Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Kontrole zewnętrzne Starostwa Powiatowego w roku 2017

Pozycja w książce kontroli: 1/2017
Jednostka kontrolująca: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
Rodzaj kontroli: kompleksowa
Czas trwania kontroli: 11.01.-23.03.2017r.
Okres objęty kontrolą: 01.01.2015r. – 30.06.2016r.
Zakres kontroli: Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej i zamówień publicznych

Protokół kontroli po zanonimizowaniu danych osobowych jest do wglądu w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich w siedzibie Urzędu, pokój nr 100 C.

Metryka

 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2019-04-05 08:21
 • zmodyfikował: Marzena Pietruszyńska
  ostatnia modyfikacja: 2020-01-15 10:51


Pozycja w książce kontroli: 2/2017
Jednostka kontrolująca: Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
Rodzaj kontroli: sprawdzająca
Czas trwania kontroli: 13-17.03.2017r.
Okres objęty kontrolą: 18.06.2015r. – 17.03.2017r.
Zakres kontroli: Realizacja zaleceń pokontrolnych, stopień realizacji działań zadeklarowanych w odpowiedzi na zalecenia pokontrolne.

Protokół kontroli po zanonimizowaniu danych osobowych jest do wglądu w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich w siedzibie Urzędu, pokój nr 100 C.

Metryka

 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2019-04-05 08:23
 • zmodyfikował: Marzena Pietruszyńska
  ostatnia modyfikacja: 2020-01-15 10:52


Pozycja w książce kontroli: 3/2017
Jednostka kontrolująca: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu
Rodzaj kontroli: problemowa
Czas trwania kontroli: 18.05.2017r.
Okres objęty kontrolą: bieżące funkcjonowanie
Zakres kontroli: Kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych. Postępowanie z substancjami kontrolowanymi, nowymi substancjami i fluorowanymi gazami cieplarnianymi wykorzystywanymi w ochronie przeciwpożarowej, a także systemami ochrony przeciwpożarowej oraz gaśnicami.

Protokół kontroli po zanonimizowaniu danych osobowych jest do wglądu w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich w siedzibie Urzędu, pokój nr 100 C.

Metryka

 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2019-04-05 08:24
 • zmodyfikował: Marzena Pietruszyńska
  ostatnia modyfikacja: 2020-01-15 10:52


Pozycja w książce kontroli: 4/2017
Jednostka kontrolująca: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Rodzaj kontroli: problemowa
Czas trwania kontroli: 21-28.08.2017r.
Okres objęty kontrolą: okres obowiązywania umowy o realizację przez jednostkę samorządu terytorialnego „Programu wyrównywania różnic między regionami II” w obszarze D
Zakres kontroli: Weryfikacja prawidłowości realizacji zobowiązań przyjętych przez Powiat toruński na mocy zawartej umowy (…) o realizację przez jednostkę samorządu terytorialnego „Programu wyrównywania różnic między regionami II” w obszarze D

Protokół objęty jest tajemnicą służbową.

Metryka

 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2019-04-05 08:26


Pozycja w książce kontroli: 5/2017
Jednostka kontrolująca: Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Rodzaj kontroli: problemowa
Czas trwania kontroli: 1-25.09.2017r.
Okres objęty kontrolą: lata 2014-2016
Zakres kontroli: 1/ Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. 2/ Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu. 3/ Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe. 4/ Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.

Protokół kontroli po zanonimizowaniu danych osobowych jest do wglądu w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich w siedzibie Urzędu, pokój nr 100 C.

Metryka

 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2019-04-05 08:27
 • zmodyfikował: Marzena Pietruszyńska
  ostatnia modyfikacja: 2020-01-15 10:53


Pozycja w książce kontroli: 6/2017; 7/2017
Jednostka kontrolująca: Prezes Rady Ministrów
Rodzaj kontroli: problemowa
Czas trwania kontroli: 23-24.10.2017r.
Okres objęty kontrolą:
Zakres kontroli: Kontrola kompleksowa wykonywania zadań obronnych w województwie kujawsko-pomorskim.

Protokół kontroli po zanonimizowaniu danych osobowych jest do wglądu w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich w siedzibie Urzędu, pokój nr 100 C.

Metryka

 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2019-04-05 08:29
 • zmodyfikował: Marzena Pietruszyńska
  ostatnia modyfikacja: 2020-01-15 10:54

Opis strony

Redaguje: Marzena Pietruszyńska, Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich, tel. 56 662 88 10, 87-100 Toruń, ul. Towarowa 4-6, p.101

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1075
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-01-15 10:54

Banery

 • Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Ważne strony

Dane kontatkowe

Starostwo Powiatowe w Toruniu

ul. Towarowa 4-6

87-100 Toruń

tel. +48 56 662 88 88
fax +48 56 662 88 89

e-mail: starostwo@powiattorunski.pl

epuap: /lt8ks4a58b/skrytka

Godziny przyjęć

poniedziałek: 7.30 - 15.30
wtorek: 7.30 - 16.30
środa: 7.30 - 15.30
czwartek: 7.30 - 15.30
piątek: 7.30 - 14.30

Konta bankowe

Opłaty za czynności geodezyjne
38 9550 0003 2024 0201 1255 0007

Opłaty komunikacyjne, najem, czynsze itp.
76 9550 0003 2024 0201 1255 0002

Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów oraz
Powiatowy Zespół ds. Orzekania
o Niepełnosprawności
92 9550 0003 2024 0201 1255 0005

Wadium
22 9550 0003 2024 0201 1255 0004

Opłaty skarbowe
37 1160 2202 0000 0000 8344 0799

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 12004839
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-07-13 08:42

Stopka strony