Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

KARTA INFORMACYJNA SP-135

1. Orzeczenie o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności, orzeczenie o wskazaniach do ulg i uprawnień

2. Nazwa podmiotu
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Toruniu,
87-100 Toruń, ul Towarowa 4-6, parter, sekretariat – pokój 62, 56
Nr telefonu: 56/ 662 87 62, 56/ 662 87 63, 56/ 662 87 64

3. Podstawa prawna

4. Wymagane dokumenty

 • Wydanie orzeczenia następuje na wniosek.
  Wniosek składa się w powiatowym zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności właściwym dla miejsca stałego pobytu osoby zainteresowanej lub właściwym dla miejsca pobytu w przypadku osób:
  - bezdomnych;
  - przebywających poza miejscem stałego pobytu ponad dwa miesiące ze względów zdrowotnych lub rodzinnych;
  - przebywających w zakładach karnych i poprawczych;
  - przebywających w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej.
  Miejscem stałego pobytu jest miejscowość, w której wnioskodawca zamieszkuje pod oznaczonym adresem z zamiarem stałego przebywania.
  Wniosek musi być podpisany przez osobę orzekaną jako oświadczenie woli poddania się dobrowolnie procedurze orzeczniczej.
 • zaświadczenie lekarskie – zawierające opis stanu zdrowia, wydane przez lekarza, pod którego opieką lekarską znajduje się dziecko - zaświadczenie takie ważne jest miesiąc od daty wydania i w tym czasie należy złożyć wniosek (dotyczy osób ubiegających się o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności dla osób, które nie ukończyły 16-tego roku życia);
 • zaświadczenie lekarskie – zawierające opis stanu zdrowia, rozpoznanie choroby zasadniczej i chorób współistniejących potwierdzone aktualnymi wynikami badań diagnostycznych, wydane przez lekarza, pod którego opieką lekarską znajduje się osoba zainteresowana - zaświadczenie takie ważne jest miesiąc od daty wydania i w tym czasie należy złożyć wniosek (dotyczy osób ubiegających się o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności dla osób powyżej 16-tego roku życia);

Do wniosku dołącza się:
W przypadku wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności:

 • dokumentację medyczną (karty informacyjne leczenia szpitalnego, dokumentację medyczną z przebiegu leczenia ambulatoryjnego, wyniki dodatkowych badań diagnostycznych, konsultacje specjalistyczne itp.);em przez organ który ją wytworzył
 • inne dokumenty mające wpływ na ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności.

Dokumentacja medyczna winna być potwierdzona za zgodność z oryginał przez organ, który ją wytworzył lub wnioskodawca załącza kserokopie dokumentów i przedkłada oryginały do wglądu w celu ich potwierdzenia przez organ.
Do wniosku o wydanie orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień dołącza się posiadaną przez osobę zainteresowaną dokumentację medyczną, orzeczenie o inwalidztwie lub niezdolności do pracy oraz inne posiadane dokumenty, mogące mieć wpływ na ustalenie wskazań do ulg i uprawnień.

5. Opłaty: – brak

6. Termin załatwienia sprawy:
30 dni od dnia złożenia wniosku. W przypadku osób, które posiadają ważne orzeczenie termin rozpatrzenia następuje w ciągu 30 dni po upływie ważności poprzedniego orzeczenia.

7. Jednostka prowadząca sprawę:
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. Towarowa 4-6
Telefon: 56/ 662 87 62, 56/ 662 87 63, 56/ 662 87 64

8. Tryb odwoławczy:
Stronie służy odwołanie od wydanego orzeczenia do:

 • Wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności – jako drugiej instancji;
 • Rejonowego sądu pracy i ubezpieczeń społecznych od orzeczenia Wojewódzkiego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności

Od orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień stronie nie przysługuje odwołanie.

9. Informacje dodatkowe:
Osoby posiadające NOWY dowód osobisty wraz z wnioskiem o wydanie orzeczenia zobowiązane są złożyć oświadczenie o miejscu stałego pobytu.

10. Druki do pobrania:

 • Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności – dotyczy osób do 16-tego roku życia (wniosek zawiera również zaświadczenie lekarskie)
 • Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności – dotyczy osób po 16-tym roku życia,
 • Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia – dla osób powyżej 16-tego roku życia,
 • Wniosek o wydanie orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień.

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Trawińska
  data wytworzenia: 2018-03-07
 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2018-03-08 09:22
 • zmodyfikował: Marzena Pietruszyńska
  ostatnia modyfikacja: 2019-06-25 11:53

Rejestr zmian

 • zmieniono 2018-03-08 09:24 przez Marzena Pietruszyńska: Formatowanie tekstu.
 • zmieniono 2019-03-26 11:24 przez Marzena Pietruszyńska: Publikacja nowych wniosków do pobrania.
 • zmieniono 2019-05-15 14:21 przez Marzena Pietruszyńska: Dodano linki do aktów prawnych.
 • zmieniono 2019-06-24 13:00 przez Marzena Pietruszyńska: Aktualizacja wniosku o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności - dla osób po 16-tym roku życia
 • zmieniono 2019-06-25 11:53 przez Marzena Pietruszyńska: Aktualizacja wniosku o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności - dla osób przed 16-tym rokiemu życia oraz Wniosku o wydanie orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Trawińska
  data wytworzenia: 2019-07-09
 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2019-07-26 09:30

« wstecz

Opis strony

Redaguje: Marzena Pietruszyńska, Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich, tel. (056) 662 88 10, fax 662 88 89, 87-100 Toruń, ul. Towarowa 4-6, p.112

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 8285
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-05-22 13:07

Banery

 • Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Ważne strony

Dane kontatkowe

Starostwo Powiatowe w Toruniu

ul. Towarowa 4-6

87-100 Toruń

tel. +48 56 662 88 88
fax +48 56 662 88 89

e-mail: starostwo@powiattorunski.pl

epuap: /lt8ks4a58b/skrytka

Godziny przyjęć

poniedziałek: 7.30 - 15.30
wtorek: 7.30 - 16.30
środa: 7.30 - 15.30
czwartek: 7.30 - 15.30
piątek: 7.30 - 14.30

Konta bankowe

Opłaty za czynności geodezyjne
38 9550 0003 2024 0201 1255 0007

Opłaty komunikacyjne, najem, czynsze itp.
76 9550 0003 2024 0201 1255 0002

Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów oraz
Powiatowy Zespół ds. Orzekania
o Niepełnosprawności
92 9550 0003 2024 0201 1255 0005

Wadium
22 9550 0003 2024 0201 1255 0004

Opłaty skarbowe
37 1160 2202 0000 0000 8344 0799

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 12306687
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-18 14:13

Stopka strony