenty, których dostarczenia wymaga zamawiający: protokół wykonania zamówienia zgodnego z zakresem zlecenia
 12. Osoba odpowiedzialna za udzielanie informacji (imię nazwisko telefon e-mail):
  Dariusz Wypych (56) 66-44-775 pzdtorun@wp.pl
 13. Możliwość i przyczyny unieważnienia zapytania: Przewiduje się unieważnienie postępowania w przypadku nie spełniania przez potencjalnych wykonawców warunków udziału w postępowaniu, jak również w przypadku braku zabezpieczenia przez Zamawiającego wystarczających środków finansowych ten cel.
 14. Klauzula weryfikacji danych oferenta: -

Zamawiający zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Ofertę należy złożyć w jednej zamkniętej kopercie, opisanej jako „Oferta wykonania zamówienia nr PZD 11.252.2.1.2018 w siedzibie zamawiającego.

Niezwłocznie po wyborze oferty zamawiający wyśle do wykonawcy umowę w sprawie zamówienia publicznego.

drukuj (Ogłoszenie o zamówieniu nr 1)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sebastian Kannenberg
  data wytworzenia: 2018-01-12
 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2018-01-15 11:36
 • zmodyfikował: Marzena Pietruszyńska
  ostatnia modyfikacja: 2018-01-15 11:39
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sebastian Kannenberg
  data wytworzenia: 2018-01-12
 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2018-01-15 11:36

Protokół z postępowania o zamówienie nr 1

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marcin Wantowski
  data wytworzenia: 2018-01-29
 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2018-01-30 08:45

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 31807
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2018-12-19 11:04

Banery

 • Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Dane kontatkowe

Starostwo Powiatowe w Toruniu

ul. Towarowa 4-6

87-100 Toruń

tel. +48 56 662 88 88
fax +48 56 662 88 89

e-mail: starostwo@powiattorunski.pl

epuap: /lt8ks4a58b/skrytka

Godziny przyjęć

poniedziałek: 7.30 - 15.30
wtorek: 7.30 - 16.30
środa: 7.30 - 15.30
czwartek: 7.30 - 15.30
piątek: 7.30 - 14.30

Konta bankowe

Opłaty za czynności geodezyjne
38 9550 0003 2024 0201 1255 0007

Opłaty komunikacyjne, najem, czynsze itp.
76 9550 0003 2024 0201 1255 0002

Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów oraz
Powiatowy Zespół ds. Orzekania
o Niepełnosprawności
92 9550 0003 2024 0201 1255 0005

Wadium
22 9550 0003 2024 0201 1255 0004

Opłaty skarbowe
37 1160 2202 0000 0000 8344 0799

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 10550580
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-08-16 11:19

Stopka strony