Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Ogłoszenie o zamówieniu nr 21

ZAPYTANIE OFERTOWE W TRYBIE ROZEZNANIA RYNKU
nr OR.272.2.4.2018

Powiat Toruński reprezentowany przez Zarząd Powiatu
siedziba: ul. Towarowa 4-6, 87 – 100 Toruń
zaprasza
do złożenia oferty na wykonanie zamówienia
Dostawa materiałów spawalniczych na szkolenia z zakresu spawania
w ramach projektu „Powiatowi Zawodowcy”

Informacje o zamówieniu:

 • Informacja o współfinansowaniu zamówienia (należy wskazać, czy zamówienie jest finansowane ze środków zagranicznych):
  Projekt „Powiatowi Zawodowcy”, nr RPKP.10.01.03-04-002/17, współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Poddziałanie 10.1.3 Kształcenie zawodowe w ramach ZIT.
 • Opis przedmiotu zamówienia:
  Celem zamówienia jest dostarczenie materiałów spawalniczych na potrzeby organizacji szkoleń ze spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG (spawanie łukowe elektrodą topliwą w osłonie gazów aktywnych) oraz metodą MMA (spawanie łukowe elektrodami otulonymi), organizowanych dla uczniów z Zespołu Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie w ramach projektu „Powiatowi Zawodowcy”, nr RPKP.10.01.03-04-002/17.

Zamówienie zostało podzielona na 5 części:

 1. gazy techniczne na spawanie metodą MAG;
 2. akcesoria spawalnicze na spawanie metodą MAG;
 3. akcesoria szlifierskie na spawanie metodą MMA i metodą MAG;
 4. akcesoria hutnicze na spawanie metodą MMA i metodą MAG;
 5. akcesoria spawalnicze na spawanie metodą MMA.

Szczegółowy wykaz materiałów obejmujący wszystkie części opisany został w załączniku. Zamawiający dopuszcza składanie ofert na poszczególne części, na jedną, kilka bądź kilka części.
Dostarczone materiały muszą być fabrycznie nowe zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.
Wszelkie użyte nazwy handlowe w opisie przedmiotu zamówienia należy traktować jako informację uściślającą, wiążącą dla Wykonawcy. Dopuszcza się zaoferowanie produktów równoważnych, co do ich jakości i docelowego przeznaczenia, wymiarów oraz spełnianych funkcji i walorów użytkowych. Zamawiający za produkty równoważne uzna takie, które spełnią minimalne parametry produktu wskazanego z nazwy handlowej.
W przypadku przyjęcia przez Wykonawcę do wyceny produktów równoważnych to obowiązany jest do oferty załączyć wykaz tych produktów.
Materiały spawalnicze należy dostarczyć i rozładować w Zespole Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie, Gronowo 128, 87-162 Lubicz; Wykonawca musi zapewnić transport i rozładunek do wskazanych pomieszczeń na koszt własny.

 • Termin realizacji zamówienia:
  - zakładane terminy realizacji dostaw powiązane są z terminami realizacji szkoleń, tj.
  a) część I, II: maj 2018 (zapotrzebowanie dla 1 grupy), październik-listopad 2018 (dla 1 grupy),
  b) część III, IV: maj 2018 (dla 1 grupy), październik-listopad 2018 (dla 2 grup),
  c) część V: październik-listopad 2018 (dla 1 grupy);
  - dostawa materiałów odbywać się będzie sukcesywnie, zgodnie z zapotrzebowaniem zgłoszonym przez ZS, CKU w Gronowie, w ww. terminach;
  - przedmiot dostawy należy dostarczyć w ciągu 7 dni roboczych od daty otrzymania zapotrzebowania z ZS, CKU w Gronowie.
 • Osoba odpowiedzialna za udzielanie informacji (imię nazwisko telefon e-mail):
  Anna Stanula email: przetargi@powiattorunski.pl
 • Termin składania ofert: 09 maja 2018 r. godz. 10.

Ofertę należy złożyć w jednej zamkniętej kopercie, opisanej jako „Oferta wykonania zamówienia nr OR.272.2.4.2018”, na adres siedziby zamawiającego, Starostwo Powiatowe w Toruniu, ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń, pokój nr 100, I piętro.

Pełna treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami do pobrania poniżej.

drukuj (Ogłoszenie o zamówieniu nr 21)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Stanula
  data wytworzenia: 2018-04-30
 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2018-04-30 11:51

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Stanula
  data wytworzenia: 2018-04-30
 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2018-04-30 11:51

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 59474
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2018-12-19 11:04

Banery

 • Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Ważne strony

Dane kontatkowe

Starostwo Powiatowe w Toruniu

ul. Towarowa 4-6

87-100 Toruń

tel. +48 56 662 88 88
fax +48 56 662 88 89

e-mail: starostwo@powiattorunski.pl

epuap: /lt8ks4a58b/skrytka

Godziny przyjęć

poniedziałek: 7.30 - 15.30
wtorek: 7.30 - 16.30
środa: 7.30 - 15.30
czwartek: 7.30 - 15.30
piątek: 7.30 - 14.30

Konta bankowe

Opłaty za czynności geodezyjne
38 9550 0003 2024 0201 1255 0007

Opłaty komunikacyjne, najem, czynsze itp.
76 9550 0003 2024 0201 1255 0002

Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów oraz
Powiatowy Zespół ds. Orzekania
o Niepełnosprawności
92 9550 0003 2024 0201 1255 0005

Wadium
22 9550 0003 2024 0201 1255 0004

Opłaty skarbowe
37 1160 2202 0000 0000 8344 0799

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 12636426
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-11-26 14:57

Stopka strony